Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTO TDTAkredytacje TDT

Akredytacje TDT

Akredytacja

Akredytacje przyznane TDT przez Polskie Centrum Akredytacji

Akredytacja to zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”.

Jednostką akredytacyjną w Polsce jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

PCA uznało kwalifikacje TDT w zakresie:
– jednostki inspekcyjnej – certyfikat – AK 005
– jednostki certyfikującej systemy zarządzania – AC 111
– jednostki certyfikującej wyroby – AC 126
– jednostki certyfikującej osoby – AC 163
– laboratorium badawczego – AB 1141

Certyfikat akredytacji Jednostki Inspekcyjnej nr AK 005

Certyfikat akredytacji Jednostki Certyfikującej systemy zarządzania AC 111

Certyfikat akredytacji Jednostki Certyfikującej wyroby AC 126

Certyfikat akredytacji Jednostki Certyfikującej osoby AC 163

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1141

Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
O TDT