Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościOcena zgodności w systemie UEInteroperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)

Interoperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)

Informacje

Interoperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

została zastąpiona przez:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

Rodzaj działalności:Dokument odniesienia:
Ocena zgodności INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEIDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

PodsystemProcedura/załącznik do dyrektywyModuł(y)
1. Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei
1.1 InfrastrukturaDeklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Zał. IVCB CD CF CH CH1
Procedura weryfikacji WE dla podsystemów / Zał. VISG SH1
1.5 TaborDeklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Zał. IVCB CD CF CH CH1
1.5 TaborDeklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Zał. IVCB CD CF CH CH1
Procedura weryfikacji WE dla podsystemów / Zał. VISB SF SH1 SD

Zakres akredytacji AC 126

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Podsystem Procedura/załącznik do dyrektywy Moduł(y) Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI)
Infrastruktura Deklaracja WE zgodności
lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Art. 9 ust. 2
CB

CD

CF

CH

CH1

INF Reg 1299/2014

PRM Reg 1300/2014

PRM Reg 2019/772

OMNI Reg 2019/776

Procedura weryfikacji WE dla podsystemów / Zał. IV SG

SH1

INF Reg 1299/2014

PRM Reg 1300/2014

SRT Reg 1303/2014

PRM Reg 2019/772

OMNI Reg 2019/776

Tabor Deklaracja WE zgodności
lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Art. 9 ust. 2
CB

CD

CF

CH

CH1

PRM Reg 1300/2014

LOC&PAS Reg 1302/2014

WAG Reg 321/2013

WAG Reg 1236/2013

WAG Reg 2015/924

OMNI Reg 2018/868

PRM Reg 2019/772

NOI Reg 2019/774

OMNI Reg 2019/776

OMNI Reg 2020/387

Tabor Procedura weryfikacji WE dla podsystemów / Zał. IV SB

SD

SF

SH1

PRM Reg 1300/2014

LOC&PAS Reg 1302/2014

SRT Reg 1303/2014

NOI Reg 1304/2014

WAG Reg 321/2013

WAG Reg 1236/2013

WAG Reg 2015/924

OMNI Reg 2018/868

PRM Reg 2019/772

NOI Reg 2019/774

OMNI Reg 2019/776

OMNI Reg 2020/387

Wnioski:

Do pobrania

Ocena zgodności w zakresie dyrektyw:

Artykuł
należy do kategorii:
Ocena zgodności w systemie UE