Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbZaświadczenia kwalifikacyjne: obsługa/konserwacja

Zaświadczenia kwalifikacyjne: obsługa/konserwacja

Przepisy

Zaświadczenia kwalifikacyjne: obsługa/konserwacja

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych oraz na temat egzaminów znajdują się w części „Działalność dozorowa” w zakładce:

Pozostałe tematy w zakresie egzaminowania i kwalifikacji osób: