Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościCertyfikacja zkp (system krajowy)

Certyfikacja zkp (system krajowy)

Informacje

Certyfikacja zkp (system krajowy)

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemie 2+, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji jest prowadzona w zakresie akredytacji PCA nr AC 126:

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (SYSTEM 2+)

Grupa wyrobów budowlanych

Krajowe specyfikacje techniczne i/lub warunki oceny

Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze Wyroby konstrukcyjne z drewna litego: elementy mostowe, elementy kratownic, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, zestawy elementów kratownic, stropów, ścian, dachów, ram, podkłady tramwajowe oraz pale

PN-EN 13145

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną

PN-EN 14811 PN-EN 13674-1 IK-KOT-2023/0166 wydanie 1

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Anna Pawińska

tel.: +48 506 693 897
e-mail: anna.pawinska@tdt.gov.pl

Pozostałe zagadnienia certyfikacji:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja