Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Proces certyfikacji systemu zarządzania

Proces certyfikacji systemu zarządzania

DZIAŁANIA PRZED CERTYFIKACJĄ

 1. Wymiana informacji pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą TDT
 2. Przegląd wniosku o certyfikację
 3. Identyfikacja zastrzeżeń i prośba o dodatkowe informacje (jeśli ma to zastosowanie)
 4. Opracowanie programu auditów
 5. Propozycja odnośnie do certyfikacji i potwierdzenie programu auditów
 6. Klient i jednostka certyfikująca TDT zawierają formalną umowę w sprawie certyfikacji

TRZYLETNI CYKL CERTYFIKACJI

POCZĄTKOWA CERTYFIKACJA

 1. Wybór i powołanie kompetentnego zespołu auditującego do pierwszego etapu
 2. Planowanie pierwszego etapu
 3. Przeprowadzenie pierwszego etapu auditu
 4. Rozwiązanie zastrzeżeń będących wynikiem pierwszego etapu (jeśli ma to zastosowanie)
 5. Potwierdzenie/powołanie kompetentnego zespołu auditującego do drugiego etapu
 6. Plan drugiego etapu
 7. Przeprowadzenie drugiego etapu auditu
 8. Rozwiązanie zastrzeżeń będących wynikiem drugiego etapu (jeśli ma to zastosowanie)
 9. Wnioski z auditu początkowej certyfikacji
 10. Decyzja dotycząca początkowej certyfikacji
 11. Udzielenie początkowej certyfikacji i wydanie dokumentów certyfikacyjnych

UTRZYMANIE CERTYFIKACJI

Data pierwszego auditu nadzoru po początkowej certyfikacji nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji o certyfikacji.

 1. Wymiana informacji pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą TDT (np. zmiana zakresu); określenie czy są wymagane zmiany w programie auditów
 2. Potwierdzenie programu auditów i poinformowanie klienta
 3. Potwierdzenie powołania kompetentnego zespołu auditującego
 4. Plan auditu pierwszego nadzoru
 5. Przeprowadzenie auditu pierwszego nadzoru
 6. Rozwiązanie zastrzeżeń dotyczących auditu pierwszego nadzoru (jeśli ma to zastosowanie)
 7. Wnioski z auditu pierwszego nadzoru
 8. Decyzja dotycząca utrzymania certyfikacji

Audit drugiego nadzoru powinien być przeprowadzony w kolejnym roku kalendarzowym.

 1. Wymiana informacji pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą TDT (np. zmiana zakresu); określenie czy są wymagane zmiany w programie auditów
 2. Potwierdzenie programu auditów i poinformowanie klienta
 3. Potwierdzenie powołania kompetentnego zespołu auditującego
 4. Plan auditu drugiego nadzoru
 5. Przeprowadzenie auditu drugiego nadzoru
 6. Rozwiązanie zastrzeżeń dotyczących auditu drugiego nadzoru (jeśli ma to zastosowanie)
 7. Wnioski z auditu drugiego nadzoru
 8. Decyzja dotycząca utrzymania certyfikacji
 1. Wymiana informacji pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą TDT
 2. Przegląd wniosku o certyfikację
 3. Identyfikacja zastrzeżeń i prośba o dodatkowe informacje (jeśli ma to zastosowanie)
 4. Opracowanie programu auditów
 5. Propozycja odnośnie do certyfikacji i potwierdzenie programu auditów
 6. Klient i jednostka certyfikująca TDT zawierają formalną umowę w sprawie ponownej certyfikacji

Działania związane z ponowną certyfikacją należy zakończyć przed wygaśnięciem certyfikacji.

 1. Wymiana informacji pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą (np. zmiana zakresu); określenie czy są wymagane zmiany w programie auditów
 2. Planowanie auditu ponownej certyfikacji
 3. Potwierdzenie programu auditów i poinformowanie klienta
 4. Potwierdzenie powołania kompetentnego zespołu auditującego
 5. Plan auditu ponownej certyfikacji
 6. Przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji
 7. Rozwiązanie zastrzeżeń dotyczących auditu ponownej certyfikacji (jeśli ma to zastosowanie)
 8. Wnioski z auditu ponownej certyfikacji
 9. Decyzja dotycząca ponownej certyfikacji
 10. Udzielenie ponownej certyfikacji i wydanie dokumentów certyfikacyjnych

Potwierdzenie lub dostosowanie programu auditów oraz właściwych działań poauditowych i w nadzorze, w tym częstości oraz czasu trwania. Audity specjalne należy również wziąć pod uwagę.

INFOGRAFIKA:

Graficzna prezentacja trzyletniego cyklu certyfikacji

Pozostałe zagadnienia certyfikacji:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja