Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Lutowacze

Certyfikacja kompetencji osób

Lutowacze

Certyfikacja lutowaczy

 

1. Zakres programu certyfikacji

Program certyfikacji kompetencji lutowaczy obejmuje:

Materiał w przygotowaniu

2. Ogólny opis procesu certyfikacji

3. Lista warunków wstępnych programu

Wnioskujący o certyfikację początkową i ponowną w zakresie lutowaczy powinien:

Materiał w przygotowaniu

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Wniosek

Do pobrania

Certyfikacja pozostałych kompetencji osób:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja