Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodności

Certyfikacja i ocena zgodności

Certyfikacja i ocena zgodności

Działania Transportowego Dozoru Technicznego zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych to obok zadań ściśle inspekcyjnych również dobrowolna ocena zgodności systemów zarządzania, procesów, wyrobów i kompetencji osób, czyli certyfikacja (zajmuje się nią Jednostka Certyfikująca TDT). Transportowy Dozór Techniczny prowadzi również obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE (te zadania realizuje w TDT Jednostka Notyfikowana nr 1468).
Jednostka Certyfikująca i Jednostka Notyfikowana 1468 wchodzą w skład Jednostki Oceniającej Zgodność TDT.

 • Certyfikacja to zgodny z ustalonymi procedurami proces oceny zgodności danego systemu zarządzania, procesu, wyrobu czy kompetencji danej osoby z wymaganiami zawartymi w określonym dokumencie odniesienia, na przykład w normie technicznej (jest to certyfikacja dobrowolna) czy w przepisach prawa implementujących dyrektywy UE (jest to certyfikacja obowiązkowa).
  Jednostka Certyfikująca TDT prowadzi procesy certyfikacyjne zgodnie z programami, które są dostępne na żądanie zainteresowanego podmiotu.
  Udzielone certyfikaty stanowią potwierdzenie, że certyfikowany podmiot, w określonym zakresie, spełnia wymagania dokumentu stanowiącego podstawę – lub inaczej: kryterium – oceny. Dokumentem, w odniesieniu do którego certyfikat potwierdza zgodność, może być na przykład norma lub warunki techniczne.
  Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora TDT nr 16/2018, koszty są wyliczane dla każdego klienta indywidualnie. 
 • Proces oceny zgodności z  dyrektywami UE jest podzielony najczęściej na moduły, które składają się z ograniczonej liczby różnych procedur dotyczących różnych wyrobów. Poszczególne dyrektywy ustalają kryteria dotyczące warunków, kiedy producent może dokonać wyboru procedury, jeżeli przewidziana jest więcej niż jedna możliwość.

TDT dostarcza również na żądanie informacji o:
a) obszarach geograficznych, w których działa;
b) statusie danej certyfikacji;
c) nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie i geograficznej lokalizacji (miasto i kraj) określonego certyfikowanego Klienta.

Jednostka Oceniająca Zgodność TDT  prowadzi swoją działalność  zgodnie z polityką:

 • jakości
 • poufności 
 • bezstronności 
Artykuł
należy do kategorii:
CertyfikacjaOcena zgodności w systemie UE