Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wyroby budowlane (305/2011)

Wyroby budowlane (305/2011)

Numer certyfikatu

1468-CPR-0012

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

NASYCALNIA PODKŁADÓW S.A., ul. Towarowa 5, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Procedura oceny zgodności

system 2+, norma EN 14229:2010

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

Impregnowane i nieimpregnowane słupy drewniane do linii napowietrznych.

Data wydania

2020-03-25

Numer certyfikatu

1468-CPR-0011

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

P.P.U.H.W. "WERON" Sobiech Piotr, Grążawy 62B, 87-321 Bartniczka

Procedura oceny zgodności

system 2+, norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

zabezpieczone lub niezabezpieczone powłokami przed korozją, spawane lub niespawane konstrukcje stalowe

Data wydania

2018-06-18

Numer certyfikatu

1468-CPR-0009

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

CZARTEK Czarnocki, Taczalski SJ, Pruszyn, ul. Łosicka 2/4, 08-110 Siedlce

Procedura oceny zgodności

System 2+, norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

konstrukcje stalowe, w tym konstrukcje wsporcze infrastruktury kolejowej, zabezpieczone i niezabezpieczone

Data wydania

2017-06-19

Numer certyfikatu

1468-CPR-0004

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" S.A

Procedura oceny zgodności

System 2+, norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

Stalowe kształtowniki konstrukcyjne - gotowe wyroby stalowe - bez zabezpieczenia lub z powłokami zabezpieczającymi przed korozją, spawane lub niespawane, w tym: stalowe słupy sieci trakcyjnej wraz z odciągami oraz stalowe bramki i ich elementy składowe do kolejowej sieci trakcyjnej

Data wydania

2015-12-29

Numer certyfikatu

1468-CPR-0002

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

ELMO S.A., ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce Żelków Kolonia

Procedura oceny zgodności

System 2+, norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

stalowe kształtowniki konstrukcyjne — gotowe wyroby stalowe -bez zabezpieczenia lub z powłokami zabezpieczającymi przed korozją, spawane lub niespawane, w tym: kratownice, dźwigary, słupy, belki; klasy wykonania konstrukcji EXC1, EXC2, EXC3 (EN 1090-2:2008+A1:2011)

Data wydania

2015-05-04

Numer certyfikatu

1468-CPR-0006

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

"ŚLUSARSTWO" Tadeusz & Daniel Stasiak Spółka Jawna, ul. Wrocławska 109, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Procedura oceny zgodności

System 2+, norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

Stalowe kształtowniki konstrukcyjne - gotowe wyroby stalowe - bez zabezpieczenia lub z powłokami zabezpieczającymi przed korozją, spawane lub niespawane, w tym: kratownice, dźwigary, słupy, belki, klasa wykonania konstrukcji EXC2

Data wydania

2016-01-05

Numer certyfikatu

1468-CPR-0001

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha

Procedura oceny zgodności

System 2+, norma EN 14081-1:2005+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

Drewniane podkłady i podrozjazdnice kolejowe lub tramwajowe, podkłady mostowe (mostownice) i belki torowe

Data wydania

2015-08-10

Numer certyfikatu

1468-CPR-0005

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

SZTOKFISZ ZDZISŁAW - ZAKŁAD PRODUKCJI WYCIĄGÓW NARCIARSKICH, ul. T. Kościuszki 173 a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Procedura oceny zgodności

System 2+, norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

zabezpieczone i niezabezpieczone przed korozją konstrukcje stalowe; klasa wykonania konstrukcji EXC1, EXC2

Data wydania

2015-12-29

Numer certyfikatu

1468-CPR-0007

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

MHSB Robert Barszcz Usługi Spawalnicze, ul. Honoriusza Balzaka 14H/9, 52-437 Wrocław

Procedura oceny zgodności

System 2+, norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

spawane konstrukcje stalowe; klasa wykonania konstrukcji EXC4 wg EN 1090-2:2008+A1:2011

Data wydania

2016-07-07

Numer certyfikatu

1468-CPR-0008

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu

FIRMA BACHLEDA SPÓŁKA JAWNA, ul. Ciągłówka 24, 34-500 Zakopane

Procedura oceny zgodności

System 2+; norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nazwa urządzenia lub zakres

konstrukcje stalowe w tym podpory wyciągów narciarskich, słupy stacji napędowej i przewojowej; kategoria produkcji PC2, klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg EN 1090-2:2008+A1:2011

Data wydania

2017-01-26

Ocena zgodności w zakresie dyrektyw: