Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodności

Certyfikacja i ocena zgodności

Certyfikacja i ocena zgodności

Działania TDT zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych obejmują obok zadań ściśle inspekcyjnych również dobrowolną ocenę zgodności systemów zarządzania, procesów, wyrobów i kompetencji osób, zwaną dalej certyfikacją (Jednostka Certyfikująca) oraz obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE (Jednostka Notyfikowana 1468).
W skład Jednostki Oceniającej Zgodność TDT wchodzi zatem Jednostka Certyfikująca i Jednostka Notyfikowana 1468.

 • Certyfikacja to zgodny z ustalonymi procedurami proces oceny zgodności danego systemu zarządzania, procesu, wyrobu czy kompetencji danej osoby z wymaganiami zawartymi w określonym dokumencie odniesienia, np. w normie technicznej (certyfikacja dobrowolna) czy w przepisach prawa implementujących dyrektywy UE (certyfikacja obowiązkowa).
  Jednostka Certyfikująca prowadzi procesy certyfikacji zgodnie z programami certyfikacji. Programy te dostępne są na żądanie.
  Udzielone przez jednostkę certyfikującą certyfikacje stanowią potwierdzenie, że certyfikowany podmiot, w określonym zakresie certyfikacji, spełnia wymagania certyfikacyjne dokumentu stanowiącego podstawę (kryterium) oceny. Dokumentem, w odniesieniu do którego certyfikat potwierdza zgodność, może być np. norma lub warunki techniczne.
  Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora TDT nr 16/2018 , koszty są wyliczane dla każdego klienta indywidualnie. 
 • Proces oceny zgodności z  dyrektywami UE jest podzielony najczęściej na moduły, które składają się z ograniczonej liczby różnych procedur dotyczących różnych wyrobów. Poszczególne dyrektywy ustalają kryteria dotyczące warunków, kiedy producent może dokonać wyboru procedury, jeżeli przewidziana jest więcej niż jedna możliwość.

TDT dostarcza na żądanie informacji o:
a) obszarach geograficznych, w których działa;
b) statusie danej certyfikacji;
c) nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie i geograficznej lokalizacji (miasto i kraj) określonego certyfikowanego Klienta.

Jednostka Oceniająca Zgodność TDT  prowadzi swoją działalność  zgodnie z polityką:

 • jakości
 • poufności 
 • bezstronności