Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTO TDTWspółpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Transportowego Dozoru Technicznego skupia się na współdziałaniu z jednostkami inspekcyjnymi, notyfikowanymi i certyfikującymi z innych krajów w ramach takich organizacji międzynarodowych jak OITAF (International Organization for Transportation by Rope – Międzynarodowa Organizacja Transportu Linowego) i  TIC Council (międzynarodowe stowarzyszenie reprezentujące niezależne firmy testujące, kontrolujące i certyfikujące).

Współpraca międzynarodowa w ramach TIC Council

TIC Council powstał w wyniku fuzji dwóch międzynarodowych organizacji – CEOC i IFIA.

CEOC (International Confederation of Inspection and Certification Organizations) był grupą zrzeszającą 31 niezależnych organizacji kontrolujących i certyfikujących w 19 krajach, głównie europejskich. CEOC został założony w Szwajcarii w 1961 roku jako organizacja non-profit. Transportowy Dozór Techniczny był  Stałym Członkiem w CEOC  od marca 2003 roku. Członkowie CEOC byli na całym świecie zaangażowani w okresowe kontrole instalacji technicznych oraz certyfikację nowych produktów i usług w celu ochrony pracowników i obywateli Europy przed niebezpiecznymi produktami i instalacjami technicznymi.

IFIA (International Federation of Inspection Agencies) była międzynarodową organizacja pozarządową, która od 1982 roku zrzeszała jednostki  z całego świata (około 40) zajmujące się badaniami, inspekcją oraz certyfikacją w bardzo szerokim zakresie. Członkowie IFIA również aktywnie działali na rzecz redukcji ryzyka w różnych aspektach życia i pracy ludzi. W zakres działania IFIA wchodziły, oprócz urządzeń i materiałów technicznych, także badania paliw, żywności, tkanin etc. oraz certyfikacje o szerokim spektrum i zasięgu światowym.

W połowie roku 2019, po wieloletnim okresie negocjacyjnym, CEOC połączył się z IFIA. Nowa organizacja przyjęła nazwę TIC Council, operując zarówno z dotychczasowej siedziby CEOC w Brukseli, jak i z dotychczasowej siedziby IFIA w Nowym Jorku. Nowa organizacja grupuje łącznie 99 członków (zarówno członków stałych, jak i stowarzyszonych oraz członków-obserwatorów) operujących w Europie, Ameryce, Afryce i Azji.

Wszelkie szczegółowe dane dotyczące struktury, zakresu działania, listy organizacji i firm członkowskich można znaleźć na stronach internetowych pod adresem: www.tic-council.org.

Współpraca międzynarodowa w ramach OITAF

OITAF (International Organization for Transportation by Rope) to Międzynarodowa Organizacja Transportu Linowego, która została założona w 1959 roku w Mediolanie. Obecnie do organizacji należą członkowie z 33 państwa. OITAF skupia producentów, operatorów kolei linowych i władze państw członkowskich, stowarzyszenia, instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby indywidualne, które zajmują się technicznymi, prawnymi, administracyjnymi i ekonomicznymi aspektami transportu linowego.

Celem OITAF jest:

  • promocja rozwoju i poprawy działalności kolei linowych,
  • promocja badań i eksperymentów wspierających rozwój kolei linowych,
  • promocja standaryzacji norm krajowych w zakresie kolei linowych,
  • opracowanie znormalizowanych międzynarodowych wytycznych dotyczących projektowania, budowy, eksploatacji, konserwacji i kontroli kolei linowych, a także ustalenie odpowiednich zaleceń,
  • realizacja postanowień odbywającego się co 6 miesięcy kongresu OITAF.

Więcej informacji na temat OITAF znajduje się na stronie www.oitaf.org.

Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
O TDT