Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Lista doradców ADN

Lista doradców ADN

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej zobowiązani są do przekazania danych z ewidencji doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej.

Z otrzymanych informacji wynika, że dotychczas nie wydano świadectw doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu żeglugą śródlądową.