Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdówPotwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Mocowanie siedzeń i pasów

Potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Potwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – co należy wiedzieć

Zgodnie z §9a, §9b, §9d, §9f, §9g, §9h oraz §9j rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został umocowany do wykonywania badań wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 lub 80 ONZ, spełnienia wymagań technicznych określonych w załączniku nr 7a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1-3 dodatku 3 załącznika XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającego ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Powyższe dotyczy następujących przypadków:

  • §9a ww. rozporządzenia – w samochodzie osobowym o rodzaju nadwozia AB, AC, AF i w samochodzie specjalnym o rodzaju nadwozia BB o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu liczby siedzeń lub dostosowaniu do wymagań jak dla samochodów ciężarowych;
  • §9b ww. rozporządzenia – w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1) i w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony (kategorii N2) o nadwoziu rodzaju BA oraz BB wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń;
  • §9d ww. rozporządzenia – w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1) i w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony (kategorii N2) o nadwoziu rodzaju BB wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń, powodujące zmianę rodzaju pojazdu na autobus;
  • §9f ww. rozporządzenia – w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1) o nadwoziu rodzaju BA oraz BB wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń lub zmianie położenia siedzeń, powodujące zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny;
  • §9g ww. rozporządzenia – w autobusie wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń,
  • 9h ww. rozporządzenia – w samochodzie osobowym (kategorii M1) o rodzaju nadwozia AF, AC lub w samochodzie ciężarowym (kategorii N1 i N2) wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
  • 9j ww. rozporządzenia – w samochodzie osobowym i specjalnym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń lub zmianie położenia siedzeń.

 

Wymagania w zakresie warunków technicznych

 

Gdzie można uzyskać  dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie?

W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego zagadnienia, dodatkowe informacje można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: skp@tdt.gov.pl.

 

W jaki sposób uzyskać potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań?

Procedura uzyskania potwierdzenia dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich– wzór wniosku, niezbędne dane kontaktowe.

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów