Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdówPotwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Mocowanie siedzeń i pasów

Potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Potwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – co należy wiedzieć

Zgodnie z §9d, §9f, §9g, §9h rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został umocowany do wykonywania badań wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 lub 80 ONZ, spełnienia wymagań technicznych określonych w załączniku nr 7a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1-3 dodatku 3 załącznika XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającego ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Powyższe dotyczy następujących przypadków:

  • §9d ww. rozporządzenia – w samochodzie ciężarowym (N1, N2 o dmc do 7,5 tony) o nadwoziu rodzaju BB, wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na autobus,
  • §9f ww. rozporządzenia – w samochodzie ciężarowym (N1) o nadwoziu rodzaju BB, wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny,
  • §9g ww. rozporządzenia – w autobusie wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń,
  • §9h ww. rozporządzenia – w samochodzie osobowym (M1) o rodzaju nadwozia AF, AC lub ciężarowym (N1, N2) wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania w zakresie warunków technicznych

 

Gdzie można uzyskać  dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie?

W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego zagadnienia, dodatkowe informacje można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: skp@tdt.gov.pl.

 

W jaki sposób uzyskać potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań?

Procedura uzyskania potwierdzenia dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich– wzór wniosku, niezbędne dane kontaktowe.

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów