Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościOcena zgodności w systemie UE

Ocena zgodności w systemie UE

System UE

Ocena zgodności w systemie UE

Moduły/Procedury oceny zgodności

TDT prowadzi obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE jako Jednostka Notyfikowana 1468.

Proces oceny zgodności jest podzielony na moduły, które składają się z ograniczonej liczby różnych procedur dotyczących różnych wyrobów. Każda dyrektywa Nowego Podejścia podaje zakres oraz zawartość możliwych procedur oceny zgodności, które mają zapewnić niezbędny poziom ochrony. Dyrektywy ustalają też kryteria dotyczące warunków, kiedy producent może dokonać wyboru procedury, jeżeli przewidziana jest więcej niż jedna możliwość.

Moduły dotyczą fazy projektowania wyrobu lub jego produkcji bądź obu tych etapów jednocześnie. Wyróżniamy osiem podstawowych modułów oraz osiem ich możliwych wariantów, które mogą być ze sobą łączone na wiele sposobów.

Dyrektywy Nowego Podejścia wprowadzają zróżnicowane procedury (odpowiednie dla kategorii wyrobów), dając producentom wolny wybór w obrębie tej samej kategorii wyrobów lub też nie stwarzając im takiej możliwości. W innych rozwiązaniach dyrektywy mogą przewidywać – dla wszystkich wyrobów regulowanych dyrektywą – szereg procedur, spośród których producent dokonuje wyboru. Co więcej, każda dyrektywa Nowego Podejścia określa szczegółowo zawartość zastosowanych procedur oceny zgodności, która może się różnić od wzorów przewidzianych w modułach.

Dyrektywy Nowego Podejścia przyjęte przed  opublikowaniem zasad Globalnego Podejścia nie zawsze są zgodne lub są zgodne częściowo z podejściem modułowym.

Ocena zgodności w zakresie dyrektyw:

Artykuł
należy do kategorii:
Ocena zgodności w systemie UE