Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Rezygnacja z egzaminu

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku braku możliwości zdawania we wskazanym terminie należy pisemnie zgłosić ten fakt do Transportowego Dozoru Technicznego (za pomocą tradycyjnej drogi pocztowej, przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP lub osobiście w siedzibie TDT w Warszawie).

Pismo informujące o rezygnacji z wyznaczonego terminu należy złożyć nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

W piśmie dotyczącym rezygnacji z egzaminu wnioskodawca musi podać wszystkie swoje dane, tj. imię, nazwisko, dokładny adres, nr PESEL. Wniosek musi być oryginalnie podpisany. Wniosek powinien zawierać informację w jakiej miejscowości i w jakim terminie (można wpisać „najbliższy wolny termin”) wnioskodawca chce zostać ponownie zakwalifikowany, czy powinna zostać zwrócona opłata.

Przykład:
Pan Kowalski został zakwalifikowany do egzaminu kwalifikacyjnego na 22 września br. Dzisiaj jest 12 sierpnia br. Pismo dotyczące rezygnacji z wyznaczonego terminu pan Kowalski może złożyć najpóźniej do dnia 8 września br. 8 września br. to data, kiedy wspomniany wniosek powinien zostać zarejestrowany w siedzibie TDT w Warszawie. Po tym terminie wnioskodawca będzie zobligowany do przystąpienia do egzaminu lub dostarczenia dokumentu potwierdzającego niemożność stawienia się na egzaminie.

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów:

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów