Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęStacje kontroli pojazdów

Stacje kontroli pojazdów

Załatw sprawę

Stacje kontroli pojazdów

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje za opłatą, w drodze decyzji:

  • poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań,
  • potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań w zakresie mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa,
  • zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów