Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTLaboratorium TDTBadania radiograficzne (RT)

Badania radiograficzne (RT)

Badania radiograficzne (RT)

Laboratorium TDT przeprowadza badania radiograficzne złączy spawanych (m. in. zbiorników, cystern, nalewaków, rurociągów) wg. normy PN-EN ISO 17636-1 oraz normy PN-EN ISO 17636-2 (przy użyciu detektorów cyfrowych).
Badania radiograficzne wykonywane są w sektorach przemysłowych w trakcie  wytwarzania oraz przed i w czasie eksploatacji, w siedzibie Laboratorium jak i bezpośrednio u klienta.
Laboratorium TDT wykorzystuje do badań radiograficznych lampy rentgenowskie o mocach 225kV i 300kV.

Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego Krakowie prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na stosowaniu aparatów rentgenowskich do badań rentgenograficznych w Pracowni Rentgenowskiej oraz w terenie (na obszarze całej Polski oraz w siedzibie Laboratorium poza Pracownią RTG). Badania prowadzone są przez posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolony personel, zgodnie z Instrukcjami Pracy z Urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie rentgenowskie co zapewnia że urządzenia stosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochrony Radiologicznej. Prowadzona działalność nie powoduje żadnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz powoduje pomijalny wpływ na ogół ludności (limit użytkowy dawki dla osób z ogółu ludności ustalono na poziomie 100 µSv (mikrosiwertów)/rok (dawka skuteczna). Dla porównania roczna całkowita dawka skuteczna promieniowania jonizującego otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski w 2019 r. wynosi wg Raportu Prezesa PAA 3.86 mSv więc około 38 razy więcej. Na stosowanie aparatów rentgenowskich Laboratorium posiada zezwolenia wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Inne rodzaje badań

Artykuł
należy do kategorii:
Laboratorium