Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęUrządzenia objęte dozorem technicznymDuplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Załatw sprawę

Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz wodoru, zamontowanych w układach zasilania pojazdów, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe oddziały terenowe TDT na podstawie złożonego wniosku (zob. wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG, CNG, LNG i wodoru).

Jednakże dla zbiorników LNG i wodoru, TDT wystawia jedynie duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników, które poddane zostały badaniom okresowym i doraźnym w zakładach upoważnionych.

Informacje szczegółowe oraz wzory dokumentów znajdują się w zakładce: