Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościCertyfikacja osóbZaplatacze lin oraz zalewacze stożków

Zaplatacze lin oraz zalewacze stożków

Certyfikacja kompetencji osób

Zaplatacze lin oraz zalewacze stożków

Certyfikacja zaplataczy lin oraz zalewaczy stożków

 

1. Zakres programu certyfikacji

Program certyfikacji kompetencji osób PRCo-05 dotyczy certyfikacji:

– zaplataczy długich zaplotów sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących,
– zaplataczy stożków klinowych,
– zaplataczy bębnów mocujących i bębnów kotwiących,
– zaplataczy zacisków śrubowych,
– zaplataczy zacisków sercówkowych,
– zaplataczy pętli zaciskanych śrubami
– zaplataczy pętli zaciskanych tulejami
– zalewaczy stożków.

2. Ogólny opis procesu certyfikacji

3. Lista warunków wstępnych programu

Wnioskujący o certyfikację początkową lub ponowną w zakresie zaplatania lub zalewania powinien:
– posiadać ukończone co najmniej 18 lat;
– posiadać brak przeciwwskazań do wykonywania prac związanych z zaplataniem lin lub zalewaniem stożków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez odrębne przepisy;
– posiadać znajomość przepisów oraz zasad bhp;
– ukończyć z pozytywnym wynikiem kurs szkoleniowy zgodnie z programem szkoleń PS-05;
– przedstawić weryfikowalne udokumentowane potwierdzenie odbycia wymaganej praktyki pod kierunkiem i nadzorem zaplatacza/zalewacza posiadającego kompetencje we wnioskowanym zakresie tj. udział w co najmniej:

  1. czterech (4) zaplotach/zalewaniach w roli pomocnika zaplatacza/zalewacza, oraz
  2. czterech (4) zaplotach/zalewaniach w roli zaplatacza/zalewacza;

– wykazywać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu (jeśli dotyczy);
– złożyć wniosek o certyfikację;
– poddać się procesowi egzaminacyjnemu.

WAŻNE:

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Wniosek

Do pobrania

Pozostałe certyfikowane w TDT kompetencje osób:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja