Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTLaboratoriumBadania radiograficzne (RT)

Badania radiograficzne (RT)

Badania radiograficzne (RT)

Laboratorium TDT przeprowadza badania radiograficzne złączy spawanych ( m.inn. zbiorników, cystern, nalewaków, rurociągów ) wg. normy PN-EN ISO 17636-1 oraz normy PN-EN ISO 17636-2 (przy użyciu detektorów cyfrowych).
Badania radiograficzne wykonywane są w sektorach przemysłowych w trakcie  wytwarzania oraz przed i w czasie eksploatacji, w siedzibie Laboratorium jak i bezpośrednio u klienta.
Laboratorium TDT wykorzystuje do badań radiograficznych lampy rentgenowskie o mocach 225kV i 300kV.

Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego Krakowie prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na stosowaniu aparatów rentgenowskich do badań rentgenograficznych w Pracowni Rentgenowskiej oraz w terenie (na obszarze całej Polski oraz w siedzibie Laboratorium poza Pracownią RTG). Badania prowadzone są przez posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolony personel, zgodnie z Instrukcjami Pracy z Urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie rentgenowskie co zapewnia że urządzenia stosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochrony Radiologicznej. Prowadzona działalność nie powoduje żadnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz powoduje pomijalny wpływ na ogół ludności (limit użytkowy dawki dla osób z ogółu ludności ustalono na poziomie 100 µSv (mikrosiwertów)/rok (dawka skuteczna). Dla porównania roczna całkowita dawka skuteczna promieniowania jonizującego otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski w 2019 r. wynosi wg Raportu Prezesa PAA 3.86 mSv więc około 38 razy więcej. Na stosowanie aparatów rentgenowskich Laboratorium posiada zezwolenia wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Inne rodzaje badań