Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy dla kandydatów na diagnostówKomunikat o terminach egzaminów na diagnostów

Komunikat o terminach egzaminów na diagnostów

Komunikat o terminach egzaminów na diagnostów

5 maja 2021

Komunikat o terminach egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836 z późn. zm.), wyznaczam następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

12 kwietnia 2021

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836 z późn. zm.), wyznaczam następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

12 kwietnia 2021

SARS-CoV-2 – wytyczne dla zdających

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367), prosimy o zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi Zdających...

28 października 2020

Odwołane egzaminy dla diagnostów

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, dodatkowymi obostrzeniami, a co za tym idzie zakwalifikowaniem całej Polski do tzw. obszaru czerwonego oraz wynikającymi z § 28 ust 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn.zm.) ograniczeniami dotyczącymi organizacji egzaminów przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) w zw. z § 24 ust 1 i 5 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów przez TDT.

29 września 2020

Komunikaty o terminach egzaminów

Mając na uwadze kolejny etap wprowadzania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań odmrażających gospodarkę i powolnym, ale sukcesywnym minimalizowaniem społecznych obostrzeń, TDT wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia.Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów: