Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEPUAP

EPUAP

EPUAP ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne TDT uruchomiło Elektroniczną Skrzynką Podawczą na platformie E-PUAP.

Adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

Witamy w Elektronicznym Urzędzie Podawczym!

W celu złożenia wniosku do TDT konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokumenty w formie elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej TDT: www.tdt.gov.pl, wybierając właściwą dla danej sprawy podstronę.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do TDT:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Artykuł
należy do kategorii:
Informacje