Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęZgłoszenie awarii

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenie awarii

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, eksploatujący urządzenie techniczne, zobowiązany jest do powiadomienia właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zdarzeniu.

W tym celu należy podać co najmniej:

 1. datę i miejsce zdarzenia;
 2. wskazanie eksploatującego urządzenie techniczne oraz dane kontaktowe;
 3. numer ewidencyjny i numer fabryczny urządzenia technicznego;
 4. okoliczności zdarzenia;
 5. wskazanie miejsca, gdzie obecnie znajduje się urządzenie (dostępność urządzenia do przeprowadzenia stosownych badań i oględzin wykonywanych przez inspektora TDT) lub wypełnić poniższy formularz.

Niniejsze informacje (zgłoszenie awarii lub wypadku) należy przesłać do odpowiedniego ze względu na miejsce zdarzenia Oddziału Terenowego TDT:

 • Oddział Terenowy TDT w Warszawie – województwa: mazowieckie, białostockie, łódzkie
 • Oddział Terenowy TDT w Lublinie – województwa: lubelskie, świętokrzyskie,
 • Oddział Terenowy TDT w Krakowie – województwa: małopolskie, podkarpackie,
 • Oddział Terenowy TDT w Katowicach – województwa: śląskie, opolskie,
 • Oddział Terenowy TDT w Gdańsku – województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
 • Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu – województwo dolnośląskie,
 • Oddział Terenowy TDT w Poznaniu – województwa: wielkopolskie, lubuskie,
 • Oddział Terenowy TDT w Szczecinie – województwo zachodniopomorskie.

 

Niedopełnienie obowiązku poinformowania właściwej jednostki dozoru technicznego o takim zdarzeniu, obarczone jest odpowiedzialnością karną w myśl art. 64 pkt 2: „Kto (…) nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego, podlega karze grzywny.”

Znajdź sprawę do załatwienia:

Artykuł
należy do kategorii:
Działalność dozorowa