Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdówKomunikaty – SKP

Komunikaty – SKP

Komunikaty - SKP

10 stycznia 2022

Odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd udzielane są przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.