Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy dla kandydatów na diagnostów

Egzaminy dla kandydatów na diagnostów

Przepisy

Egzaminy dla kandydatów na diagnostów

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 84 ust. 2 i 2a starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę (art. 84 ust. 2b ww. ustawy), odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

Egzamin przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Zgodnie z postanowieniem zawartym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej „Dyrektorem TDT”, zamieszcza na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego komunikat w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca, w którym zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla kandydatów na diagnostów prosimy o zapoznanie się z informacją na temat sposobu załatwiania spraw związanych z egzaminem w zakładce:

Kontakt:
tel.: +48 728 333 021
e-mail: diagnosta@tdt.gov.pl

Sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów: