Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wykaz certyfikatów

Wykaz certyfikatów

Zamieszczamy poniżej wykazy certyfikatów wydanych dla systemów zarządzania, dla których dokumentem odniesienia są normy:

ISO 9001; PN-N-18001; ISO 45001;  ISO 14001; ISO 3834-2; ISO 22301; ISO 22000.

Certyfikaty zostały podzielone na wydane w zakresie akredytacji TDT i poza zakresem akredytacji.

Wykaz certyfikatów w zakresie akredytacji TDT

Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.Al.Wyzwolenia 18, 46-375 Pludry1610 797 2021 Q05.09.2024Produkcja drewnianych podkładów i podrozjezdnic kolejowych lub tramwajowych, podkładów mostowych (mostownic) i belek torowych.
LAG Service Polska Sp. z o.o.ul. Rabowicka 9a, 62-020 Jasin2529 801 2021 Q21.08.2024Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań3312 788 2021 Q20.06.2024Wytwarzanie, modernizacja i naprawa: urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych, przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania.
ABS BONIFER POLSKA Sp. z o.o.ul. Robotnicza 16a, 49-300 Brzeg Oddział: ul. Wrocławska 11A, 41-103 Siemianowice Śląskie4941 792 2021 Q 15.07.2024 Transport drogowy towarów niebezpiecznych. Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.
Nasycalnia Podkładów S.A.ul. Towarowa 5, 63-720 Koźmin Wlkp.1610 799 2021 Q05.08.2024Produkcja i sprzedaż nawierzchni kolejowej drewnianej, drewnianych słupów teleenergetycznych oraz palików. Realizacja usług w zakresie nasycania materiałów powierzonych.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 1, 89-100 Nakło nad Notecią3020 682 2018 Q19.12.2021Wytwarzanie i naprawa wagonów oraz ich modernizacja wraz z projektowaniem; produkcja i naprawa części i podzespołów do wagonów; wytwarzanie i montaż konstrukcji metalowych.
PROTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowaul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 41-800 Zabrze Oddziały: 1. Zakład Napraw i Budowy Wagonów ul. Piaskowa 143, 44-120 Pyskowice 2. Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów ul. Letnia 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza3317 685 2018 Q26.11.2021Utrzymanie taboru kolejowego, regeneracja części i podzespołów taboru kolejowego oraz zarządzanie taborem własności PROTOR (dzierżawa i sprzedaż), serwis mobilny
P.H.U. Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Sp. J.ul. J.Bema 162, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 690 2019 Q24.01.2022Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Modernizacja i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara. Modernizacja, naprawy i wytwarzanie elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Handel hurtowy materiałami kanalizacyjnymi. Usługi spawania i cięcia.
Horka Horka Piotrul. Trzemeszeńska 33, 88-410 Gąsawa3311 696 2019 Q24.01.2022Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań; spawanie części oraz elementów konstrukcji.
TS-Transport Serviceul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia4941 698 2019 Q24.01.2022Spedycja i transport międzynarodowy, stacja obsługi pojazdów, stacja kontroli pojazdów.
Stal Sp. z o.o.ul. Pomiechowska 49/12, 04-694 Warszawa Oddział: Zakład Produkcyjny ul. Objazdowa 32, 43-100 Tychy2511 700 2019 Q07.03.2022Projektowanie, produkcja, montaż i serwis urządzeń transportowych, przeładunkowych i zabudowy pojazdów samochodowych.
dBP Products Sp. z o.o.ul. Kamienista 4, 69-900 Rawicz3311 702 2019 Q07.04.2022Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych. Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3. Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.
Zakład Mechaniki Specjalistycznej Andrzej Muchaul. Przemysłowa 54/7, 08-410 Garwolin3311 703 2019 Q12.05.2022Naprawa i modernizacja oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, do przewozu materiałów sypkich rozładowywanych cisnieniowo, do przewozu cieczy nie będących niebezpiecznymi wg ADR rozładowywanych ciśnieniowo oraz wytwarzanie poprzez montaż węży do ich rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych, materiałów sypkich i cieczy obojętnych.
IWMARK Marek Jankowskiul. Kobiałka 15 09-411 Płock Oddział: ul. Koszelew 7/6, 42-500 Będzin4690 793 2021 Q12.05.2022Produkcja łożysk tocznych: przemysłowych, specjalnych, kolejowych i ogólnego zastosowania oraz techniki okołołożyskowej; obrót krajowy i zagraniczny łozyskami tocznymi: przemysłowymi, specjalnymi, kolejowymi i ogólnego zastosowania oraz techniką okołołożyskową; doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój4939 707 2019 Q12.05.2022Usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich.
Starter Sp. z o.o. Sp. K.ul. Przemysłowa 13, 35-105 Rzeszów3311 709 2019 Q30.07.2022Naprawa cystern drogowych przewożących towary niebezpieczne klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE wraz z osprzętem zgodnie z ADR pod nadzorem TDT, z wyłączeniem procesów spawania, naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczanych do niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem procesów spawania, naprawa urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach samochodowych, z wyłączeniem procesów spawania, wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem – stanowiących wyposażenie cystern drogowych.
PALMARK MAREK PŁOŃCZAK Spółka Komandytowa ul. Fabryczna 2A, 62-010 Pobiedziska3311 711 2019 Q22.08.20221. Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2. Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, szynowych, wieżowych, stacjonarnych, samojezdnych, kolejowych przewoźnych i przenośnych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3. Naprawa i modernizacja maszyn.
4. Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7. Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8. Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9. Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Badania instalacji ze zbiornikami CNG i CNG-1.
Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.ul. Dworcowa, 47-244 Dziergowice3317 713 2019 Q01.09.2022Naprawa i modernizacje: wózków motorowych z rodziny WM-10, WMB-10, WM-15 oraz ich odmian, pociągów sieciowych, pojazdów pomiarowych, pojazdów dwudrogowych, przyczep do wózków motorowych, mikrobusów szynowych; sprzętów kolejowych typu odśnieżarki, zespoły odśnieżne, opryskiwacze, platformy oraz modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów takich jak: żurawie kolejowe, podnośniki, podesty, pomosty robocze, wypornice, nasuwarki i kolektory sieci trakcyjnej, wciągniki, wciągarki urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigniki do podnoszenia taboru kolejowego; modernizacje wyciągów narciarskich, suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych w pojazdach drogowych.
Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A.ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec2620 720 2019 Q21.10.2022Produkcja urządzeń elektroniki profesjonalnej, szczególnie dla potrzeb komunikacji publicznej
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 724 2019 Q24.10.2022Usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów; modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych
DCR Sp. z o.o.ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska8129 730 2019 Q11.12.2022Mycie,czyszczenie i badanie przenośnych zbiorników DPPL, beczek stalowych i plastikowych oraz handel nimi. Produkcja tworzyw sztucznych i handel nimi.
Zakład Produkcyjno-Remontowy REM-SUW Sp. z o.o.ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz3020 731 2019 Q08.12.2022Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych montowanych na pojazdach szynowych, wytwarzanie części i podzespołów taboru kolejowego, projektowanie, wytwarzanie, naprawa, modernizacja i konserwacja urządzeń dźwignicowych, naprawa i modernizacja urządzeń technicznych.
ŚLUSARSTWO Stasiak Sp.J.ul. Wrocławska 109, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 732 2019 Q19.12.2022Projektowanie i wytwarzanie stalowych zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza, pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów pomocniczych, części składowych i podzespołów taboru kolejowego, dokonywanie naprawy i regeneracji czopów i gniazd skrętu wagonów towarowych; wykonawstwo konstrukcji stalowych budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych
Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut4669 733 2020 Q13.01.2023Handel elementami konstrukcji i wyposażenia kolei linowych i wyciągów narciarskich
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Szumlakowski" Sp. z o.o.ul. Starobrzeska 34L, 49-305 Brzeg2529 734 2020 Q09.01.2023Wytwarzanie, modernizacja, sprzedaż i naprawa: - cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, - cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo, - kontenerów do przewozu luzem wg ADR, - ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) wg ADR oraz modernizacja i naprawa: - cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π, - cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bar.
Serwis-Gaz Sp. z o.o.ul. l. Kościuszki 1/7, 05-840 Brwinów3311 735 2020 Q30.01.2023Serwisowanie układów wydawczych cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 i 3 wg ADR, przygotowanie cystern do badań technicznych, sprawdzenie kompletności i poprawności funkcjonowania urządzeń dystrybucyjnych cystern
Polskie Koleje Linowe S.A.ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane Oddziały: 1. Zespół Kolei Linowych - Kasprowy Wierch Kuźnice 14, 34-500 Zakopane 2. Zespół Kolei Linowych – Gubałówka ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane 3. Zespół Kolei Linowych – Góra Parkowa ul. Nowatorskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój 4. Zespół Kolei Linowych – Palenica ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica 5. Zespół Kolei Linowych – Żar ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie 6. Ośrodek Turystyczno-Narciarski – Mosorny Groń Zawoja 2525, 34-222 Zawoja4939 737 2020 Q23.02.2023Świadczenie usług przewozowych kolejami linowymi, wyciągami i zjeżdżalniami grawitacyjnymi
FIRMA PRYWATNA VEGA GRZEGORZ PARTYKAul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia Oddział: ul. Benzynowa 5, 83-011 Gdańsk4532 738 2020 Q22.05.2023Sprzedaż armatury i zabezpieczenia technicznego do przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych. Wytwarzania poprzez montaż oraz naprawa elastycznych przewodów przeładunkowych cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Argis Sp. z o.o.ul. Tartaczna 9, 26-600 Radom2219 741 2020 Q06.04.2023Produkcja technicznych uszczelnień gumowych, w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz w cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym.
Jan Zaręba Sp. z o.o.ul. Polna 11, 62-095 Murowana Goślina4520 742 2020 Q13.06.20231. Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. 2. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym. 3. Wytwarzanie konstrukcji spawanych. 4. Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. 5. Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
TSL Sp. z o.o.ul. Inżynierska 2A, 20-484 Lublin Oddział: ul. Stephensona 5A, 22-100 Chełm4941 743 2020 Q28.04.2023Świadczenie usług w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych oraz przygotowanie do badań technicznych zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR.
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa Oddziały: 1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki 2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów 4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański 5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze       6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa3311 744 2020 Q09.04.2023Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących; działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych; działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry"; wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi; diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi; badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą; inwentaryzacja przestrzenna rurociągów; diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych; rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Ruta Sp.J.ul. Sosnkowskiego 81, 05-300 Mińsk Mazowiecki4941 750 2020 Q13.06.2023Usługi transportowe, sprzedaż części zamiennych do pojazdów, przygotowanie do badań okresowych, pośrednich oraz doraźnych zbiorników do przewozu materiałów sypkich, serwis pojazdów.
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.ul. Stanisława Dubois 16, 44-100 Gliwice Oddział: Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle3312 752 2020 Q28.08.2023Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej, badań kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz urządzeń i instalacji przemysłowych.
Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B J.Burzyński i Wspólnicy Sp.J.ul. T.Kościuszki 161 b, 34-123 Chocznia2812 755 2020 Q13.06.2023Projektowanie, produkcja, remonty i naprawy urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych, dźwignic i urządzeń dźwigowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, akumulatorów hydraulicznych
TRANSBUD Nowa Huta S.A.ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków4520 756 2020 Q02.10.2022Serwis MAN, serwis Bosch (układy zasilania), serwis ogumienia, serwis i legalizacja tachografów.
Amerigas Polska Sp. z o.o.ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa Oddziały: 1. Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź 2. Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy 66-340 Przytoczna 3. Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie ul. Groniec 1, 41-260 Sławków 4. Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie5210 757 2020 Q29.09.2023Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.
MHSB ROBERT BARSZCZ USŁUGI SPAWALNICZEAleja Piastów 4c/7, 52-425 Wrocław2829 762 2020 Q19.11.2023Wytwarzanie, naprawa, modernizacja: kotły wodne i parowe; kotły parowozowe; zjeżdżalnie grawitacyjne; sterylizatory; szybkowary ciśnieniowe; zbiorniki stałe, w tym na LPG; zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na pojazdach; hydroakumulatory; zbiorniki na gaz skroplony; zbiorniki w agregatach proszkowych; stałe zbiorniki technologiczne; cysterny; wytwornice, zbiorniki acetylenu wraz z osprzętem; zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe na substancje żrące, trujące i zapalne; cysterny przenośne oraz wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC) ADR/RID/ADN; naczynia ciśnieniowe i wiązki butli na podstawie przepisów ADR/RID/ADN; cysterny zgodnie z ADR/RID/ADN; zbiorniki kriogeniczne i bębny ciśnieniowe na podstawie ADR; portowe ramiona przeładunkowe; urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych atmosferyczne i ciśnieniowe; urządzenia transportu bliskiego, w tym specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego; koleje i wyciągi linowe, taśmociągi do transportu osób i towarów; zbiorniki magazynowe LNG; urządzenia do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu; zbiorniki na gaz skroplony.
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Oddziały: 1. Oddział Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30F, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 2. Oddział w Puławach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy 3. Oddział w Policach ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police3317 764 2020 Q24.11.2023Naprawy bieżące wagonów towarowych, przeglądy okresowe wagonów towarowych; naprawy rewizyjne wagonów towarowych; naprawa stalowych i aluminiowych zbiorników wagonowych przewożących materiały niebezpieczne klasy 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 według RID Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych; procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupy Azoty w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych; prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty
Fabryka Narzędzi Glob Sp. z o.o.ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała2511 765 2020 Q24.11.2023Projektowanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz wytwarzanie elementów dla podtrzymania stanu technicznego wyciągów narciarskich do przemieszczania osób oraz przenośników taśmowych o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym. Kontrola końcowa, badania konstrukcji stalowych i podzespołów wyciągów narciarskich do przemieszczania osób przenośników taśmowych o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym oraz narzędzi do cięcia drewna i metalu. Naprawa elementów kolei linowych.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska3311 768 2020 Q05.12.2023Wytwarzanie, modernizacje, naprawy: a) zbiorników ciśnieniowych, armatury - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do: gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar)o więcej niż 0,05 MPa; cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa; b) zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 500C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 610C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3, c) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym: instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu, instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi zwanych dalej "urządzeniami NO", oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców; d) zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3,5.1, 6.1,8,9; wg ADR; f) zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi. b) zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 500C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 610C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3.
TICON Sp. z o.o.Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz3312 772 2020 Q03.01.2024Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, serwisowanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych i elastycznych przewodów przeładunkowych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów i produktów
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk Oddziały: 1. Sekcja Gdańsk , ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk 2. Sekcja Bydgoszcz, ul. Sygnałowa 10, 85-633 Bydgoszcz 3. Sekcja Malbork , ul. Słoneczna 11, 82-200 Malbork 4. Sekcja Gdynia, ul. Osada Kolejowa 5A, 81-220 Gdynia 5. Sekcja Inowrocław, ul. Magazynowa 41, 88-100 Inowrocław 6. Sekcja Maksymilianowo, ul. Warsztatowa 6, 86-021 Maksymilianowo3312 774 2020 Q12.11.2022Naprawa maszyn do robót torowych, naprawa podzespołów i sprzętu drobnego
Haar Polska Sp. z o.o.ul. Olszanicka 38A, 30-241 Kraków4520 776 2021 Q24.01.20241. Przygotowanie do badań okresowych i pośrednich cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3. 2. Modernizacja i naprawa cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, poprzez naprawę i wymianę armatury oraz montaż układów pomiarowych, montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających przed mieszaniem produktów. 3. Sprzedaż wyposażenia cystern paliwowych.
Zakład Wyrobów Metalowych Metal-System Sp. z o.o.ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków2511 777 2021 Q22.02.2024Produkcja konstrukcji stalowych, drutów ze stali niskowęglowej i drutów żarzonych.
Worthington Industries Poland Sp. z o.o.ul. Portowa 16B, 76-200 Słupsk2529 778 2021 Q08.02.2024Produkcja i sprzedaż zbiorników oraz systemów do magazynowania, transportu i zasilania pojazdów sprężonym gazem ziemnym i wodorem.
Unitor Stosik Sp. z o.o.Cieślin 15, 88-100 Inowrocław2822 780 2021 Q20.03.2024Produkcja, montaż, serwis, naprawa oraz modernizacja urządzeń do przetaczania pojazdów szynowych.
POLBEMA Sp. z o.o.ul. Kapelanka 6A, lok. 79, 30-347 Kraków Oddział: ul. Kobiałka 15, 09-411 Płock3020 782 2021 Q21.03.2024Projektowanie, produkcja i usługi utrzymania zestawów kołowych dla pojazdów szynowych. Produkcja łożysk tocznych. Doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 784 2021 Q22.04.20241. Wytwarzanie wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych.2. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów: - wagonów cystern i cystern drogowych, - urządzeń transportu bliskiego, - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych. 3. Naprawa zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca.
TALMEX Sp. z o.o.ul. Chopina 94 43-600 Jaworzno3320 794 2021 Q2024-07-12Projektowanie i wykonawstwo instalacji przemysłowych, zbiorników i aparatury ciśnieniowej, konstrukcji stalowych oraz powłok chemoodpornych
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
Amerigas Polska Sp. z o.o.ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa Oddziały: 1. Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź 2. Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy 66-340 Przytoczna 3. Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie ul. Groniec 1, 41-260 Sławków 4. Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie5210 758 2020 H29.09.2023Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa Oddziały: 1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki 2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów 4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański 5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze 6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa3311 759 2020 H09.04.2023Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących; działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących; wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi; diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi; badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą; inwentaryzacja przestrzenna rurociągów; diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych; rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Sp.J.ul. J.Bema 162, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 761 2020 H30.10.2022Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Modernizacja i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara. Modernizacja, naprawy i wytwarzanie elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Handel hurtowy materiałami kanalizacyjnymi . Usługi spawania i cięcia.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska3311 791 2021 H28.06.2024Wytwarzanie, modernizacje, naprawy:
a) ciśnieniowych rurociągów i ich zespołów, zbiorników ciśnieniowych, armatury - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
- gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
- cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
b) zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3,
c) rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002r., przeznaczone do:
- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów,
d) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym:
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,
- instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi zwanych dalej "urządzeniami NO", oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców,
e) zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9; wg ADR d) zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3311 787 2021 H26.07.20241. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów:
- cystern drogowych,
- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
2. Naprawa zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca.
TALMEX Sp. z o.o.ul. Chopina 94 43-600 Jaworzno3320 796 2021 H2024-07-12Projektowanie i wykonawstwo instalacji przemysłowych, zbiorników i aparatury ciśnieniowej, konstrukcji stalowych oraz powłok chemoodpornych
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 804 2021 H24.10.2022Usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów; modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
Nasycalnia Podkładów S.A.ul. Towarowa 5, 63-720 Koźmin Wlkp.1610 800 2021 E05.08.2024Produkcja i sprzedaż nawierzchni kolejowej drewnianej, drewnianych słupów teleenergetycznych oraz palików. Realizacja usług w zakresie nasycania materiałów powierzonych.
Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.Al.Wyzwolenia 18, 46-375 Pludry1610 798 2021 E05.09.2024Produkcja drewnianych podkładów i podrozjezdnic kolejowych lub tramwajowych, podkładów mostowych (mostownic) i belek torowych.
PROTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowaul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 41-800 Zabrze Oddziały: 1. Zakład Napraw i Budowy Wagonów ul. Piaskowa 143, 44-120 Pyskowice 2. Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów ul. Letnia 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza3317 686 2018 E26.11.2021Utrzymanie taboru kolejowego, regeneracja części i podzespołów taboru kolejowego oraz zarządzanie taborem własności PROTOR (dzierżawa i sprzedaż), serwis mobilny
TS-Transport Serviceul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia4941 699 2019 E24.01.2022Spedycja i transport międzynarodowy, stacja obsługi pojazdów, stacja kontroli pojazdów.
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój4939 706 2019 E12.05.2022Usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich.
ABS BONIFER POLSKA Sp. z o.o.ul. Robotnicza 16a, 49-300 Brzeg Oddział: ul. Wrocławska 11A, 41-103 Siemianowice Śląskie4941 714 2019 E28.06.2022Transport drogowy towarów niebezpiecznych. Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 727 2019 E24.10.2022Usługi transportowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych oraz usługi serwisowe i diagnostyczne pojazdów; modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych
Polskie Koleje Linowe S.A.ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane Oddziały: 1. Zespół Kolei Linowych - Kasprowy Wierch Kuźnice 14, 34-500 Zakopane 2. Zespół Kolei Linowych – Gubałówka ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane 3. Zespół Kolei Linowych – Góra Parkowa ul. Nowatorskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój 4. Zespół Kolei Linowych – Palenica ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica 5. Zespół Kolei Linowych – Żar ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie 6. Ośrodek Turystyczno-Narciarski – Mosorny Groń Zawoja 2525, 34-222 Zawoja4939 736 2020 E23.02.2023Świadczenie usług przewozowych kolejami linowymi, wyciągami i zjeżdżalniami grawitacyjnymi
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa Oddziały: 1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki 2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów 4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański 5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze       6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa3311 746 2020 E09.04.2023Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących; wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi; diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi; badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą; inwentaryzacja przestrzenna rurociągów; diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych; rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 785 2021 E26.07.20241. Wytwarzanie wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów:
- wagonów cystern,
- urządzeń transportu bliskiego.
TALMEX Sp. z o.o.ul. Chopina 94 43-600 Jaworzno 3320 795 2021 E2024-07-12Projektowanie i wykonawstwo instalacji przemysłowych, zbiorników i aparatury ciśnieniowej, konstrukcji stalowych oraz powłok chemoodpornych
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
PALMARK MAREK PŁOŃCZAK Spółka Komandytowa ul. Fabryczna 2A, 62-010 Pobiedziska3311 803 2021 W25.09.20241. Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2. Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, szynowych, wieżowych, stacjonarnych, samojezdnych, kolejowych przewoźnych i przenośnych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3. Naprawa i modernizacja maszyn.
4. Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7. Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8. Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9. Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG.
12. Badania instalacji ze zbiornikami CNG i CNG-1.
13. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych gazów płynnych i cieczy trujących i żrących.
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań3312 789 2021 W20.06.2024Wytwarzanie, modernizacja i naprawa: urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych, przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania.
LAG Service Polska Sp. z o.o.ul. Rabowicka 9a, 62-020 Jasin2529 802 2021 W21.08.2024Modernizacja i naprawa zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
Zakład Produkcyjno-Remontowy REM-SUW Sp. z o.o.ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz3020 677 2018 W24.01.2022Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych montowanych na pojazdach szynowych, wytwarzanie części i podzespołów taboru kolejowego, projektowanie, wytwarzanie, naprawa, modernizacja i konserwacja urządzeń dźwignicowych, naprawa i modernizacja urządzeń technicznych.
Horka Horka Piotrul. Trzemeszeńska 33, 88-410 Gąsawa3311 697 2019 W24.01.2022Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań; spawanie części oraz elementów konstrukcji.
dBP Products Sp. z o.o.ul. Kamienista 4, 69-900 Rawicz3311 701 2019 W07.04.2022Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych. Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3. Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.
Zakład Mechaniki Specjalistycznej Andrzej Muchaul. Przemysłowa 54/7, 08-410 Garwolin3311 704 2019 W12.05.2022Naprawa i modernizacja oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, do przewozu materiałów sypkich rozładowywanych cisnieniowo, do przewozu cieczy nie będących niebezpiecznymi wg ADR rozładowywanych ciśnieniowo oraz wytwarzanie poprzez montaż węży do ich rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych, materiałów sypkich i cieczy obojętnych.
Jan Zaręba Sp. z o.o.ul. Polna 11, 62-095 Murowana Goślina4520 710 2019 W04.08.2022Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym. Wytwarzanie konstrukcji spawanych. Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Sp.J.ul. J.Bema 162, 63-400 Ostrów Wlkp.2529 722 2019 W30.10.2022Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Modernizacja i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara. Modernizacja, naprawy i wytwarzanie elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych. Usługi spawania i cięcia.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska3311 751 2020 W03.07.20231. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
- rurociągów przesyłowych i technologicznych,
- instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych,
- armatury do instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.ul. Stanisława Dubois 16, 44-100 Gliwice Oddział: Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle2511 754 2020 W28.08.2023Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej i badań stalowych konstrukcji budowlanych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz urządzeń i instalacji przemysłowych.
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek3311 760 2020 W20.10.2023Modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczanych do towarów niebezpiecznych. 
TICON Sp. z o.o.Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz3312 771 2020 W03.01.2024Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, serwisowanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych i elastycznych przewodów przeładunkowych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów i produktów
Unitor Stosik Sp. z o.o.Cieślin 15, 88-100 Inowrocław2822 781 2021 W20.03.2024Produkcja, montaż, serwis, naprawa oraz modernizacja urządzeń do przetaczania pojazdów szynowych.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 783 2021 W22.04.20241. Wytwarzanie wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów:
- wagonów cystern i cystern drogowych,
- urządzeń transportu bliskiego,
- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
3. Naprawa zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca.

Wykaz certyfikatów poza zakresem akredytacji TDT

Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
PALMARK MAREK PŁOŃCZAK Spółka Komandytowa ul. Fabryczna 2A, 62-010 Pobiedziska4221 712 2019 Q22.08.2022Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych cieczy i gazów palnych, trujących i żrących.
Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowegoul. Żelazna 59/132, 00-848 Warszawa Oddział: Pl. Konstytucji 3 Maja 7/3 64-920 Piła8553 723 2019 Q28.10.2022Obsługa kadrowa OZPTD. Prowadzenie działalności w zakresie szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców. Obsługa kadrowa. Organizowanie szkoleń z zakresu ustaw dotyczących transportu drogowego i ruchu drogowego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Wykonywanie innych zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierowców. Prowadzenie i organizowanie innych szkoleń w zakresie uprawnień i kompetencji branżowych.
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa Oddziały: 1. Zespół Serwisowy – Centrum ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki 2. Zespół Serwisowy – Północ ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 3. Zespół Serwisowy – Południe ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów 4. Zespół Serwisowy – Zachód 62-093 Rejowiec Poznański 5. Zespół Serwisowy - Wschód Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze 6. Pion Diagnostyki i Rozwoju - ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk - ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa4221 745 2020 Q09.04.2023Działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących.
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.ul. Stanisława Dubois 16, 44-100 Gliwice Oddział: Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle4299 753 2020 Q28.08.2023Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej oraz badań stalowych konstrukcji budowlanych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
MHSB ROBERT BARSZCZ USŁUGI SPAWALNICZEAleja Piastów 4c/7, 52-425 Wrocław4221 763 2020 Q19.11.2023Wytwarzanie, naprawa, modernizacja: gazociągi, rurociągi łączące kocioł z turbogeneratorem; rurociągi, w tym na materiały niebezpieczne.
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska4221 769 2020 Q05.12.2023Wytwarzanie, modernizacje, naprawy:
a) ciśnieniowych rurociągów i ich zespołów - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
- gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
- cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
b) rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:
- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk Oddziały: 1. Sekcja Gdańsk , ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk 2. Sekcja Bydgoszcz, ul. Sygnałowa 10, 85-633 Bydgoszcz 3. Sekcja Malbork , ul. Słoneczna 11, 82-200 Malbork 4. Sekcja Gdynia, ul. Osada Kolejowa 5A, 81-220 Gdynia 5. Sekcja Inowrocław, ul. Magazynowa 41, 88-100 Inowrocław 6. Sekcja Maksymilianowo, ul. Warsztatowa 6, 86-021 Maksymilianowo4212 775 2020 Q12.11.2022Naprawa i modernizacja nawierzchni kolejowej, wynajem maszyn torowych.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ, ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe, ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód, 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód, Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju:
- ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk
- ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
4221 747 2020 E09.04.2023Działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących; działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych; działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO non man entry.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
NAFTOSERWIS Sp. z o. o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Półno,c ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe, ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód, 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód, Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju
- ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk
- ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
8129 749 2020 H09.04.2023Działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych; działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO non man entry.
TABOR DĘBICA Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica3020 786 2021 H26.07.20241. Wytwarzanie wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów: wagonów cystern, urządzeń transportu bliskiego.
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa TRANSKOL Sp. z o.o.ul. Głogowska 14, 63-400 Ostrów Wlkp.3317 739 2020 H04.05.2023Projektowanie, wytwarzanie, montaż, nadzór, serwis specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego; naprawa i modernizacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych. Projektowanie i wykonywanie urządzeń technologicznych, przyrządów, oprzyrządowań specjalistycznych dla kolejnictwa; wykonawstwo przyrządów pomiarowych.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
Oddziały:
1. Zespół Serwisowy – Centrum, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ, ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe, ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Zachód, 62-093 Rejowiec Poznański
5. Zespół Serwisowy - Wschód, Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze
6. Pion Diagnostyki i Rozwoju
- ul. Kartuska 234 E, 80-125 Gdańsk
- ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
3311 773 2020 C09.12.2023Działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących; działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących; działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych; działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry"; wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi; diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi; badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą; inwentaryzacja przestrzenna rurociągów; diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych; rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Nazwa firmyAdresNumer certyfikatuData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 Włocławek4941 805 2021 F24.10.2022Usługi transportowe żywności i pasz

Wykaz certyfikatów zawieszonych

Obecnie nie ma certyfikatów zawieszonych.

Wykaz certyfikatów cofniętych

Nazwa i adres organizacjiNumer certyfikatuNormaData ważności certyfikacjiZakres certyfikacji
Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa7120 687 2018 QISO 9001:201510.12.2021Diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi; badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą; inwentaryzacja przestrzenna rurociągów; diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych; rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa7120 689 2018 HPN-N-18001:200410.12.2021Diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi; badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą; inwentaryzacja przestrzenna rurociągów; diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych; rozmagnesowywanie rurociągów
Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa7120 688 2018 EISO 14001:201510.12.2021Diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi; badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą; inwentaryzacja przestrzenna rurociągów; diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych; rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.
Artykuł
należy do kategorii:
CertyfikacjaRejestry i wykazy