Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wykaz certyfikatów

Wykaz certyfikatów

"HORKA" Piotr Horka

Adres

Trzemeszeńska 33 88-410 Gąsawa

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 696 2019 Q

  Data ważności

2022-01-24

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.

"HORKA" Piotr Horka

Adres

Trzemeszeńska 33 88-410 Gąsawa

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 697 2019 W

  Data ważności

2022-01-24

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.

"Naftoserwis" Sp. z o.o.

Adres

ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 744 2020 Q

  Data ważności

2023-04-09

  Norma

ISO 9001:2015

  Opis

- działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry";
- wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
- diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
- badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
- inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
- diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
- rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.

  Oddziały

1. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
2. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
3. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
4. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
5. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa

"Naftoserwis" Sp. z o.o.

Adres

ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 746 2020 E

  Data ważności

2023-04-09

  Norma

ISO 14001:2015

  Opis

- działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry";
- wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
- diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
- badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
- inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
- diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
- rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.

  Oddziały

1. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
2. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
3. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
4. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
5. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa

"Naftoserwis" Sp. z o.o.

Adres

ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 748 2020 H

  Data ważności

2023-04-09

  Norma

ISO 45001:2018

  Opis

- działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry";
- wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
- diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
- badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
- inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
- diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
- rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.

  Oddziały

1. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
2. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
3. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
4. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
5. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa

"PALMARK Marek Płończak" Spółka Komandytowa

Adres

ul. Fabryczna 2 A 62-010 Pobiedziska

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 601 2018 W

  Data ważności

2021-09-25

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

1. Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2. Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych żurami kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3. Naprawa i modernizacja maszyn.
4. Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7. Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8. Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągi przesyłowe do materiałów palnych, rurociągi przesyłowe do materiałów trujących lub żrących, rurociągi technologiczne acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągi technologiczne do materiałów palnych, rurociągi technologiczne do materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorniki stałe przeznaczone specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorniki stałe ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9. Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG.
12. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych cieczy i gazów płynnych, trujących i żrących.- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry";
- wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
- diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
- badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
- inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
- diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
- rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.

"STARTER" Sp. z o. o. Sp. Komandytowa

Adres

ul. Przemysłowa 13 35-105 Rzeszów

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 709 2019 Q

  Data ważności

2022-07-30

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

- naprawa cystern drogowych przewożących towary niebezpieczne klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE wraz z osprzętem zgodnie z ADR pod nadzorem TDT, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczanych do niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach samochodowych, z wyłączeniem procesów spawania,
- wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem – stanowiących wyposażenie cystern drogowych
2. Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych żurami kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3. Naprawa i modernizacja maszyn.
4. Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7. Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8. Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągi przesyłowe do materiałów palnych, rurociągi przesyłowe do materiałów trujących lub żrących, rurociągi technologiczne acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągi technologiczne do materiałów palnych, rurociągi technologiczne do materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorniki stałe przeznaczone specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorniki stałe ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9. Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG.
12. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych cieczy i gazów płynnych, trujących i żrących.- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry";
- wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
- diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
- badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
- inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
- diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
- rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.

ABS Bonifer Polska Sp. z o. o.

Adres

ul. Robotnicza 16A 49-300 Brzeg

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 661 2018 Q

  Data ważności

2021-07-15

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Transport drogowy towarów niebezpiecznych. Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.

  Oddziały

ul. Wrocławska 11A 41-103 Siemianowice Śląskie

ABS BONIFER POLSKA Sp. z o.o.

Adres

ul. Robotnicza 16A 49-300 Brzeg

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 714 2019 E

  Data ważności

2022-06-28

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

Transport drogowy towarów niebezpiecznych. Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.

  Oddziały

Oddział w Siemianowicach Śląskich ul. Wrocławska 11A 41-103 Siemianowice Śląskie

AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.

Adres

ul. Modlińska 344 03-152 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

5210 555 2017 H

  Data ważności

2020-09-29

  Norma

BS OHSAS 18001:2007

  Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

  Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź
Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy 66-340 Przytoczna
Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie ul. Groniec 1, 41-260 Sławków
Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie

AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.

Adres

ul. Modlińska 344 03-152 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

5210 634 2018 Q

  Data ważności

2020-09-29

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

  Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź
Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy 66-340 Przytoczna
Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie ul. Groniec 1, 41-260 Sławków
Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie

AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.

Adres

ul. Modlińska 344 03-152 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

5210 554 2017 H

  Data ważności

2020-09-29

  Norma

PN-N-18001:2004

  Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

  Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź
Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy 66-340 Przytoczna
Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie ul. Groniec 1, 41-260 Sławków
Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie

ARGIS Sp. z o.o.

Adres

ul. Tartaczna 9 26-600 Radom

Telefon

  Nr certyfikatu

2219 741 2020 Q

  Data ważności

2023-04-06

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Produkcja technicznych uszczelnień gumowych, w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz w cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym

AUREX LPG Sp. z o.o.

Adres

ul. Ogrodowa 34 05-552 Kolonia Mrokowska

Telefon

  Nr certyfikatu

4221 639 2018 Q

  Data ważności

2020-12-05

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Wytwarzanie, modernizacja i naprawa rurociągów przesyłowych i technologicznych.

AUREX LPG Sp. z o.o.

Adres

ul. Ogrodowa 34 05-552 Kolonia Mrokowska

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 638 2018 Q

  Data ważności

2020-12-05

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
- instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych,
- armatury do instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych;

Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.

Adres

Wola Dalsza 369 37-100 Łańcut

Telefon

  Nr certyfikatu

4669 733 2020 Q

  Data ważności

2023-01-13

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Handel elementami konstrukcji i wyposażenia kolei linowych i wyciągów narciarskich.

COMETTO - Z. Ciszewski i W. Ciszewski S.J.

Adres

Wolice 20/2 88-190 Barcin

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 647 2018 Q

  Data ważności

2021-02-08

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Transport krajowy i międzynarodowy.

dBP Products Sp. z o.o.

Adres

ul. Kamienista 4 63-900 Rawicz

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 701 2019 Q

  Data ważności

2022-04-07

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

1.Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych.
2. Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3. Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.

dBP Products Sp. z o.o.

Adres

ul. Kamienista 4 63-900 Rawicz

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 702 2019 W

  Data ważności

2022-04-07

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

1.Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych.
2. Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3. Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.

DCR Sp. z o.o.

Adres

Fabryczna 1 97-371 Wola Krzysztoporska

Telefon

  Nr certyfikatu

8129 730 2019 Q

  Data ważności

2022-12-11

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Mycie, czyszczenie i badanie przenośnych zbiorników DPPL, beczek stalowych i plastikowych oraz handel nimi. Produkcja tworzyw sztucznych i handel nimi.

Fabryka Narzędzi "GLOB" Sp. z o.o.

Adres

ul. Sobieskiego 452 43-382 Bielsko-Biała

Telefon

  Nr certyfikatu

2511 637 2018 Q

  Data ważności

2020-11-24

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Projektowanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa wyciągów do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego; kontrola końcowa i badania konstrukcji stalowych i podzespołów wyciągów do przemieszczania osób oraz narzędzi do cięcia drewna i metalu; naprawa elementów kolei linowych.

Firma Prywatna "VEGA" Grzegorz Partyka

Adres

I Dywizji Wojska Polskiego 110 84-230 Rumia

Telefon

  Nr certyfikatu

4532 738 2020 Q

  Data ważności

2023-05-22

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Sprzedaż armatury i zabezpieczenia technicznego do przewozów i magazynowania materiałów niebezpiecznych oraz wytwarzanie przez montaż, naprawa i badania węży spustowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Grupa Azoty „KOLTAR" Sp. z o.o.

Adres

ul. E. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów

Telefon

  Nr certyfikatu

3317 635 2018 Q

  Data ważności

2020-11-24

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Naprawy bieżące i rewizyjne, przeglądy okresowe pojazdów kolejowych, w tym wagonów towarowych; naprawa stalowych i aluminiowych zbiorników wagonowych przewożących materiały niebezpieczne klasy 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 według RID Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupy Azoty w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych i prace manewrowe na terenie bocznicy Grupy Azoty w Tarnowie – Mościcach S.A.

HAAR Polska Sp. z o.o.

Adres

Olszanicka 38A 30-241 Kraków

Telefon

  Nr certyfikatu

4520 644 2018 Q

  Data ważności

2021-01-24

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

1. Przygotowanie do badań okresowych i pośrednich cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3. 2. Modernizacja i naprawa cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, poprzez naprawę i wymianę armatury oraz montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających mieszaniu produktów. 3. Sprzedaż wyposażenia cystern paliwowych.

IWMARK Marek Jankowski

Adres

ul. Płocka 20, Cekanowo 09-472 Słupno

Telefon

  Nr certyfikatu

4690 705 2019 Q

  Data ważności

2022-05-12

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Produkcja łożysk tocznych: przemysłowych, specjalnych, kolejowych i ogólnego zastosowania oraz techniki okołołożyskowej; obrót krajowy i zagraniczny łożyskami tocznymi: przemysłowymi, specjalnymi, kolejowymi i ogólnego zastosowania oraz techniką okołołożyskową; doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.

  Oddziały

42-500 Będzin Koszelew 7/6

Jan Zaręba Sp. z o.o.

Adres

ul. Polna 11 62-095 Murowana Goślina

Telefon

  Nr certyfikatu

4520 742 2020 Q

  Data ważności

2023-06-13

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

1. Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3. Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4. Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5. Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Jan Zaręba Sp. z o.o.

Adres

ul. Polna 11 62-095 Murowana Goślina

Telefon

  Nr certyfikatu

4520 710 2019 W

  Data ważności

2022-08-04

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

1. Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3. Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4. Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5. Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.

Adres

ul. Czarny Potok 75 33-380 Krynica-Zdrój

Telefon

  Nr certyfikatu

4939 707 2019 Q

  Data ważności

2022-05-12

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.

Adres

ul. Czarny Potok 75 33-380 Krynica-Zdrój

Telefon

  Nr certyfikatu

4939 706 2019 E

  Data ważności

2022-05-12

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich

Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.

Adres

ul. Dworcowa 47-244 Dziergowice

Telefon

  Nr certyfikatu

3317 713 2019 Q

  Data ważności

2022-09-01

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Naprawa i modernizacje: wózków motorowych z rodziny WM-10, WMB-10, WM-15 oraz ich odmian, pociągów sieciowych, pojazdów pomiarowych, pojazdów dwudrogowych, przyczep do wózków motorowych, mikrobusów szynowych; sprzętów kolejowych typu odśnieżarki, zespoły odśnieżne, opryskiwacze, platformy oraz modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów takich jak: żurawie kolejowe, podnośniki, podesty, pomosty robocze, wypornice, nasuwarki i kolektory sieci trakcyjnej, wciągniki, wciągarki urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigniki do podnoszenia taboru kolejowego; modernizacje wyciągów narciarskich, suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych w pojazdach drogowych.

LAG SERVICE POLSKA Sp. z o.o.

Adres

Rabowicka 9A 62-020 Jasin

Telefon

  Nr certyfikatu

2529 624 2018 Q

  Data ważności

2021-08-21

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.

LAG SERVICE POLSKA Sp. z o.o.

Adres

Rabowicka 9A 62-020 Jasin

Telefon

  Nr certyfikatu

2529 625 2018 W

  Data ważności

2021-08-21

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Modernizacja i naprawa zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.

MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE S.A.

Adres

ul. Stanisława Dubois 16 44-100 Gliwice

Telefon

  Nr certyfikatu

2511 674 2018 W

  Data ważności

2020-08-28

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej i badań stalowych konstrukcji budowlanych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz urządzeń i instalacji przemysłowych.

  Oddziały

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE S.A.

Adres

ul. Stanisława Dubois 16 44-100 Gliwice

Telefon

  Nr certyfikatu

4299 673 2018 Q

  Data ważności

2020-08-28

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej oraz badań stalowych konstrukcji budowlanych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.

  Oddziały

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE S.A.

Adres

ul. Stanisława Dubois 16 44-100 Gliwice

Telefon

  Nr certyfikatu

3312 672 2018 Q

  Data ważności

2020-08-28

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej oraz badań stalowych konstrukcji budowlanych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.

  Oddziały

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Naftoserwis Sp. z o.o.

Adres

ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

4221 745 2020 Q

  Data ważności

2023-04-09

  Norma

ISO 9001:2015

  Opis

Działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących.

  Oddziały

1. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
2. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
3. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
4. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
5. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

Naftoserwis Sp. z o.o.

Adres

ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

8129 749 2020 H

  Data ważności

2023-04-09

  Norma

ISO 45001:2018

  Opis

- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO \"non man entry\".

  Oddziały

1. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
2. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
3. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
4. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
5. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa

Naftoserwis Sp. z o.o.

Adres

ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

4221 747 2020 E

  Data ważności

2023-04-09

  Norma

ISO 14001:2015

  Opis

- działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry".

  Oddziały

1. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
2. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
3. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański
4. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
5. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa

Nasycalnia Podkładów S.A.

Adres

ul. Towarowa 5 63-720 Koźmin Wielkopolski

Telefon

  Nr certyfikatu

1610 621 2018 E

  Data ważności

2021-08-05

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

Produkcja i sprzedaż nawierzchni kolejowej drewnianej, drewnianych słupów teleenergetycznych oraz palików; realizacja usług w zakresie nasycania materiałów powierzonych.

Nasycalnia Podkładów S.A.

Adres

ul. Towarowa 5 63-720 Koźmin Wielkopolski

Telefon

  Nr certyfikatu

1610 662 2018 Q

  Data ważności

2021-08-05

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Produkcja i sprzedaż nawierzchni kolejowej drewnianej, drewnianych słupów teleenergetycznych oraz palików; realizacja usług w zakresie nasycania materiałów powierzonych.

Nasycalnia Podkładów Sp. z o. o.

Adres

Al. Wyzwolenia 18 46-375 Pludry

Telefon

  Nr certyfikatu

1610 622 2018 Q

  Data ważności

2021-09-05

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Produkcja drewnianych podkładów i podrozjazdnic kolejowych lub tramwajowych, podkładów mostowych (mostownic) i belek torowych

Nasycalnia Podkładów Sp. z o. o.

Adres

Al. Wyzwolenia 18 46-375 Pludry

Telefon

  Nr certyfikatu

1610 623 2018 E

  Data ważności

2021-09-05

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

Produkcja drewnianych podkładów i podrozjazdnic kolejowych lub tramwajowych, podkładów mostowych (mostownic) i belek torowych.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Adres

ul. Żelazna 59/132 00-848 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

8553 723 2019 Q

  Data ważności

2022-10-28

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Obsługa kadrowa OZPTD. Prowadzenie działalności w zakresie realizacji szkoleń kierowców zawodowych. Obsługa kadrowa. Organizowanie szkoleń z zakresu ustaw dotyczących transportu drogowego i ruchu drogowego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Wykonywanie innych zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierowców. Prowadzenie i organizowanie innych szkoleń w zakresie uprawnień i kompetencji branżowych.

  Oddziały

Ośrodek szkolenia Pl. Konstytucji 3 Maja 7/3 64-920 Piła

P.P.U. "Szumlakowski" Sp. z o.o.

Adres

ul. Starobrzeska 34 L 49-305 Brzeg

Telefon

  Nr certyfikatu

2529 734 2020 Q

  Data ważności

2023-01-09

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

wytwarzanie, modernizacja, sprzedaż i naprawa:
-cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR,
- cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,
- kontenerów do przewozu luzem wg ADR,
- ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) wg ADR

oraz modernizacja i naprawa:
- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π,
- cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bar.

  Oddziały

Ośrodek szkolenia Pl. Konstytucji 3 Maja 7/3 64-920 Piła

PALMARK Marek Plończak Sp. Komandytowa

Adres

ul. Fabryczna 2 A 62-010 Pobiedziska

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 711 2019 Q

  Data ważności

2022-08-22

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

1. Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2. Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, szynowych, wieżowych, stacjonarnych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3. Naprawa i modernizacja maszyn.
4. Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych. 5. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7. Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8. Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9. Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.

PALMARK Marek Plończak Sp. Komandytowa

Adres

ul. Fabryczna 2 A 62-010 Pobiedziska

Telefon

  Nr certyfikatu

4221 712 2019 Q

  Data ważności

2022-08-22

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych cieczy i gazów palnych, trujących i żrących.

POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A.

Adres

ul. Bachledy 7D 34-500 Zakopane

Telefon

  Nr certyfikatu

4939 737 2020 Q

  Data ważności

2023-02-23

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

świadczenie usług przewozowych kolejami linowymi, wyciągami i zjeżdżalniami grawitacyjnymi

  Oddziały

1. Zespół Kolei Linowych - Kasprowy Wierch 34-500 Zakopane Kuźnice
2. Zespół Kolei Linowych – Gubałówka ul. Na Gubałówkę 4 34-500 Zakopane
3. Zespół Kolei Linowych – Góra Parkowa ul. Nowatorskiego 1 33-380 Krynica-Zdrój
4. Zespół Kolei Linowych – Palenica ul. Główna 7 34-460 Szczawnica
5. Zespół Kolei Linowych – Żar ul. Górska 21 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
6. Ośrodek Turystyczno-Narciarski – Mosorny Groń 34-222 Zawoja, 2525

POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A.

Adres

ul. Bachledy 7D 34-500 Zakopane

Telefon

  Nr certyfikatu

4939 736 2020 E

  Data ważności

2023-02-23

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

świadczenie usług przewozowych kolejami linowymi, wyciągami i zjeżdżalniami grawitacyjnymi

  Oddziały

1. Zespół Kolei Linowych - Kasprowy Wierch 34-500 Zakopane Kuźnice
2. Zespół Kolei Linowych – Gubałówka ul. Na Gubałówkę 4 34-500 Zakopane
3. Zespół Kolei Linowych – Góra Parkowa ul. Nowatorskiego 1 33-380 Krynica-Zdrój
4. Zespół Kolei Linowych – Palenica ul. Główna 7 34-460 Szczawnica
5. Zespół Kolei Linowych – Żar ul. Górska 21 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
6. Ośrodek Turystyczno-Narciarski – Mosorny Groń 34-222 Zawoja, 2525

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

Adres

ul. Sandomierska 17 85-051 Gdansk

Telefon

  Nr certyfikatu

4212 729 2019 Q

  Data ważności

2022-11-12

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Naprawa i modernizacja nawierzchni kolejowej, wynajem maszyn torowych.

  Oddziały

1) Sekcja Bydgoszcz ul. Sygnałowa 10 85-633 Bydgoszcz
2) Sekcja Malbork ul. Słoneczna 11 82-200 Malbork
3) Sekcja Gdynia ul. Osada Kolejowa 5A 81-220 Gdynia
4) Sekcja Inowrocław ul. Magazynowa 41 88-100 Inowrocław
5) Sekcja Maksymilianowo ul. Warsztatowa 6 86-021 Maksymilianowo

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

Adres

ul. Sandomierska 17 85-051 Gdansk

Telefon

  Nr certyfikatu

3312 728 2019 Q

  Data ważności

2022-11-12

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Naprawa i modernizacja nawierzchni kolejowej, wynajem maszyn torowych.

  Oddziały

Sekcja Gdańsk ul. Sandomierska 17 80-051 Gdańsk

PROTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Adres

ul. Dąbrowskiego 2 41-800 Zabrze

Telefon

  Nr certyfikatu

3317 686 2018 E

  Data ważności

2021-11-26

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

Utrzymanie taboru kolejowego, regeneracja części i podzespołów taboru kolejowego, zarządzanie taborem własności PROTOR (dzierżawa i sprzedaż taboru), serwis mobilny.

  Oddziały

Zakład Napraw i Budowy Wagonów ul. Piaskowa 143 44-120 Pyskowice
Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów ul. Letnia 1 41-300 Dąbrowa Górnicza

PROTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Adres

ul. Dąbrowskiego 2 41-800 Zabrze

Telefon

  Nr certyfikatu

3317 685 2018 Q

  Data ważności

2021-11-26

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Utrzymanie taboru kolejowego, regeneracja części i podzespołów taboru kolejowego, zarządzanie taborem własności PROTOR (dzierżawa i sprzedaż taboru), serwis mobilny.

  Oddziały

Zakład Napraw i Budowy Wagonów ul. Piaskowa 143 44-120 Pyskowice
Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów ul. Letnia 1 41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Sp. J.

Adres

ul. Bema 162 63-400 Ostrów Wielkopolski

Telefon

  Nr certyfikatu

2529 690 2019 Q

  Data ważności

2022-01-24

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE.
Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE.
Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR.
Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Modernizacja i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.
Modernizacja, naprawy i wytwarzanie elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
Handel hurtowy materiałami kanalizacyjnymi. Usługi spawania i cięcia.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa „TRANSKOL” Sp. z o.o.

Adres

ul. Głogowska 14 63-400 Ostrów Wlkp.

Telefon

  Nr certyfikatu

3317 740 2020 Q

  Data ważności

2023-05-04

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Projektowanie, wytwarzanie, montaż, nadzór, serwis specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego; naprawa i modernizacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych. Projektowanie i wykonywanie urządzeń technologicznych, przyrządów, oprzyrządowań specjalistycznych dla kolejnictwa; wykonawstwo przyrządów pomiarowych.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa „TRANSKOL” Sp. z o.o.

Adres

ul. Głogowska 14 63-400 Ostrów Wlkp.

Telefon

  Nr certyfikatu

3317 739 2020 H

  Data ważności

2023-05-04

  Norma

PN-ISO 45001:2018-06

  Opis

Projektowanie, wytwarzanie, montaż, nadzór, serwis specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego; naprawa i modernizacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych. Projektowanie i wykonywanie urządzeń technologicznych, przyrządów, oprzyrządowań specjalistycznych dla kolejnictwa; wykonawstwo przyrządów pomiarowych.

PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.

Adres

ul. Inowrocławska 12 87-800 Włocławek

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 708 2019 W

  Data ważności

2020-10-20

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczanych do towarów niebezpiecznych.

PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.

Adres

ul. Inowrocławska 12 87-800 Włocławek

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 724 2019 Q

  Data ważności

2022-10-24

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów; modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych

PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.

Adres

ul. Inowrocławska 12 87-800 Włocławek

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 726 2019 F

  Data ważności

2021-06-28

  Norma

PN-EN ISO 22000:2006

  Opis

uslugi transportowe żywności i pasz

PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.

Adres

ul. Inowrocławska 12 87-800 Włocławek

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 725 2019 H

  Data ważności

2021-03-11

  Norma

PN-N-18001:2004

  Opis

usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów; modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych

PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.

Adres

ul. Inowrocławska 12 87-800 Włocławek

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 727 2019 E

  Data ważności

2022-10-24

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

Usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów; modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych.

RUTA Sp. J.

Adres

ul. Sosnkowskiego 81 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 750 2020 Q

  Data ważności

2023-06-13

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Uslugi transportowe, sprzedaż części zamiennych do pojazdów, przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych zbiorników do przewozu materialów sypkich, serwis pojazdów;

SERWIS-GAZ Sp. z o.o.

Adres

Kościuszki 1/7 05-840 Brwinów

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 735 2020 Q

  Data ważności

2023-01-30

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

- serwisowanie układów wydawczych cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 i 3 wg ADR,
- przygotowanie cystern do badań technicznych,
- sprawdzenie kompletności i poprawności funkcjonowania urządzeń dystrybucyjnych cystern.

  Oddziały

ul. Wspólna 2 05-600 Mirowice

ŚLUSARSTWO STASIAK Sp.J.

Adres

Wrocławska 109 63-400 Ostrów Wlkp.

Telefon

  Nr certyfikatu

2529 732 2019 Q

  Data ważności

2022-12-19

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

projektowanie i wytwarzanie stalowych zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza, pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów pomocniczych, części składowych i podzespołów taboru kolejowego, dokonywanie naprawy i regeneracji czopów i gniazd skrętu wagonów towarowych, wykonawstwo konstrukcji stalowych budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych

Stal Sp. z o. o.

Adres

ul. Pomiechowska 49/12 04-694 Warszawa

Telefon

  Nr certyfikatu

2511 700 2019 Q

  Data ważności

2022-03-07

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Projektowanie, produkcja, montaż i serwis urządzeń transportowych, przeładunkowych i zabudów samochodowych.

  Oddziały

ul. Objazdowa 32 43-100 Tychy

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

Adres

ul. Sandomierska 39 39-200 Dębica

Telefon

  Nr certyfikatu

3020 586 2018 W

  Data ważności

2021-04-22

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

1. Wytwarzanie wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów:
- wagonów cystern i cystern drogowych,
- urządzeń transportu bliskiego,
- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
3. Naprawa zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca.

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

Adres

ul. Sandomierska 39 39-200 Dębica

Telefon

  Nr certyfikatu

3020 619 2018 E

  Data ważności

2021-07-26

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

1. Wytwarzanie wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów:
- wagonów cystern i cystern drogowych,
- urządzeń transportu bliskiego,
- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
3. Naprawa zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca.

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

Adres

ul. Sandomierska 39 39-200 Dębica

Telefon

  Nr certyfikatu

3020 717 2019 H

  Data ważności

2021-03-11

  Norma

PN-N-18001:2004

  Opis

1. Naprawa i modernizacja pojazdów szynowych.
2. Produkcja wagonów towarowych, wózków wagonowych i zestawów kołowych.
3. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów:
- wagonów cystern i cystern drogowych,

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

Adres

ul. Sandomierska 39 39-200 Dębica

Telefon

  Nr certyfikatu

3020 648 2018 Q

  Data ważności

2021-04-22

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

1. Wytwarzanie wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów:
- wagonów cystern i cystern drogowych,
- urządzeń transportu bliskiego,
- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
3. Naprawa zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca.

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

Adres

ul. Sandomierska 39 39-200 Dębica

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 718 2019 H

  Data ważności

2021-03-11

  Norma

PN-N-18001:2004

  Opis

1. Produkcja zbiorników ciśnieniowych.
2. Naprawa zbiorników transportowych cystern kolejowych i pojazdów drogowych.

TICON Sp. z o. o.

Adres

ul. Poznańska 37 62-020 Jasin

Telefon

  Nr certyfikatu

3312 640 2018 Q

  Data ważności

2021-01-03

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, serwisowanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych i elastycznych przewodów przeładunkowych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów i produktów.

TICON Sp. z o. o.

Adres

ul. Poznańska 37 62-020 Jasin

Telefon

  Nr certyfikatu

3312 564 2017 W

  Data ważności

2021-01-03

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, serwisowanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych i elastycznych przewodów przeładunkowych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów i produktów.

TRANSBUD NOWA HUTA S.A.

Adres

ul. Ujastek 11 30-969 Kraków

Telefon

  Nr certyfikatu

4520 719 2019 Q

  Data ważności

2022-10-02

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

serwis MAN, serwis Bosch (układy zasilania), serwis ogumienia, serwis i legalizacja tachografów

TS - Transport Service Sp. z o.o.

Adres

ul. Hutnicza 16 81-061 Gdynia

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 698 2019 Q

  Data ważności

2022-01-24

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Spedycja i transport międzynarodowy, stacja obsługi pojazdów, stacja kontroli pojazdów.

TS - Transport Service Sp. z o.o.

Adres

ul. Hutnicza 16 81-061 Gdynia

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 699 2019 E

  Data ważności

2022-01-24

  Norma

PN-EN ISO 14001:2015-09

  Opis

Spedycja i transport międzynarodowy, stacja obsługi pojazdów, stacja kontroli pojazdów.

TSL Sp. z o.o.

Adres

Inżynierska 2A 20-484 Lublin

Telefon

  Nr certyfikatu

4941 743 2020 Q

  Data ważności

2023-04-28

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Świadczenie usług w zakresie transportu towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie do badań technicznych zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR.

  Oddziały

ul. Stephensona 5A 22-100 Chełm

Tubes International Sp. z o.o.

Adres

Bystra 15A 61-366 Poznań

Telefon

  Nr certyfikatu

3312 657 2018 Q

  Data ważności

2021-06-20

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Wytwarzanie, modernizacja i naprawa: urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych, przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania.

Tubes International Sp. z o.o.

Adres

Bystra 15A 61-366 Poznań

Telefon

  Nr certyfikatu

3312 603 2018 W

  Data ważności

2021-06-20

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Wytwarzanie, modernizacja i naprawa: urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych, przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania.

UNITOR STOSIK Sp. z o.o.

Adres

Cieślin 15 88-100 Inowrocław

Telefon

  Nr certyfikatu

2822 651 2018 Q

  Data ważności

2021-03-20

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Produkcja, montaż, serwis, naprawa oraz modernizacja urządzeń do przetaczania pojazdów szynowych.

UNITOR STOSIK Sp. z o.o.

Adres

Cieślin 15 88-100 Inowrocław

Telefon

  Nr certyfikatu

2822 583 2018 W

  Data ważności

2021-03-20

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Produkcja, montaż, serwis, naprawa oraz modernizacja urządzeń do przetaczania pojazdów szynowych.

Zakład Mechaniki Specjalistycznej Andrzej Mucha

Adres

Wola Rębkowska, ul. Przemyslowa 54/7 08-410 Garwolin

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 704 2019 W

  Data ważności

2022-05-12

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Naprawa i modernizacja oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych cystern drogowych:
- do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR,
- napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych,
- do przewozu materiałów sypkich rozładowywanych ciśnieniowo,
- do przewozu cieczy nie będących niebezpiecznymi wg ADR rozładowywanych ciśnieniowo, oraz wytwarzanie poprzez montaż węży do ich rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych, materiałów sypkich i cieczy obojętnych.

Zakład Mechaniki Specjalistycznej Andrzej Mucha

Adres

Wola Rębkowska, ul. Przemyslowa 54/7 08-410 Garwolin

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 703 2019 Q

  Data ważności

2022-05-12

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Naprawa i modernizacja oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych cystern drogowych:
- do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR,
- napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych,
- do przewozu materiałów sypkich rozładowywanych ciśnieniowo,
- do przewozu cieczy nie będących niebezpiecznymi wg ADR rozładowywanych ciśnieniowo, oraz wytwarzanie poprzez montaż węży do ich rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych, materiałów sypkich i cieczy obojętnych.

Zakład Produkcyjno-Remontowy "REM-SUW" Sp. z o.o.

Adres

ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz

Telefon

  Nr certyfikatu

3020 677 2018 W

  Data ważności

2022-01-24

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych montowanych na pojazdach szynowych; wytwarzanie części i podzespołów taboru kolejowego; projektowanie, wytwarzanie, naprawa, modernizacja i konserwacja urządzeń dźwignicowych; naprawa i modernizacja urządzeń technicznych.

Zakład Produkcyjno-Remontowy "REM-SUW" Sp. z o.o.

Adres

ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz

Telefon

  Nr certyfikatu

3020 731 2019 Q

  Data ważności

2022-12-08

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych montowanych na pojazdach szynowych; wytwarzanie części i podzespołów taboru kolejowego; projektowanie, wytwarzanie, naprawa, modernizacja i konserwacja urządzeń dźwignicowych; naprawa i modernizacja urządzeń technicznych.

Zakład Wyrobów Metalowych Metal-System Sp. z o.o.

Adres

Partyzantów 21 42-300 Myszków

Telefon

  Nr certyfikatu

2511 581 2018 W

  Data ważności

2021-02-22

  Norma

PN-EN ISO 3834-2:2007

  Opis

Produkcja drutów ze stali niskowęglowej, wysokowęglowej i drutów żarzonych oraz konstrukcji stalowych i spawanych. Obróbka skrawaniem.

Zakład Wyrobów Metalowych Metal-System Sp. z o.o.

Adres

Partyzantów 21 42-300 Myszków

Telefon

  Nr certyfikatu

2511 650 2018 Q

  Data ważności

2021-02-22

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Produkcja drutów ze stali niskowęglowej, wysokowęglowej i drutów żarzonych oraz konstrukcji stalowych i spawanych. Obróbka skrawaniem.

Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej "R&G" Spółka Akcyjna

Adres

ul. Traugutta 7 39-300 Mielec

Telefon

  Nr certyfikatu

2620 720 2019 Q

  Data ważności

2022-10-21

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Produkcja urządzeń elektroniki profesjonalnej, szczególnie dla potrzeb komunikacji publicznej.

  Oddziały

ul. Racławicka 7a 39-300 Mielec

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" S.A.

Adres

Przemysłowa 1 89-100 Paterek

Telefon

  Nr certyfikatu

3020 682 2018 Q

  Data ważności

2021-12-19

  Norma

PN-EN ISO 9001:2015-10

  Opis

Wytwarzanie i naprawa wagonów oraz ich modernizacja wraz z projektowaniem; produkcja i naprawa części i podzespołów do wagonów; wytwarzanie i montaż konstrukcji metalowych

„AUREX LPG" Sp. z o.o.

Adres

ul. Ogrodowa 34 05-552 Kolonia Mrokowska

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 715 2019 H

  Data ważności

2021-03-11

  Norma

PN-N-18001:2004

  Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
- rurociągów przesyłowych i technologicznych,
- instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych,
- armatury do instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych.

„AUREX LPG" Sp. z o.o.

Adres

ul. Ogrodowa 34 05-552 Kolonia Mrokowska

Telefon

  Nr certyfikatu

3311 716 2019 H

  Data ważności

2021-03-11

  Norma

BS OHSAS 18001:2007

  Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
- rurociągów przesyłowych i technologicznych,
- instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych,