Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEPUAP

EPUAP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne TDT uruchomiło Elektroniczną Skrzynką Podawczą na platformie E-PUAP.

 

Witamy w Elektronicznym Urzędzie Podawczym

 

W celu złożenia wniosku do TDT konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Dokumenty w formie elektronicznej na nośnikach przenośnych (CD, FDD) można uzyskać bezpłatnie w TDT.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do TDT:

 

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

 

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.