Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościOcena zgodności w systemie UEInteroperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)

Interoperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)

Informacje

Interoperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

została zastąpiona przez:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

Rodzaj działalności:Dokument odniesienia:
Ocena zgodności INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEIDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

PodsystemProcedura/załącznik do dyrektywyModuł(y)
1. Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei
1.1 InfrastrukturaDeklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Zał. IVCB CD CF CH CH1
Procedura weryfikacji WE dla podsystemów / Zał. VISG SH1
1.5 TaborDeklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Zał. IVCB CD CF CH CH1
1.5 TaborDeklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Zał. IVCB CD CF CH CH1
Procedura weryfikacji WE dla podsystemów / Zał. VISB SF SH1 SD

CONFORMITY ASSESSMENT IN THE RAILWAY AREA

Regulation of the Minister of Infrastructure and Development of May 13, 2014 on the admission to operation of certain types of structures, devices and railway vehicles

Objects Technical specifications / normative documents Conformity assessment module
Type Product / group of products
Referred to

in art. 25d paragraph. 1

point 3 acts *)

Buildings:
 • railway turnouts
 • railway track crossings
 • steel sleepers
 • bridgeheads
 • block supports
 • listed in the letter of the President of the UTK of September 26, 2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the INFRASTRUCTURE subsystem

Type compliance

Conformity to type based on internal control

production and product testing

under the supervision

Conformity to type based on internal control

production and product testing

under supervision in random

intervals

Conformity to type based on production quality assurance

Conformity to type based on product quality assurance

Conformity to type based on product verification

Conformity to type based on technical examination

necessary to be stated

Conformity to type

Referred

in art. 25d paragraph. 1

point 2 and art. 25f of the Act *)

Buildings:
 • railways
 • fastening systems
 • train tracks underlay
 • switch sleepers
 • bridgeheads
 • block supports
 • railway turnouts
 • track crossings
 • listed in the letter of the President of the UTK of September 26, 2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the INFRASTRUCTURE subsystem

Metro infrastructure Buildings:
 • railways
 • fastening systems
 • train tracks underlay
 • switch sleepers
 • block supports
 • railway turnouts
 • railway track crossings
 • listed in the letter of the President of the UTK of September 26, 2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the INFRASTRUCTURE subsystem

Railway vehicles:
 • traction vehicles
 • passenger carriages
 • freight wagons
 • special vehicles
 • listed in the letter of the President of the UTK of September 26, 2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the TABOR subsystem

Railway infrastructure including railway lines

with track gauge less than

1435 mm

Buildings:
 • railways
 • fastening systems
 • train tracks underlay
 • switch sleepers
 • bridgeheads
 • block supports
 • railway turnouts

track crossings

 • listed in the letter of the President of the UTK of September 26, 2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the INFRASTRUCTURE subsystem

Railway vehicles:
 • traction vehicles
 • passenger carriages
 • freight wagons
 • special vehicles
 • listed in the letter of the President of the UTK of September 26, 2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the TABOR subsystem

 

Railway sidings Buildings:
 • railway rails
 • fastening systems
 • railway sleepers
 • switch sleepers
 • bridgeheads
 • block supports
 • railway turnouts
 • track crossings
 • listed in the letter of the President of UTK of 26/09/2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the INFRASTRUCTURE subsystem

Type compliance

Conformity to type based on internal control

production and product testing

under supervision

Conformity to type based on internal control

production and product testing

under supervision in random

intervals of time

Conformity to type based on production quality assurance

Conformity to type based on product quality assurance

Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu

Zgodność z typem na podstawie badań technicznych

niezbędnych do stwierdzenia

zgodności z typem

Pojazdy kolejowe:
 • pojazdy trakcyjne
 • wagony towarowe
 • pojazdy specjalne
 • wymienione w Liście Prezesa UTK z dnia 26.09.2013 r. **)
 • wymienione w Liście Prezesa UTK z dnia 19.01.2017 r.***)

dla podsystemu TABOR

Sieci kolejowe funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych: Budowle:
 • szyny kolejowe
 • systemy przytwierdzeń
 • podkłady kolejowe
 • podrozjazdnice
 • mostownice
 • block supports
 • railway turnouts
 • track crossings
 • listed in the letter of the President of UTK of 26/09/2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the INFRASTRUCTURE subsystem

Railway vehicles :
 • traction vehicles
 • freight wagons
 • special vehicles
 • listed in the letter of the President of UTK of 26/09/2013 **)
 • listed in the letter of the President of the UTK of 19.01.2017 ***)

for the TABOR subsystem

Ocena zgodności w zakresie dyrektyw:

Artykuł
należy do kategorii:
Ocena zgodności w systemie UE