Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaUrządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny podlegają następujące rodzaje urządzeń:

 

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

 • Zbiorniki sprężonego powietrza pojazdów kolejowych, metra i tramwajów  
 • Zbiorniki agregatów gaśniczych 
 • Cysterny ciśnieniowe
 • Hydroakumulatory w kolejach linowych i wyciągach narciarskich
 • Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2 
 • Kotły parowozowe 
 • Urządzenia do podawania płynnego betonu 
 • Zbiorniki magazynowe LNG 

 

Inne urządzenia ciśnieniowe

 • Kotły parowe, wodne i cieczowe 
 • Zbiorniki w instalacjach wodnych i cieplnych 
 • Zbiorniki sprężonego powietrza 
 • Zbiorniki agregatów gaśniczych 
 • Hydroakumulatory 
 • Inne zbiorniki stałe 
 • Wytwornice acetylenu 
 • Zbiorniki na gazy skroplone 

 

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego 

 • Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego
 • Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego 

 

Urządzenia transportu bliskiego

 

Urządzenia do transportu towarów niebezpiecznych

 • Pojazd-bateria / wagon-bateria 
 • Cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych
 • DPPL – duże pojemniki do przewozu luzem
 • Butle i wiązki butli
 • Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)
 • Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)
 • Kontenery BK1, BK2
 • Świadectwa ADR

 

Zbiorniki magazynowe

 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych 
 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących 

 

Urządzenia transportu linowego

 • Koleje linowe 
 • Wyciągi narciarskie 
 • Przenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym 
 • Zjeżdżalnie grawitacyjne 

 

Urządzenia NO

Rurociągi

Urządzenia do odzyskiwania par paliwa