Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInformacjeKariera

Kariera

Informacje

Kariera

Transportowy Dozór Techniczny zatrudnia przede wszystkim inżynierów różnych specjalności, którym powierzane jest najczęściej stanowisko inspektora dozoru technicznego, ale także osoby z innym wykształceniem, w zależności od potrzeb w zakresie wykonywania zadań administracyjnych, kadrowych itp. TDT posiada osiem oddziałów terenowych w: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu oraz w Szczecinie, a także laboratorium badawcze z siedzibą w Krakowie i filią w Warszawie. Inspektorzy TDT działają na terenie całego kraju. W przypadku kandydatów na stanowisko inspektora wymagany jest dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości oraz w przestrzeni zamkniętej.
Przywiązujemy ogromną wagę do stabilności zatrudnienia i rozwoju naszych pracowników.
W oddziałach terenowych TDT istnieje również możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich, które umożliwią zdobycie cennego doświadczenia.

Liczba etapów oraz przebieg rekrutacji różnią się w zależności od stanowiska, na które poszukujemy pracownika. Przykładowy przebieg procesu rekrutacji:

Publikacja ogłoszenia
Aktualne ogłoszenia znajdują się poniżej oraz na portalach rekrutacyjnych. Kandydat po wyborze stanowiska odpowiadającego jego kwalifikacjom przesyła CV na adres na mailowy kadry@tdt.gov.pl lub za pośrednictwem portali ogłoszeniowych.

Wybór kandydatów
Pracownik kadrowy analizuje wszystkie nadesłane aplikacje i w porozumieniu z kierownikiem zaprasza wybranych kandydatów na spotkanie.

Spotkanie
W przypadku rekrutacji przeprowadzanych do oddziału terenowego (stanowiska inspektorskie), kierownik oddziału przeprowadza wstępną rozmowę kwalifikacyjną w oddziale i podejmuje decyzję o kwalifikacji kandydatów do dalszych etapów rekrutacji. Na spotkaniu rekrutacyjnym kandydat do pracy ma możliwość zaprezentowania swojej osoby oraz bliższego poznania stanowiska pracy, na które aplikuje. Spotkania odbywają się stacjonarnie lub on-line. Kandydat na inspektora spotyka się również z psychologiem. Wypełnia testy psychologiczne, pozwalające lepiej poznać jego predyspozycje.

Decyzja
Wszyscy nasi kandydaci otrzymują informacje zwrotną. Z osobą, której chcemy zaproponować zatrudnienie, kontaktujemy się telefonicznie, by przedstawić ofertę pracy.

Ogłoszenia

Oferty pracy i praktyki studenckie

Inspektor Dozoru Technicznego we Wrocławiu

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu
Koniec aplikacji
30/04/2024

Inspektor Dozoru Technicznego w Rzeszowie

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Krakowie - Zespół Inspektorów w Rzeszowie
Koniec aplikacji
30/04/2024

Inspektor Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Gdańsku - Zespół Inspektorów w Bydgoszczy
Koniec aplikacji
30/04/2024

Inspektor Dozoru Technicznego w Poznaniu

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Poznaniu
Koniec aplikacji
30/04/2024

Inspektor Dozoru Technicznego w Szczecinie

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Szczecinie
Koniec aplikacji
30/04/2024

Inspektor Dozoru Technicznego w Białymstoku

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Warszawie - Zespół Inspektorów w Białymstoku
Koniec aplikacji
31/05/2024

Inspektor Dozoru Technicznego w Warszawie

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Warszawie
Koniec aplikacji
31/05/2024

Zagadnienia