Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wykaz certyfikatów

Wykaz certyfikatów

Zamieszczamy poniżej wykazy certyfikatów wydanych dla systemów zarządzania, dla których dokumentem odniesienia są normy:

ISO 9001; ISO 45001;  ISO 14001; ISO 3834-2; ISO 22301; ISO 22000.

Certyfikaty zostały podzielone na wydane w zakresie akredytacji TDT i poza zakresem akredytacji.

Wykaz certyfikatów w zakresie akredytacji TDT

Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.Al.Wyzwolenia 18, 46-375 Pludry1610 797 2021 Q05.09.2024Produkcja drewnianych podkładów i podrozjezdnic kolejowych lub tramwajowych, podkładów mostowych (mostownic) i belek torowych.
LAG Service Polska Sp. z o.o.ul. Rabowicka 9a, 62-020 Jasin2529 801 2021 Q21.08.2024Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań3312 935 2024 Q20.06.2027Wytwarzanie, modernizacja i naprawa: urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych, przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania.
ABS BONIFER POLSKA Sp. z o.o.ul. Wrocławska 11A, 41-103 Siemianowice Śląskie4941 941 2024 Q15.07.2027Transport drogowy towarów niebezpiecznych. Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.
Nasycalnia Podkładów S.A.ul. Towarowa 5, 63-720 Koźmin Wlkp.1610 799 2021 Q05.08.2024Produkcja i sprzedaż nawierzchni kolejowej drewnianej, drewnianych słupów teleenergetycznych oraz palików. Realizacja usług w zakresie nasycania materiałów powierzonych.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego PATEREK Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 1, 89-100 Nakło nad Notecią3020 810 2021 Q19.12.2024Wytwarzanie i naprawa wagonów oraz ich modernizacja wraz z projektowaniem, produkcja i naprawa części i podzespołów do wagonów, wytwarzanie i montaż konstrukcji metalowych.
PROTOR GROUP Sp. z o.o.ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 41-800 Zabrze
Oddziały:
1. Zakład Napraw i Budowy Wagonów ul. Piaskowa 143, 44-120 Pyskowice
2. Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów ul. Letnia 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
3317 920 2023 Q26.11.2024Utrzymanie taboru kolejowego, regeneracja części i podzespołów taboru kolejowego oraz zarządzanie taborem własności PROTOR (dzierżawa i sprzedaż), serwis mobilny
P.H.U. Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Sp. J.ul. J.Bema 162, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 811 2022 Q24.01.2025Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Modernizacja i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara. Modernizacja, naprawy i wytwarzanie elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Handel hurtowy materiałami kanalizacyjnymi. Usługi spawania i cięcia.
TS-Transport Serviceul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia4941 812 2022 Q24.01.2025Spedycja i transport międzynarodowy, stacja obsługi pojazdów, stacja kontroli pojazdów.
dBP Products Sp. z o.o.ul. Kamienista 4, 69-900 Rawicz3311 825 2022 Q07.04.2025Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych. Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3. Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.
Zakład Mechaniki Specjalistycznej Andrzej Muchaul. Przemysłowa 54/7, 08-410 Garwolin3311 830 2022 Q12.05.2025Naprawa i modernizacja oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych cystern drogowych: do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, do przewozu materiałów sypkich rozładowywanych ciśnieniowo, do przewozu cieczy nie będących niebezpiecznymi wg ADR rozładowywanych ciśnieniowo oraz wytwarzanie poprzez montaż węży do ich rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych, materiałów sypkich i cieczy obojętnych. Przygotowanie do badań okresowych, pośrednich, nadzwyczajnych cystern do transportu materiałów klasy 2 wg. ADR oznakowanych TT zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2010/35/UE.
IWMARK Marek Jankowskiul. Kobiałka 15, 09-411 Płock, Oddział: ul. Koszelew 7/6, 42-500 Będzin4690 837 2022 Q12.05.2025Produkcja łożysk tocznych: przemysłowych, specjalnych, kolejowych i ogólnego zastosowania oraz techniki okołołożyskowej, obrót krajowy i zagraniczny łozyskami tocznymi: przemysłowymi, specjalnymi, kolejowymi i ogólnego zastosowania oraz techniką okołołożyskową, doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój4939 835 2022 Q12.05.2025Usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich.
Starter Sp. z o.o. Sp. K.ul. Przemysłowa 13, 35-105 Rzeszów3311 846 2022 Q30.07.2025Naprawa cystern drogowych przewożących towary niebezpieczne klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE wraz z osprzętem zgodnie z ADR pod nadzorem TDT, z wyłączeniem procesów spawania, naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczanych do niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem procesów spawania, naprawa urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach samochodowych, z wyłączeniem procesów spawania, wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem – stanowiących wyposażenie cystern drogowych.
PALMARK MAREK PŁOŃCZAK Spółka Komandytowa ul. Fabryczna 2A, 62-010 Pobiedziska3311 851 2022 Q22.08.20251. Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2. Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, szynowych, wieżowych, stacjonarnych, samojezdnych, kolejowych przewoźnych i przenośnych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3. Naprawa i modernizacja maszyn.
4. Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7. Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8. Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9. Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Badania instalacji ze zbiornikami CNG i CNG-1.
Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.ul. Dworcowa, 47-244 Dziergowice3317 854 2022 Q01.09.2025Naprawa i modernizacje: wózków motorowych z rodziny WM-10, WMB-10, WM-15 oraz ich odmian, pociągów sieciowych, pojazdów pomiarowych, pojazdów dwudrogowych, przyczep do wózków motorowych, mikrobusów szynowych, sprzętów kolejowych typu odśnieżarki, zespoły odśnieżne, opryskiwacze, platformy oraz modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów takich jak: żurawie kolejowe, podnośniki, podesty, pomosty robocze, wypornice, nasuwarki i kolektory sieci trakcyjnej, wciągniki, wciągarki urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigniki do podnoszenia taboru kolejowego, modernizacje wyciągów narciarskich, suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych w pojazdach drogowych.
Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A.ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec2620 865 2022 Q21.10.2025Produkcja urządzeń elektroniki profesjonalnej, szczególnie dla potrzeb komunikacji publicznej
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 868 2022 Q24.10.2025Usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów, modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych
DCR Sp. z o.o.ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska
Oddział: Osiedle II 28B, 59-720 Iwiny
8129 881 2022 Q11.12.2025Mycie, czyszczenie i badanie przenośnych zbiorników DPPL, beczek stalowych i plastikowych oraz handel nimi. Produkcja tworzyw sztucznych i wyrobów z tworzyw sztucznych - rury oraz handel nimi.
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - opakowania i rury oraz handel nimi.
Zakład Produkcyjno-Remontowy REM-SUW Sp. z o.o.ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz3020 877 2022 Q08.12.2025Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych montowanych na pojazdach szynowych, wytwarzanie części i podzespołów taboru kolejowego, projektowanie, wytwarzanie, naprawa, modernizacja i konserwacja urządzeń dźwignicowych, naprawa i modernizacja urządzeń technicznych.
ŚLUSARSTWO Stasiak Sp.J.ul. Wrocławska 109, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 884 2022 Q19.12.2025Projektowanie i wytwarzanie stalowych zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza, pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów pomocniczych, części składowych i podzespołów taboru kolejowego, dokonywanie naprawy i regeneracji czopów i gniazd skrętu wagonów towarowych, wykonawstwo konstrukcji stalowych budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych
Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut4669 886 2023 Q13.01.2026Handel elementami konstrukcji i wyposażenia kolei linowych i wyciągów narciarskich
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Szumlakowski Sp. z o.o.ul. Starobrzeska 34L, 49-305 Brzeg2529 887 2023 Q09.01.2026Wytwarzanie, modernizacja, sprzedaż i naprawa: cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, kontenerów do przewozu luzem wg ADR, ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) wg ADR, cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π, cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x litr, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bar, wszelkie inne cysterny drogowe nie objęte przepisami ADR i dyrektywą ciśnieniową.
Serwis-Gaz Sp. z o.o.ul. l. Kościuszki 1/7, 05-840 Brwinów3311 891 2023 Q30.01.2026Serwisowanie układów wydawczych cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 i 3 wg ADR, przygotowanie cystern do badań technicznych, sprawdzenie kompletności i poprawności funkcjonowania urządzeń dystrybucyjnych cystern
Polskie Koleje Linowe S.A.ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane
Oddziały: 1. Zespół Kolei Linowych - Kasprowy Wierch Kuźnice 14, 34-500 Zakopane
2. Zespół Kolei Linowych – Gubałówka ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane
3. Zespół Kolei Linowych – Góra Parkowa ul. Nowatorskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój
4. Zespół Kolei Linowych – Palenica ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica
5. Zespół Kolei Linowych – Żar ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
6. Ośrodek Turystyczno-Narciarski – Mosorny Groń Zawoja 2525, 34-222 Zawoja
4939 892 2023 Q23.02.2026Świadczenie usług przewozowych kolejami linowymi, wyciągami i zjeżdżalniami
FIRMA PRYWATNA VEGA GRZEGORZ PARTYKAul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia4532 905 2023 Q22.05.2026Sprzedaż armatury i zabezpieczenia technicznego do przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych. Wytwarzania poprzez montaż oraz naprawa elastycznych przewodów przeładunkowych cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Argis Sp. z o.o.ul. Tartaczna 9, 26-600 Radom2219 894 2023 Q06.04.2026Produkcja technicznych uszczelnień gumowych, w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz w cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym.
Jan Zaręba Sp. z o.o.ul. Polna 11, 62-095 Murowana Goślina4520 906 2023 Q13.06.20261. Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. 2. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym. 3. Wytwarzanie konstrukcji spawanych. 4. Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. 5. Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
TSL Sp. z o.o.ul. Inżynierska 2A, 20-484 Lublin
Oddziały: ul. Stephensona 5A, 22-100 Chełm
ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
ul. Fabryczna 3, 22-100 Chełm
4941 902 2023 Q28.04.2026Świadczenie usług w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
3311 899 2023 Q09.04.2026Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących, działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych, działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO (non man entry), wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi, diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi, badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą, inwentaryzacja przestrzenna rurociągów, diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych, rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Ruta Sp.J.ul. Sosnkowskiego 81, 05-300 Mińsk Mazowiecki4941 907 2023 Q13.06.2026Usługi transportowe, sprzedaż części zamiennych do pojazdów, przygotowanie do badań okresowych, pośrednich oraz doraźnych zbiorników do przewozu materiałów sypkich, serwis pojazdów.
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.ul. Stanisława Dubois 16, 44-100 Gliwice
Oddział: Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
3312 911 2023 Q28.08.2026Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej, badań kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz urządzeń i instalacji przemysłowych.
TRANSBUD Nowa Huta S.A.ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków4520 863 2022 Q02.10.2025Serwis MAN, serwis Bosch (układy zasilania), serwis ogumienia, serwis i legalizacja tachografów.
MHSB ROBERT BARSZCZ USŁUGI SPAWALNICZEAleja Piastów 4c/7, 52-425 Wrocław2829 914 2023 Q19.11.2026Badania NDT. Wytwarzanie, naprawa, modernizacja: kotły wodne i parowe, kotły parowozowe, zjeżdżalnie grawitacyjne, sterylizatory, szybkowary ciśnieniowe, zbiorniki stałe, w tym na LPG, zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na pojazdach, hydroakumulatory, zbiorniki na gaz skroplony, zbiorniki w agregatach proszkowych, stałe zbiorniki technologiczne, cysterny, wytwornice, zbiorniki acetylenu wraz z osprzętem, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe na substancje żrące, trujące i zapalne, cysterny przenośne oraz wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC) ADR/RID/ADN, naczynia ciśnieniowe i wiązki butli na podstawie przepisów ADR/RID/ADN, cysterny zgodnie z ADR/RID/ADN, zbiorniki kriogeniczne i bębny ciśnieniowe na podstawie ADR, portowe ramiona przeładunkowe, urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych atmosferyczne i ciśnieniowe, urządzenia transportu bliskiego w tym specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego, koleje i wyciągi linowe, taśmociągi do transportu osób i towarów, zbiorniki magazynowe LNG, urządzenia do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zbiorniki na gaz skroplony.
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Oddziały: 1. Oddział Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30F, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
2. Oddział w Puławach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
3. Oddział w Policach ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
4. Zakład w Gdańsku, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk
3317 917 2023 Q24.11.2026Naprawy bieżące, przeglądy okresowe oraz naprawy rewizyjne wagonów towarowych i lokomotyw. Wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacje, naprawy oraz wytwarzanie elementów:
- zbiorników transportowych wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 według RID/ADR z wyłączeniem wytwarzania elementów, modernizacji i napraw zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 oraz 8 wg RID/ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
- zbiorników cystern wraz z wyposażeniem do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa z wyłączeniem wytwarzania elementów, które wymagają oceny zgodności z dyrektywą 2014/68/UE. Procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych. Obsługa Wydziałów Grupy Azoty. Rozrządzanie i składanie pociągów towarowych. Prace manewrowe na terenie bocznic kolejowych Grupy Azoty. Przewozy licencjonowane towarów po liniach kolejowych.
Fabryka Narzędzi Glob Sp. z o.o.ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała2511 916 2023 Q24.11.2026Projektowanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz wytwarzanie elementów dla podtrzymania stanu technicznego wyciągów narciarskich do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym oraz przenośników taśmowych o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym. Kontrola końcowa, badania konstrukcji stalowych i podzespołów wyciągów narciarskich do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym, przenośników taśmowych o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym oraz narzędzi do cięcia drewna i metalu. Naprawa elementów kolei linowych. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz wytwarzanie elementów urządzeń transportu linowego, w tym kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych, przenośników do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego wraz z elementami towarzyszącymi, w tym taśmami rozbiegowymi.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska3311 908 2023 Q03.07.2026Wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacje, naprawy oraz wytwarzanie elementów:
a) zbiorników ciśnieniowych, armatury - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
- gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
- cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
b) zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3,
c) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym:
-instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,
- instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi zwanych dalej urządzeniami NO, oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców,
d) zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9, wg ADR,
e) zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi.
TICON Sp. z o.o.Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz3312 918 2023 Q03.01.2027Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, serwisowanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych i elastycznych przewodów przeładunkowych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów i produktów
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
Oddziały:
1. Sekcja Gdańsk, ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
2. Sekcja Bydgoszcz, ul. Inwalidów 5a, 85-633 Bydgoszcz
3. Sekcja Elektroenergetyczna, ul. Inwalidów 5a, 85-633 Bydgoszcz
4. Sekcja Malbork, ul. Słoneczna 11, 82-200 Malbork
5. Sekcja Gdynia, ul. Osada Kolejowa 5A, 81-220 Gdynia
6. Sekcja Inowrocław, ul. Magazynowa 41, 88-100 Inowrocław
7. Sekcja Maksymilianowo, ul. Warsztatowa 6, 86-021 Maksymilianowo
3312 874 2022 Q12.11.2025Naprawa maszyn do robót torowych, naprawa podzespołów i sprzętu drobnego.
Haar Polska Sp. z o.o.ul. Forteczna 18, 32-086 Węgrzce4520 922 2024 Q24.01.20271. Przygotowanie do badań okresowych i pośrednich cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3.
2. Modernizacja i naprawa cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, poprzez naprawę i wymianę armatury oraz montaż układów pomiarowych, montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających przed mieszaniem produktów.
3. Sprzedaż wyposażenia cystern paliwowych.
Zakład Wyrobów Metalowych Metal-System Sp. z o.o.ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków2511 924 2024 Q22.02.2027Produkcja konstrukcji stalowych, drutów ze stali niskowęglowej i drutów żarzonych.
Worthington Industries Poland Sp. z o.o.ul. Portowa 16B, 76-200 Słupsk2529 923 2024 Q08.02.2027Produkcja i sprzedaż zbiorników oraz systemów do magazynowania, transportu i zasilania pojazdów sprężonym gazem ziemnym i wodorem.
Unitor Stosik Sp. z o.o.Cieślin 15, 88-100 Inowrocław2822 925 2024 Q20.03.2027Produkcja, montaż, serwis, naprawa oraz modernizacja urządzeń do przetaczania pojazdów szynowych.
POLBEMA Sp. z o.o.ul. Kapelanka 6A, lok. 79, 30-347 Kraków
Oddział: ul. Kobiałka 15, 09-411 Płock
3020 927 2024 Q21.03.2027Wytwarzanie oraz naprawa kolejowych zestawów kołowych, produkcja łożysk tocznych. Doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 928 2024 Q22.04.2027Naprawa i modernizacja pojazdów szynowych. Produkcja wagonów towarowych, wózków wagonowych i zestawów kołowych. Produkcja zbiorników ciśnieniowych. Naprawa zbiorników transportowych cystern kolejowych i pojazdów drogowych. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów: wagonów cystern i cystern drogowych, urządzeń transportu bliskiego, urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
TALMEX Sp. z o.o.ul. Chopina 94 43-600 Jaworzno3320 938 2024 Q12.07.2027Projektowanie i wykonawstwo instalacji przemysłowych, zbiorników i aparatury ciśnieniowej, konstrukcji stalowych oraz powłok chemoodpornych
MW - SERWIS Sp. z o.o.Probostwo Dolne 13, 87-732 Lubanie2899 933 2024 Q02.03.2025wytwarzanie urządzeń w zakresie montażu, modernizacja urządzeń, naprawa urządzeń, wytwarzanie elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym morskich ramion przeładunkowych
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa TRANSKOL Sp. z o.o.ul. Głogowska 14, 63-400 Ostrów Wlkp.3317 903 2023 Q04.05.2026Projektowanie, wytwarzanie, montaż, nadzór, serwis specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego, naprawa i modernizacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych. Projektowanie i wykonywanie urządzeń technologicznych, przyrządów, oprzyrządowań specjalistycznych dla kolejnictwa, wykonawstwo przyrządów pomiarowych.
Bubak Gazy Sp. z o.o.ul. Pszczyńska 215, 43-262 Radostowice3311 864 2022 Q11.10.2025Badania urządzeń ciśnieniowych, pojazdów baterii i wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC). Projektowanie, produkcja i sprzedaż wiązek butli. Naprawy i serwisowanie wiązek butli.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
3311 901 2023 H09.04.2026Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących, działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących, wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi, diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi, badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą, inwentaryzacja przestrzenna rurociągów, diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych, rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Sp.J.ul. J.Bema 162, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 867 2022 H30.10.2025Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Modernizacja i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara. Modernizacja, naprawy i wytwarzanie elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Handel hurtowy materiałami kanalizacyjnymi . Usługi spawania i cięcia.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 930 2024 H22.04.2027Produkcja zbiorników ciśnieniowych. Naprawa zbiorników transportowych cystern kolejowych i pojazdów drogowych. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów: cystern drogowych, urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
TALMEX Sp. z o.o.ul. Chopina 94 43-600 Jaworzno3320 940 2024 H2027-07-12Projektowanie i wykonawstwo instalacji przemysłowych, zbiorników i aparatury ciśnieniowej, konstrukcji stalowych oraz powłok chemoodpornych
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 870 2022 H24.10.2025Usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów, modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych
MW - SERWIS Sp. z o.o.Probostwo Dolne 13, 87-732 Lubanie2899 934 2024 H02.03.2025wytwarzanie urządzeń w zakresie montażu, modernizacja urządzeń, naprawa urządzeń, wytwarzanie elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym morskich ramion przeładunkowych
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska3311 937 2024 H28.06.2027Wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacje, naprawy oraz wytwarzanie elementów: ciśnieniowych rurociągów i ich zespołów, zbiorników ciśnieniowych, armatury - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do: gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar)o więcej niż 0,05 MPa, cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 500C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 610C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3, rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002r., przeznaczone do; gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara, cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów; urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym: instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu, instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi zwanych dalej "urządzeniami NO", oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców; zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3,5.1, 6.1,8,9; wg ADR; zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
Nasycalnia Podkładów S.A.ul. Towarowa 5, 63-720 Koźmin Wlkp.1610 800 2021 E05.08.2024Produkcja i sprzedaż nawierzchni kolejowej drewnianej, drewnianych słupów teleenergetycznych oraz palików. Realizacja usług w zakresie nasycania materiałów powierzonych.
Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.Al. Wyzwolenia 18, 46-375 Pludry1610 798 2021 E05.09.2024Produkcja drewnianych podkładów i podrozjezdnic kolejowych lub tramwajowych, podkładów mostowych (mostownic) i belek torowych.
PROTOR GROUP Sp. z o.o.ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 41-800 Zabrze
Oddziały:
1. Zakład Napraw i Budowy Wagonów ul. Piaskowa 143, 44-120 Pyskowice
2. Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów ul. Letnia 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
3317 921 2023 E26.11.2024Utrzymanie taboru kolejowego, regeneracja części i podzespołów taboru kolejowego oraz zarządzanie taborem własności PROTOR (dzierżawa i sprzedaż), serwis mobilny
TS-Transport Serviceul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia4941 813 2022 E24.01.2025Spedycja i transport międzynarodowy, stacja obsługi pojazdów, stacja kontroli pojazdów.
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój4939 836 2022 E12.05.2025Usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich.
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 869 2022 E24.10.2025Usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów, modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych
Polskie Koleje Linowe S.A.ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane
Oddziały:
1. Zespół Kolei Linowych - Kasprowy Wierch Kuźnice 14, 34-500 Zakopane
2. Zespół Kolei Linowych – Gubałówka ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane
3. Zespół Kolei Linowych – Góra Parkowa ul. Nowatorskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój
4. Zespół Kolei Linowych – Palenica ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica
5. Zespół Kolei Linowych – Żar ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
6. Ośrodek Turystyczno-Narciarski – Mosorny Groń Zawoja 2525, 34-222 Zawoja
4939 893 2023 E23.02.2026Świadczenie usług przewozowych kolejami linowymi, wyciągami i zjeżdżalniami
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa,
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
3311 900 2023 E09.04.2026Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących, wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi, diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi, badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą, inwentaryzacja przestrzenna rurociągów, diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych, rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 929 2024 E22.04.2027Naprawa i modernizacja pojazdów szynowych. Produkcja wagonów towarowych, wózków wagonowych i zestawów kołowych. Produkcja zbiorników ciśnieniowych. Naprawa zbiorników transportowych cystern kolejowych i pojazdów drogowych. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów: wagonów cystern i cystern drogowych, urządzeń transportu bliskiego, urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska3311 806 2021 E22.11.2024Wytwarzanie, modernizacje, naprawy: zbiorników ciśnieniowych, armatury - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do: gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa, cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 500C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 610C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym: instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu, instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi zwanych dalej urządzeniami NO, oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców; zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9 wg ADR, zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi.
TALMEX Sp. z o.o.ul. Chopina 94 43-600 Jaworzno3320 939 2024 E2027-07-12Projektowanie i wykonawstwo instalacji przemysłowych, zbiorników i aparatury ciśnieniowej, konstrukcji stalowych oraz powłok chemoodpornych
Worthington Industries Poland Sp. z o.o.ul. Portowa 16B, 76-200 Słupsk2529 827 2022 E06.04.2025Produkcja i sprzedaż zbiorników oraz systemów do magazynowania, transportu i zasilania pojazdów sprężonym gazem ziemnym i wodorem.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
PALMARK MAREK PŁOŃCZAK Spółka Komandytowa ul. Fabryczna 2A, 62-010 Pobiedziska3311 853 2022 W25.09.20241. Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2. Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, szynowych, wieżowych, stacjonarnych, samojezdnych, kolejowych przewoźnych i przenośnych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3. Naprawa i modernizacja maszyn.
4. Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7. Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8. Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9. Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG.
12. Badania instalacji ze zbiornikami CNG i CNG-1.
13. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych gazów płynnych i cieczy trujących i żrących.
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań3312 936 2024 W20.06.2027Wytwarzanie, modernizacja i naprawa: urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych, przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania.
LAG Service Polska Sp. z o.o.ul. Rabowicka 9a, 62-020 Jasin2529 879 2022 W21.08.2024Modernizacja i naprawa zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
Zakład Produkcyjno-Remontowy REM-SUW Sp. z o.o.ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz3020 878 2022 W24.01.2025Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych montowanych na pojazdach szynowych, wytwarzanie części i podzespołów taboru kolejowego, projektowanie, wytwarzanie, naprawa, modernizacja i konserwacja urządzeń dźwignicowych, naprawa i modernizacja urządzeń technicznych.
dBP Products Sp. z o.o.ul. Kamienista 4, 69-900 Rawicz3311 847 2022 W07.04.2025Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych. Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3. Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.
Zakład Mechaniki Specjalistycznej Andrzej Muchaul. Przemysłowa 54/7, 08-410 Garwolin3311 876 2022 W12.05.2025Naprawa i modernizacja oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych cystern drogowych: do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, do przewozu materiałów sypkich rozładowywanych ciśnieniowo, do przewozu cieczy nie będących niebezpiecznymi wg ADR rozładowywanych ciśnieniowo oraz wytwarzanie poprzez montaż węży do ich rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych, materiałów sypkich i cieczy obojętnych. Przygotowanie do badań okresowych, pośrednich, nadzwyczajnych cystern do transportu materiałów klasy 2 wg. ADR oznakowanych TT zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2010/35/UE.
Jan Zaręba Sp. z o.o.ul. Polna 11, 62-095 Murowana Goślina4520 850 2022 W04.08.2025Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym. Wytwarzanie konstrukcji spawanych. Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Sp.J.ul. J.Bema 162, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 866 2022 W30.10.2025Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Modernizacja i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara. Modernizacja, naprawy i wytwarzanie elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Usługi spawania i cięcia.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska3311 910 2023 W03.07.2026Wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacje, naprawy oraz wytwarzanie elementów:
a)ciśnieniowych rurociągów i ich zespołów, zbiorników ciśnieniowych, armatury - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
- gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
- cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
b) zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3,
c) rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:
- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów,
d) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym:
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,
- instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi zwanych dalej urządzeniami NO, oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców,
e) zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9; wg ADR,
f) zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi.
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.ul. Stanisława Dubois 16, 44-100 Gliwice Oddział: Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle2511 913 2023 W28.08.2026Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej i badań stalowych konstrukcji budowlanych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz urządzeń i instalacji przemysłowych.
TICON Sp. z o.o.Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz3312 919 2023 W03.01.2027Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, serwisowanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych i elastycznych przewodów przeładunkowych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów i produktów
Unitor Stosik Sp. z o.o.Cieślin 15, 88-100 Inowrocław2822 926 2024 W20.03.2027Produkcja, montaż, serwis, naprawa oraz modernizacja urządzeń do przetaczania pojazdów szynowych.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 932 2024 W22.04.2027Naprawa i modernizacja pojazdów szynowych. Produkcja wagonów towarowych, wózków wagonowych i zestawów kołowych. Produkcja zbiorników ciśnieniowych. Naprawa zbiorników transportowych cystern kolejowych i pojazdów drogowych. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów: wagonów cystern i cystern drogowych, urządzeń transportu bliskiego, urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.

Wykaz certyfikatów poza zakresem akredytacji TDT

Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
PALMARK MAREK PŁOŃCZAK Spółka Komandytowa ul. Fabryczna 2A, 62-010 Pobiedziska4221 852 2022 Q22.08.2025Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych cieczy i gazów palnych, trujących i żrących.
Centrum Kompetencji Zawodowych OZPTD Sp. z o.o.ul. Żelazna 59/132, 00-848 Warszawa,
Oddział: Pl. Konstytucji 3 Maja 7/3, 64-920 Piła
8553 873 2022 Q28.10.2025Prowadzenie działalności w zakresie szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców. Obsługa kadrowa. Organizowanie szkoleń z zakresu ustaw dotyczących transportu drogowego i ruchu drogowego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Wykonywanie innych zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierowców. Prowadzenie i organizowanie innych szkoleń w zakresie uprawnień i kompetencji branżowych.
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
4221 895 2023 Q09.04.2026Działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących.
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.ul. Stanisława Dubois 16, 44-100 Gliwice
Oddział: Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
4299 912 2023 Q28.08.2026Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej oraz badań stalowych konstrukcji budowlanych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
MHSB ROBERT BARSZCZ USŁUGI SPAWALNICZEAleja Piastów 4c/7, 52-425 Wrocław4221 915 2023 Q19.11.2026Wytwarzanie, naprawa, modernizacja: gazociągi, rurociągi łączące kocioł z turbogeneratorem, rurociągi, w tym na materiały niebezpieczne.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska4221 909 2023 Q03.07.2026Wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacje, naprawy oraz wytwarzanie elementów:
a) ciśnieniowych rurociągów i ich zespołów - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
- gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
- cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
b) rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002r., przeznaczone do:
- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
Oddziały:
1. Sekcja Gdańsk, ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
2. Sekcja Bydgoszcz, ul. Inwalidów 5a, 85-633 Bydgoszcz
3. Sekcja Elektroenergetyczna, ul. Inwalidów 5a, 85-633 Bydgoszcz
4. Sekcja Malbork, ul. Słoneczna 11, 82-200 Malbork
5. Sekcja Gdynia, ul. Osada Kolejowa 5A, 81-220 Gdynia
6. Sekcja Inowrocław, ul. Magazynowa 41, 88-100 Inowrocław
7. Sekcja Maksymilianowo, ul. Warsztatowa 6, 86-021 Maksymilianowo
4212 875 2022 Q12.11.2025Naprawa i modernizacja nawierzchni kolejowej. Wynajem maszyn torowych. Wynajem pojazdów kolejowych i sprzętu do robót elektroenergetycznych. Realizowanie projektów inwestycyjnych. Naprawa, modernizacja i budowa kolejowej sieci elektroenergetycznej.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ, ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe, ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód, 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód, Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju:
- ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk
- ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
4221 896 2023 E09.04.2026Działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących, działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych, działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO non man entry.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska4221 807 2021 E22.11.2024Wytwarzanie, modernizacje, naprawy:
a) ciśnieniowych rurociągów i ich zespołów - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
- gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
- cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
b) rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:
- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Półno,c ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe, ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód, 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód, Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju
- ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk
- ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
8129 897 2023 H09.04.2026Działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych, działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO non man entry.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 930 2024 H22.04.2027Naprawa i modernizacja pojazdów szynowych. Produkcja wagonów towarowych, wózków wagonowych i zestawów kołowych. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów: wagonów cystern, urządzeń transportu bliskiego.
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa TRANSKOL Sp. z o.o.ul. Głogowska 14, 63-400 Ostrów Wlkp.3317 904 2023 H04.05.2026Projektowanie, wytwarzanie, montaż, nadzór, serwis specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego, naprawa i modernizacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych. Projektowanie i wykonywanie urządzeń technologicznych, przyrządów, oprzyrządowań specjalistycznych dla kolejnictwa, wykonawstwo przyrządów pomiarowych.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ, ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe, ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód, 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód, Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju
- ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk
- ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
3311 898 2023 C09.12.2026Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących, działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących, działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych, działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO non man entry, wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi, diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi, badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą, inwentaryzacja przestrzenna rurociągów, diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych, rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 871 2022 F24.10.2025Usługi transportowe żywności i pasz

Wykaz certyfikatów zawieszonych

Obecnie nie ma certyfikatów zawieszonych.

Wykaz certyfikatów cofniętych

Nazwa i adres organizacjiNumer certyfikatuNormaData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
nie ma obecnie certyfikatów cofniętych

Pozostałe zagadnienia certyfikacji:

Artykuł
należy do kategorii:
CertyfikacjaRejestry i wykazy