Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościCertyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów

Informacje

Certyfikacja wyrobów

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi certyfikację wyrobów według typów programów certyfikacji wynikających z normy PN-EN ISO/IEC 17067, określonych w zakresie akredytacji PCA nr AC 126:

Wyroby – oznaczenia odnośników do norm wg. klasyfikacji ICS

ICS, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Norm, stosowana jest do indeksowania norm, dokumentów normalizacyjnych oraz ich projektów. Na podstawie ICS szereguje się normy w katalogach międzynarodowych, europejskich i krajowych, w bazach danych, bibliotekach oraz w prenumeracie norm.

ICS jest hierarchiczną klasyfikacją trzypoziomową. Składa się z 40 dziedzin działalności normalizacyjnej. Dziedziny podzielone są na grupy, oznaczone dwucyfrowym wyróżnikiem dziedziny, np. 01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja i trzycyfrowym wyróżnikiem grupy, np. 01.040. Słownictwo. Grupa może być podzielona na podgrupy, np. 01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo).

Normy powinny być klasyfikowane zgodnie z ich tematyką. Indeksujący powinien ustalić dla danego tematu odpowiednią dziedzinę, potem przypisać odpowiedni wyróżnik grupy, a następnie wyróżnik podgrupy, jeśli grupa dzieli się na podgrupy. Normy zaklasyfikowane w ten sposób mogą być włączone do więcej niż jednej grupy lub podgrupy. Niemniej jednak, zaleca się unikać przypisania jednemu dokumentowi więcej niż czterech wyróżników (tzw. numerów ICS).

 

Oferowane typy programów certyfikacji w odniesieniu do grup wyrobów:

Nazwa wyrobu / grupy wyrobówKod ICSProgram typu 1aProgram typu 1bProgram typu 2Program typu 3Program typu 5Program typu N1Program typu N2Program typu N3
Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach23.020.20+-++++-+
Zbiorniki ciśnieniowe23.020.30+--+++-+
Butle do gazów23.020.35+--+++-+
Zbiorniki kriogeniczne23.020.40++++++++
Inne urządzenia do przechowywania płynów23.020.99++++++-+
Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne23.040.01+-++++--
Łączniki metalowe23.040.40+-++++--
Kołnierze, złącza i połączenia23.040.60+-++++--
Inne elementy rurociągów23.040.99+-++++--
Zawory kulowe i kurkowe23.060.20+-++++--
Zawory ciśnieniowe23.060.40+-++++--
Materiały dodatkowe do spawania25.160.20+-------
Urządzenia trakcji elektrycznej29.280+-+++---
Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań43.180+-+++---
Wyposażenie kolei linowych45.100++++++++
Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych45.120+--+++-+
Dźwignice 53.020.20+-++++++
Osprzęt do urządzeń dźwigowych 53.020.30+++++---
Inne urządzenia dźwigowe53.020.99+-+++---
Maszyny do robót ziemnych53.100+-+++-+-
Materiały i zespoły dla kolejnictwa45.040+-+++---
Pojazdy szynowe 45.060+-+++---
Pojazdy ciągnione45.060.20+-+++---
Szyny i elementy konstrukcyjne linii szynowych45.080 93.100+-+++-+-

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Anna Pawińska

tel.: +48 506 693 897
e-mail: anna.pawinska@tdt.gov.pl

Pozostałe zagadnienia certyfikacji:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja