Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zapis na egzamin

Zapis na egzamin

Pierwszy i kolejny zapis na egzamin teoretyczny

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego z części teoretycznej, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego wraz z klauzulą RODO;
  • kopię dowodu opłaty, w przypadku konieczności wystawienia faktury również dane do faktury.

Wyżej wymieniony komplet dokumentów można złożyć  w postaci papierowej drogą pocztową, osobiście w sekretariacie TDT albo przesłać profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek musi być oryginalnie podpisany przez wnioskodawcę.

 

Pierwszy wniosek na egzamin praktyczny:

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego z części praktycznej, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego wraz z klauzulą RODO.

Wniosek musi być oryginalnie podpisany przez wnioskodawcę.

Wyżej wymieniony komplet dokumentów można złożyć  w postaci papierowej drogą pocztową, osobiście w sekretariacie TDT, przesłać profilem zaufanym ePUAP lub przesłać drogą elektroniczną na adres: diagnosta@tdt.gov.pl.

 

Kolejny wniosek na egzamin praktyczny:

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego z części praktycznej, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego wraz z klauzulą RODO;
  • kopię dowodu opłaty w wysokości 130 zł, w przypadku konieczności wystawienia faktury również dane do faktury.

Wniosek można złożyć  w postaci papierowej drogą pocztową, osobiście w sekretariacie TDT albo przesłać profilem zaufanym ePUAP.

Przypominamy o  możliwość sprawdzenia swojego statusu kwalifikacji w zakładce Status zakwalifikowania diagnostów.

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia zarejestrowania.

WNIOSKI

Do pobrania

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów:

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów