Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Lista doradców ADN

Lista doradców ADN

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej zobowiązani są do przekazania danych z ewidencji doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej.

Nazwisko i imięNumer świadectwaMiejsce wydaniaData wydaniaData ważności
IRMIŃSKI KRZYSZTOF 3785/2024 WARSZAWA 15.05.2024 24.04.2028
ZITOUDI ANGELIKA 3789/2024 WARSZAWA 15.05.2024 15.12.2025