Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInformacjeKomunikaty

Komunikaty

Najnowsze komunikaty

5 grudnia 2023

Styczniowe terminy egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor TDT wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

28 listopada 2023

22 grudnia 2023 i 2 stycznia 2024 – dni wolne w TDT

22 grudnia 2023 r. dniem wolnym w TDT. Za utrudnienia przepraszamy.

3 listopada 2023

Grudniowe terminy egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor TDT wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

2 listopada 2023

Dodatkowy egzamin na doradców DGSA w grudniu

Transportowy Dozór Techniczny informuje o dodatkowym terminie egzaminu dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych: ...

13 października 2023

Listopadowy i grudniowy termin egzaminu na doradców DGSA

Transportowy Dozór Techniczny informuje o nowych terminach egzaminów dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych: ...

4 października 2023

Listopadowe terminy egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1921), Dyrektor TDT wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

7 września 2023

Wystawianie oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

W związku z docierającymi do Transportowego Dozoru Technicznego wątpliwościami przedstawicieli organów rejestrujących, dotyczącymi spełnienia przez producentów pojazdów obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), tj. wystawiania oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, przedstawiamy poniżej informacje związane z procedurami realizowanymi przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie homologacji pojazdów. ...

7 lipca 2023

Komunikat w sprawie potwierdzania zmian konstrukcyjnych w pojazdach

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu stosowania przepisu zawartego w nowym ust. 4b w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącego podmiotów potwierdzających spełnienie warunków lub wymagań technicznych w odniesieniu do pojazdów, w których zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne ...

28 kwietnia 2023

Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 8 lipca 2021 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu UE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że: ...

27 stycznia 2023

Przejście na nowe wydanie normy PN-EN ISO 9712:2022-09

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w związku z zastąpieniem normy PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” przez PN-EN ISO 9712:2022-09, ustala: ...

19 stycznia 2023

Homologacja – nowy wzór świadectwa zgodności

Nowy wzór świadectwa zgodności, który stanie się obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. jest określony w treści rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. ...

19 stycznia 2023

Homologacja typu WE pojazdu i system eCall – aktualizacja komunikatu z 8 grudnia 2022 r.

Aktualizacja komunikatu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall. ...

8 grudnia 2022

W sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu i systemu eCall

Komunikat w sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall ...

9 listopada 2022

Wprowadzenie instrukcji badań okresowych butli LPG

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał zarządzenie wprowadzające instrukcję badań okresowych butli spawanych stalowych wielokrotnego napełniania do gazu LPG (UN 1965). ...

17 maja 2022

Okres przejściowy na wdrożenie wymagań normy PN-EN 15085-2:2021-03

Komunikat TDT nr 12 z dnia 16-05-2022 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji procesów spawania według normy PN-EN 15085-2:2021-03. ...

2 marca 2022

Komunikat TDT nr 10 z dnia 01-03-2022 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie według norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09

W związku z opublikowaniem znowelizowanego wydania obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 „Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834”, wprowadza się okres przejściowy na wdrożenie wymagań nowych norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 do dnia 10.01.2023 r. ...

2 marca 2022

Komunikat TDT nr 11 z dnia 01-03-2022 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji procesów spawania według norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09

W związku z opublikowaniem znowelizowanego wydania obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 „Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834”, wprowadza się okres przejściowy na wdrożenie wymagań nowych norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 do dnia 10.01.2023 r. ...

2 marca 2022

Składanie dokumentów do TDT drogą elektroniczną

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) informuje, że w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną, jedyną akceptowalną formą jest przesyłka przez ePUAP. TDT nie przyjmuje dokumentów w sprawach postępowań przesłanych w e-mailu, czyli pocztą elektroniczną. ...

16 lutego 2022

Europejska Inicjatywa na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Transporcie

Mając na względzie fakt, iż Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego pełni funkcję organu właściwego do spraw homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, gdzie głównym celem jest weryfikacja wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktu, jakim w tym przypadku jest pojazd oraz jego wyposażenie, wyrażamy poparcie dla wszelkich inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. ...

11 stycznia 2022

Opublikowano 3. wydanie dokumentu DAB-14

Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informują, że w dniu 1 grudnia 2021 r. zostało opublikowane wydanie 3. dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji. W dokumencie wskazano wymagania akredytacyjne, które powinna spełniać jednostka oceniająca zgodność (tj. laboratorium badawcze lub jednostka inspekcyjna), akredytowana lub wnioskująca o akredytację do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji.Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
Aktualności i komunikatyInformacje