Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Nadawanie uprawnień

Nadawanie uprawnień

Rozpoczęcie postępowania o nadanie  uprawnienia  następuje po złożeniu do Biura TDT w Warszawie, poprzez odpowiedni ze względu na siedzibę wnioskodawcy oddział terenowy TDT,  wniosku o nadanie uprawnienia   wraz z poniższą   dokumentacją (2 egzemplarze):

  • instrukcja technologiczna, 
  • instrukcja kontroli jakości, 
  • wykaz urządzeń do wytwarzania, naprawiania, modernizacji (formularz stanowi część formularza wniosku),
  • wykaz osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, modernizacje, naprawy i kontrolę jakości, który powinien zawierać informacje na temat wykształcenia, stażu pracy i  kwalifikacji tych osób (formularz stanowi część formularza wniosku),
  • wykaz osób wykonujących czynności spajania metali, obróbki plastycznej, obróbki cieplnej, montażu przy zastosowaniu połączeń rozłącznych (formularz stanowi część formularza wniosku),
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikowanie technologii stosowanych przy wytwarzaniu, modernizacji, naprawie (WPQR, inne),
  • kopie certyfikatów/innych dokumentów  potwierdzających kwalifikacje personelu wykonującego czynności wytwarzania, modernizacji, naprawy, kontroli jakości (np. personel nadzoru prac spawalniczych, spawacze),
  • wypis z właściwego rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji działalności gospodarczej.
Artykuł
należy do kategorii:
Działalność dozorowa