Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościOcena zgodności w systemie UETransportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/UE)

Transportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/UE)

Transportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/UE)

PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI/MODUŁY

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

ciśnieniowe urządzenia transportowe tj.

wszelkie naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WE

zbiorniki, pojazdy baterie, wagony baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu (MEGC), w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.8 załączników do dyrektywy 2008/68/WE

Badania okresowe
Badania pośrednie
Badania nadzwyczajne
Ocena zgodności

Ocena zgodności w zakresie dyrektyw:

Artykuł
należy do kategorii:
Ocena zgodności w systemie UE