Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOdbiory techniczneKrajowy proces weryfikacji podsystemu

Krajowy proces weryfikacji podsystemu

Krajowy proces weryfikacji podsystemu

Zamieszczamy poniżej wykaz pośrednich potwierdzeń weryfikacji i certyfikatów weryfikacji sporządzonych w wyniku przeprowadzenia procesów weryfikacji dla podsystemów z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei określonych w decyzji Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Wykaz pośrednich potwierdzeń weryfikacji i certyfikatów weryfikacji

NumerData wydaniaPrzedmiot oceny
TDT-JW-001/22/SB19.07.2022Pojazd specjalny - maszyna do ulepszania torowiska typu RPM-RS 900
TDT-JW-002/22/SB19.07.2022Pojazd specjalny - transporter samowyładowczy MFS 100
TDT-JW-003/22/SB19.07.2022Pojazd specjalny – wagon transportowy UEW
TDT-JW-001/22/SF16.08.2022Pojazd specjalny - maszyna do ulepszania torowiska typu RPM-RS 900
TDT-JW-002/22/SF16.08.2022Pojazd specjalny - transporter samowyładowczy MFS 100 nr fabryczny 5075
TDT-JW-003/22/SF16.08.2022Pojazd specjalny – wagon transportowy UEW nr fabryczny 5076
TDT-JW-001/2202.09.2022Pojazd specjalny - maszyna do ulepszania torowiska typu RPM-RS 900
TDT-JW-002/2202.09.2022Pojazd specjalny - transporter samowyładowczy MFS 100 nr fabryczny 5075
TDT-JW-003/2202.09.2022Pojazd specjalny – wagon transportowy UEW nr fabryczny 5076

Pozostałe sprawy z zakresu odbiorów technicznych: