Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Opłaty egzaminacyjne

Opłaty egzaminacyjne

Suma opłat za egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty wynosi 270 zł.

 • Opłata za ponowne przeprowadzenie:
  1. części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonej części modułu II – wynosi 130 zł za każdą część,
  2. części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonego modułu III – wynosi 130 zł,
  3. części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego – wynosi 130 zł

Opłata za części, o których mowa w punktach 1–3, nie może być wyższa niż 270 zł.

 

 • Opłata za egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia wynosi:
  1. z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie uzupełnianej części modułu II – 130 zł za każdą część,
  2. z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie uzupełnianego modułu III – 130 zł,
  3. za część praktyczną egzaminu kwalifikacyjnego albo ponowne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego – 130 zł

Opłata za części, o których mowa w punktach 1–3, nie może być wyższa niż 270 zł.

 

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na niżej wymienione konto:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02-707 Warszawa
27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do  jego wystawienia.

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów:

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów