Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęOdbiory techniczneWeryfikacja przez Jednostkę Wyznaczoną

Weryfikacja przez Jednostkę Wyznaczoną

Załatw sprawę

Weryfikacja przez Jednostkę Wyznaczoną

W celu nawiązania współpracy w obszarze oceny zgodności przez Jednostkę Wyznaczoną w podsystemie „Tabor”, o której mowa w § 3 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności, prowadzonej w oparciu o właściwe krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, prosimy o przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej info@tdt.gov.pl.

Prosimy o podanie informacji o podsystemie tj. przedmiocie oceny, wybranych modułach w zakresie weryfikacji podsystemu, posiadanej dokumentacji, liczby osób bezpośrednio zaangażowanych w proces eksploatacji i utrzymania pojazdu oraz danych kontaktowych.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie zostanie sporządzona oferta.

Szczegółowy zakres usług znajduje się zakładce Odbiory techniczne.

Znajdź inną sprawę do załatwienia: