Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Operatorzy i nastawiacze

Certyfikacja kompetencji osób

Operatorzy i nastawiacze

Certyfikacja:

 • Operatorzy spawania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania
 • Nastawiacze zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania
 • Operatorzy zgrzewania kołków

1. Zakres programu certyfikacji

Program certyfikacji kompetencji osób PRCo-03 dotyczy certyfikacji:

 • operatorów spawania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania,
 • nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania oraz
 • operatorów zgrzewania kołków.

2. Ogólny opis procesu certyfikacji

3. Lista warunków wstępnych programu

Wnioskujący o certyfikację początkową i ponowną w zakresie spawania powinien:

 • posiadać ukończone co najmniej 18 lat;
 • posiadać brak przeciwwskazań do wykonywania prac związanych ze spawaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi przez odrębne przepisy;
 • posiadać znajomość przepisów oraz zasad bhp;
 • ukończyć z pozytywnym wynikiem kurs szkoleniowy zgodnie z programem szkoleń PS-03 (jeśli dotyczy);
 • posiadać znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu (jeśli dotyczy);
 • złożyć wniosek o certyfikację początkową lub ponowną;
 • poddać się procesowi egzaminacyjnemu.

WAŻNE:

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Wniosek

Do pobrania

Certyfikacja pozostałych kompetencji osób:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja