Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Komitet Ochrony Bezstronności

Mechanizm chroniący bezstronność

Komitet Ochrony Bezstronności

W strukturze funkcjonalnej TDT w zakresie certyfikacji i oceny zgodności znajduje się Komitet Ochrony Bezstronności (KOB). Pełni on rolę mechanizmu chroniącego bezstronność.

Do zakresu działania Komitetu Ochrony Bezstronności należy:

 1. opiniowanie polityk oraz zasad dotyczących zakresu działania Transportowego Dozoru Technicznego w obszarze prowadzonej certyfikacji i oceny zgodności, a także konsultowanie ocen ryzyka dla bezstronności;
 2. przeciwdziałanie tendencjom do tego, aby jakiekolwiek czynniki komercyjne lub inne zagrażały obiektywnemu prowadzeniu działalności w obszarze certyfikacji i oceny zgodności;
 3. doradzanie w sprawach wpływających na zaufanie do certyfikacji i oceny zgodności, łącznie z otwartością i postrzeganiem przez opinię publiczną;
 4. prowadzenie, co najmniej raz w roku, przeglądu:
  • przeprowadzonych w ciągu roku poprzedzającego procesów certyfikacji i oceny zgodności;
  • rozpatrzonych odwołań od decyzji TDT i skarg na TDT pod względem ich bezstronności;
 5. opiniowanie, w razie potrzeby TDT, wyników ocen z przeprowadzonych procesów certyfikacji i oceny zgodności;
 6. opiniowanie, w razie potrzeby TDT, programów certyfikacji i oceny zgodności;
 7. udział w rozpatrywaniu odwołań od decyzji TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności w przypadku wyczerpania możliwości odwoławczych na poziomie TDT;
 8. udział w rozpatrywaniu skarg na działalność TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności w przypadku wyczerpania możliwości rozpatrzenia skargi na poziomie TDT.

Komitet jest wolny od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych, które mogłyby wpływać na jego działalność. Struktura komitetu oraz sposób wybierania członków zapewnia równowagę interesów każdej ze stron zainteresowanych certyfikacją i oceną zgodności, bez dominacji którejkolwiek z nich.

Artykuł
należy do kategorii:
CertyfikacjaOcena zgodności w systemie UE