Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania

Masz pytanie?Sprawdź często zadawane pytania

Jak znaleźć najbliższego przedsiębiorcę uprawnionego do napraw/modernizacji jakiegoś rodzaju urządzenia technicznego?

Gdzie znajdę kontakty do poszczególnych oddziałów TDT?

Zapraszamy do zapoznania się z stroną kontaktową.

Jak uzyskać uprawnienia zakładu wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu i ich elementy?

W jakich godzinach jest czynny TDT i w jakich godzinach należy składać dokumenty osobiście?

Zapraszamy do zapoznania się z stroną kontaktową.

Jak uzyskać duplikat zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń technicznych?

Sprawdź stronę na temat zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Jak uzyskać/przedłużyć uprawnienia (zaświadczenia kwalifikacyjne) do obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń technicznych?

Sprawdź stronę na temat zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Jak uzyskać uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych / poszerzyć uprawnienia / przedłużyć świadectwo?

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.), egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2015 r., opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2015 r., pod poz. 718, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją.

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

Gdzie i kiedy mogę zdawać egzamin na diagnostę / egzamin uzupełniający kompetencje diagnosty?

Jak uzyskać duplikat z protokołu badania i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach?

Zobacz stronę na temat duplikatów poświadczeń zbiorników

Jak zarejestrować/wyrejestrować urządzenie techniczne?

Należy wypełnić wniosek i wysłać do właściwego oddziału terenowego TDT. Wniosek można odszukać na stronie głównej.

Jakie rodzaje urządzeń podlegają dozorowi technicznemu TDT?

  • LPG

Jak przeprowadzić badanie zbiornika LPG po 10 latach?

Czynności związane z przygotowywaniem do badań faxrników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, mogą być wykonywane przez podmiot gospodarczy, który uzyska stosowne upoważnienia do wykonywania tych czynności z właściwego Oddziału Terenowego TDT.

Upoważnienie to, może uzyskać instalator posiadający świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego, uzyskane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2014 r., poz. 1813) lub zakład montujący instalacje w imieniu instalatora posiadającego ww. świadectwo homologacji, do której jest wpisany ww. montujący.

Ponadto, demontaż i montaż zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru przedstawianych do badań, może być wykonywany tylko u instalatora lub w jego zakładzie montującym instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem w imieniu instalatora, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Do pobrania: Wniosek o wykonanie badania zbiornika LPG,CNG, LNG, wodoru
  • badania techniczne pojazdów
  • dokumentacja

Jak wypełnić wniosek przez ePuap?

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne TDT uruchomiło Elektroniczną Skrzynką Podawczą na platformie E-PUAP.

Witamy w Elektronicznym Urzędzie Podawczym

W celu złożenia wniosku do TDT konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokumenty w formie elektronicznej na nośnikach przenośnych (CD, FDD) można uzyskać bezpłatnie w TDT.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do TDT:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu sprawy?

Zapraszamy do zakładki Załatw sprawę. Wybierz interesujący Cię zakres naszej działalności, a następnie sprawę, którą chcesz załatwić. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi, skontaktuj się z nami. Wykaz kontaktów znajdziesz w zakładce Lista danych kontaktowych.

Artykuł
należy do kategorii:
Pytania i odpowiedzi