Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny

a) modułu I – w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego trzydzieści pytań odnoszących się do tematyki części I programu szkolenia obejmującej szkolenie podstawowe,

b) modułu II – w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego po pięć pytań dla każdej z części II–V programu szkolenia obejmującej szkolenie specjalistyczne,

c) modułu III – w formie jednego pytania opisowego z zakresu programu szkolenia.

 • Egzamin kwalifikacyjny z części teoretycznej dla diagnostów uzupełniających uprawnienia składa się z:

a) modułu II – w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego po pięć pytań dla każdej z części II–V programu szkolenia obejmującego szkolenie specjalistyczne, w zależności od zakresu uzupełnianego uprawnienia,

b) modułu III – jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia, w zależności od zakresu uzupełnianego uprawnienia.

 • Egzamin teoretyczny trwa:

1) 60 minut – w przypadku modułu I;

2) 15 minut – w przypadku każdej części szkolenia specjalistycznego w zakresie modułu II;

3) 30 minut – w przypadku modułu III.

 • Podczas części teoretycznej (pisemnej) egzaminu kwalifikacyjnego komisja egzaminacyjna udostępnia uczestnikom egzaminu do wglądu dzienniki ustaw zawierające akty normatywne dotyczące tematyki egzaminu – po jednym komplecie dla każdej osoby uczestniczącej w egzaminie.
 • Część teoretyczną (pisemną) egzaminu kwalifikacyjnego uważa się za zaliczoną w przypadku udzielenia co najmniej:
  – 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z modułu I;
  – 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z każdej części szkolenia specjalistycznego objętej egzaminem z modułu II;
  – prawidłowej odpowiedzi na pytanie opisowe z modułu III.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty, w ramach egzaminu kwalifikacyjnego uzyskała pozytywny wynik z modułu I, a jednocześnie nie uzyskała wyniku pozytywnego z jakiejkolwiek części z modułu II lub pytania opisowego z modułu III, może przystąpić ponownie do części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie wszystkich niezaliczonych części modułu II lub odpowiednio pytania opisowego z modułu III po uiszczeniu odpowiednio opłaty. Osoba ta może przystąpić do niezaliczonej części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z modułu i nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Jeśli egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, mogą Państwo przystąpić do egzaminu praktycznego, w przeciwnym wypadku zmuszeni będą Państwo do ponownego zapisania się na egzamin teoretyczny.

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów:

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów