Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościOcena zgodności przez jednostkę wyznaczoną

Ocena zgodności przez jednostkę wyznaczoną

Ocena zgodności przez jednostkę wyznaczoną

Rodzaj działalności:Dokument odniesienia:
Ocena zgodności przez jednostkę wyznaczonąUstawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, artykuł 25ie (Dyrektywa 2016/797 art. 15 ust. 8)
Podsystem Procedura/załącznik do dyrektywy**) Moduł(y)*)
Tabor Procedura weryfikacji WE podsystemów / Zał. IV** SB

SD

SF

SH1

*) moduły wskazane w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności.

**) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (przekształcenie)

 

Zakres akredytacji AC 126

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, artykuł 25ie, Dyrektywa 2016/797 art. 15 ust. 8

 

Podsystem Procedura/załącznik do dyrektywy**) Moduł(y)*) Krajowe specyfikacje techniczne, dokumenty normalizacyjne
Tabor Procedura weryfikacji WE podsystemów / Zał. IV** SB

SD

SF

SH1

Lista właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei
(data publikacji 05.11.2021 r.)

*) moduły wskazane w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności.

**) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (przekształcenie)

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja