Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAkademia TDTProcedura nadawania uprawnień zakładom

Procedura nadawania uprawnień zakładom

Oferta szkoleń

Procedura nadawania uprawnień zakładom

Szkolenie skierowane jest do personelu zakładów chcących uzyskać uprawnienie TDT do wytwarzania, modernizacji, naprawy urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów, nadawane na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym. Na szkoleniu poruszane są istotne aspekty dotyczące zagadnień związanych z wymaganiami prawnymi i organizacyjno-technicznymi dla zakładów chcących ubiegać się o uprawnienie. W trakcie szkolenia kursanci nabywają wiedzę, która w praktyczny sposób pozwala  na prawidłowe przygotowanie wniosku i wymaganej dokumentacji zakładu, a także przygotowanie zakładu do sprawdzenia w zakresie wymagań, których spełnianie warunkuje nadanie uprawnienia. Przekłada się to na sprawne wdrożenie wymagań związanych z otrzymaniem uprawnienia oraz przejście przez procedurę uprawniania.

Program ramowy

 • Podstawy prawne – Ustawa o dozorze technicznym i inne przepisy z nią związane
 • Wymagania wynikające z art. 9 ustawy o dozorze technicznym dla zakładów wytwarzających, naprawiających i modernizujących
 • Przebieg procesu nadania i rozszerzania uprawnienia dla zakładu wraz z wydaniem decyzji uprawniającej
 • Prawidłowe przygotowanie wniosku o nadanie uprawnienia i wymaganej dokumentacji
 • Sprawdzenie zakładu (elementy oceny) przed nadaniem uprawnienia
 • Kwalifikowanie technologii spawania i egzaminy spawaczy
 • Okresowe sprawdzanie zakładu uprawnionego
 • Uzgadnianie dokumentacji wytwarzania, modernizacji i napraw urządzeń technicznych
 • Omówienie procesu zawieszania i cofania uprawnień

Poniżej przedstawiamy informację o szkoleniu:

 1. Termin szkolenia: 16.09.2024
  • Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 09.09.2024
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia do dnia 12.09.2024
 2. Miejsce szkolenia:  siedziba Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa (wejście do budynku od ul. Puławskiej)
 3. Czas trwania:   6,5 h (godz. 8.30-15.00)
 4.  Koszt szkolenia: 650 zł + 23% VAT
 5. Formuła:   stacjonarna lub ONLINE
 6. Organizator:   Transportowy Dozór Techniczny
 7. Uczestnictwo w szkoleniu – formularz zgłoszeniowy na dole strony

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym lub ONLINE
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
 • bezpłatny parking

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na szkolenie: 

Pozostałe szkolenia Akademii TDT

Artykuł
należy do kategorii:
Akademia TDT