Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wyroby budowlane (305/2011)

Wyroby budowlane (305/2011)

PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI

Grupa wyrobów

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenia pomocniczego - nr decyzji 97/176/WE

system 2+ na zgodność z PN-EN 14081-1, PN-EN14229, PN-EN14250

Metalowe wyroby konstrukcyjne i elementy pomocnicze - nr decyzji 98/214/WE

system 2+ na zgodność z PN-EN1090-1, PN-EN10025-1, PN-EN13479, PN-EN14399-1

Ocena zgodności w zakresie dyrektyw:

Artykuł
należy do kategorii:
Ocena zgodności w systemie UE