Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdówKomunikaty – SKP

Komunikaty – SKP

Komunikaty - SKP

10 stycznia 2022

Odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd udzielane są przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

12 kwietnia 2021

SARS-CoV-2 – wytyczne dla zdających

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367), prosimy o zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi Zdających...