Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInformacjeDla mediów

Dla mediów

Kontakt

Dla mediów

Rzecznik prasowy
Antoni Mielniczuk
e-mail: antoni.mielniczuk@tdt.gov.pl
tel.: +48 602 206 310

Wykaz publikacji

W dwumiesięczniku Raport Kolejowy nr 2/2013 ukazał się artykuł Adama Pieńczuka, głównego specjalisty w Transportowym Dozorze Technicznym, na temat kompetencji personelu badań nieniszczących oraz certyfikacji zakładów spawających pojazdy szynowe:


Na łamach Kuriera Kolejowego nr 38-39/3232-33 z 16 września 2012 r. ukazał się tekst autorstwa Krzysztofa Warmińskiego, w języku angielskim, pt.:


Na łamach Rynku Kolejowego, w edycji specjalnej na targi InnoTrans 2012, ukazał się w języku angielskim artykuł autorstwa Krzysztofa Warmińskiego, głównego specjalisty TDT,  pt.:


W dwutygodniku Kurier Kolejowy nr 43/3185 z 23 października 2011 r. ukazał się wywiad z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego, panem Janem Urbanowiczem, na temat badań nieniszczących w obszarze kolejowym:


W miesięczniku Materiały Budowlane nr 7/2011 ukazał się artykuł Krzysztofa Warmińskiego, głównego specjalisty TDT, pt.:


W tygodniku Polska Gazeta Transportowa nr 10(928) z 9 marca 2011 r. ukazał się artykuł Jacka Wichowskiego, pracownika Transportowego Dozoru Technicznego, pt.:


W tygodniku Polska Gazeta Transportowa nr 5(923) z 2 lutego 2011 r. ukazał się artykuł Krzysztofa Grzegorczyka, specjalisty TDT, pt.:


W miesięczniku Przegląd Spawalnictwa nr 1/2011 ukazał się artykuł Michała Dorobińskiego, specjalisty TDT, pt.:


W numerze 3(9) – 4(10) 2010 kwartalnika Spajanie materiałów konstrukcyjnych ukazał się artykuł Michała Dorobińskiego, specjalisty TDT, pt.:


W dwumiesięczniku Transport i Komunikacja nr 4/2010 ukazał się artykuł  Krzysztofa Warmińskiego, specjalisty TDT pt.:


W numerze 4 (870) tygodnika Polska Gazeta Transportowa z 27 stycznia 2010 r. ukazał się artykuł Krzysztofa Grzegorczyka, specjalisty TDT, pt.:


W numerze 4(6)/2009 – 1(7)/2010 kwartalnika Spajanie materiałów konstrukcyjnych ukazał się artykuł Adama Pieńczuka, kierownika Wydziału Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej, pt.:


W miesięczniku Rynek Kolejowy nr 12/2009 ukazał się artykuł Krzysztofa Warmińskiego pt:.


W czasopiśmie Transport Technika Motoryzacyjna nr 9/2009 ukazał się artykuł Krzysztofa Grzegorczyka, specjalisty TDT pt.:


W dwumiesięczniku Transport i Komunikacja nr 5/2009 ukazała się wypowiedź Andrzeja Kolasy, Zastępcy Dyrektora TDT, dotycząca targów kolejowych TRAKO:


W kwartalniku Jakość i Środowisko nr 4(13)2009 ukazał się artykuł Krzysztofa Grzegorczyka, specjalisty TDT, pt.:


W miesięczniku Paliwa Płynne nr 3/2009 ukazał się artykuł Andrzeja Kolasy, Zastępcy Dyrektora TDT oraz Sylwii Bęczkowskiej z Politechniki Warszawskiej pt.:


W miesięczniku Spedycja Transport Logistyka nr 3 (92) 2009 r. ukazał się artykuł autorstwa Andrzeja Kolasy, Zastępcy Dyrektora TDT, Adama Pieńczuka, kierownika Wydziału Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej TDT oraz Adama Muszyńskiego, specjalisty TDT, pt.:


W numerze 6(820) tygodnika Polska Gazeta Transportowa z 11 lutego 2009 r. ukazał się artykuł Henryka Ognika, specjalisty TDT, pt.:


W numerze 5(819) tygodnika Polska Gazeta Transportowa z 4 lutego 2009 r. ukazał się artykuł Henryka Ognika, specjalisty TDT, pt.:


W miesięczniku Spedycja Transport Logistyka nr 1 (90) 2009 r. ukazał się artykuł Henryka Ognika, specjalisty TDT, pt.:


W numerze 4(818) tygodnika Polska Gazeta Transportowa z 28 stycznia 2009 r. ukazał się artykuł Krzysztofa Grzegorczyka, specjalisty TDT, pt.:


W kwartalniku Jakość Zarządzanie Środowisko nr 1(6) 2008 r. ukazał się artykuł Adama Pieńczuka, Kierownika Wydziału Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej TDT, pt.:


W kwartalniku Jakość Zarządzanie Środowisko nr 2(7) 2008 r. ukazał się artykuł Adama Muszyńskiego, Specjalisty w Wydziale Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej TDT, pt.:


W kwartalniku Jakość Zarządzanie Środowisko nr 3(8) 2008 r. ukazał się artykuł Adama Pieńczuka, Kierownika Wydziału Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej TDT, pt.:


W dwumiesięczniku Transport i Komunikacja nr 5/2008 r. ukazał się artykuł Jana Urbanowicza, Dyrektora TDT, Andrzeja Kolasy, Zastępcy Dyrektora TDT oraz Adama Pieńczuka, Kierownika Wydziału Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej TDT, pt.:


W kwartalniku Jakość Zarządzanie Środowisko nr 4(9)2008 r. ukazał się artykuł Sylwii Bęczkowskiej, Specjalisty w Wydziale Certyfikacji i Współpracy MiędzynarodowejTDT, pt.:


W miesięczniku Spedycja Transport Logistyka nr 12(89)2008 r. ukazał się artykuł Sylwii Bęczkowskiej, pracownika TDT, pt.:


W miesięczniku Rynek Kolejowy nr 12/2008 r. ukazał się artykuł Krzysztofa Warmińskiego, pracownika TDT, pt.:


W magazynie Transport i Komunikacja nr 5/2008 r. ukazał się artykuł Krzysztofa Warmińskiego z TDT pt.:


W czasopiśmie Narciarski Biznes nr 4(4)2008 r. ukazał się artykuł Tomasza Wilka, głównego specjalisty TDT, pt.:


W magazynie Paliwa Płynne nr 11/2008 r. ukazał się artykuł Henryka Ognika z TDT pt.:


W czasopiśmie Narciarski Biznes nr 2(2)2008 r. ukazał się artykuł Tomasza Wilka z Transportowego Dozoru Technicznego pt.:


W kwartalniku Spajanie nr 2(2)2008 r. ukazał się artykuł Dariusza Bańdo, kierownika Laboratorium TDT, pt.:


Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
InformacjeO TDT