Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaUprawnienia zakładówZakłady uprawnione – krajowe

Zakłady uprawnione – krajowe

Zakłady uprawnione - krajowe

Nazwa zakładuadresnumer uprawnienia/uznaniadata uprawnienia/uznaniaopis
Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne MAGNUM Jacek Pasternak i Aleksy Pasternak Spółka Jawnaul. Śmiała 42, 01-526 WarszawaTDT-M/N-19/2211.04.2022do naprawy:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR,
– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,
do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, w miejscu wykonywania działalności:
Oddział Chorula, ul. Kościelna 9, 47-316 Chorula
Pirometal Sp. z o.o.ul. Sztutowska 18, 80-711 GdańskTDT-W/M/N-6/2227.01.20221. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4,2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR/RID, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– rurociągów przesyłowych,
Jarosław Zieliński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: EDUCRANE Jarosław Zielińskiul. Liliowa 13c, 83-050 BąkowoTDT-M/N-1/2219.01.2022do modernizacji i naprawy:
– wyciągarek i wciągników,
– suwnic,
– żurawi,
– układnic,
– dźwigników (podnośników), w tym systemów do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
– wyciągów towarowych,
– wyciągów statków,
– podestów ruchomych,
– urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
– schodów i chodników ruchomych,
– przenośników okrężnych kabinowych i platformowych,
– wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
– dźwignic linotorowych,
– przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych,
– urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
– urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
– układnic torów, wypornic, korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
– przeciągarek pojazdów szynowych,
– pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
Towarzystwo Przyjaciół Kolei Średzkiej BANAul. Dworcowa 3, 63-000 Środa WielkopolskaTDT-N-3/2217.01.2022do naprawy kotłów parowozowych wraz z osprzętem
w miejscu wykonywania działalności:
Średzka Kolej Powiatowa/Zakłady Naprawcze Taboru Zabytkowego
ul. Niedziałkowskiego 25, 63-000 Środa Wielkopolska
Firma BACHLEDA Spółka Jawnaul. Ciągłówka 24, 34-500 ZakopaneTDT-W/M/N-62/2101.12.2021do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy kolei linowych, wyciągów narciarskich, w tym wyciągów nart wodnych, wyciągów pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych z infrastrukturą toru zjazdowego, przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym oraz wytwarzania elementów ww. urządzeń w celu podtrzymania ich stanu technicznego
Stanisław Jacek Łupiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Warsztaty Wagonów Kolejowych Stanisław Jacek Łupińskiul. ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29 18-100 ŁapyTDT-M/N-65/2126.11.2021modernizacja i naprawy zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE oraz zbiorników do przewozu materiałów sypkich napełnianych i/lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara
Piotr Kawecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kawecki Piotr Zakład Automatyki Przemysłowejul. Olsztyńska 82, 87-100 ToruńTDT-W/M/N-50/2120.09.2021wytwarzanie zakresie montażu, modernizacje i naprawy instalacji elektrycznych, układów napędowych i instalacji sterowania: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, układnic, dźwigników (podnośników), podestów ruchomych, wyciągów towarowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, dźwigników, chodników ruchomych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, podestów ruchomych, schodów ruchomych, układnic magazynowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wózków jezdniowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych, dźwignic linotorowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych, przeciągarek pojazdów szynowych
DERKON Remonty i Inwestycje Derbiszewska i Chełstowski Spółka jawnaul. Kadetów 1/1, 71-227 SzczecinTDT-W/M/N-37/2109.09.2021Do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,
– rurociągów przesyłowych do gazów i do cieczy,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:
– portowych ramion przeładunkowych,
– instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
– instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,
– instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,
– rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy przeznaczonych dla portowych baz przeładunkowych.
Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.ul. Marynarki Polskiej 55E, 80-557 GdańskTDT-W/M/N-48/2109.09.2021Wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacje i naprawy dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, dźwigników (podnośników), w tym systemów do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym.
Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp.z o.o.ul. Miałki Szlak 52, 80-717 GdańskTDT-N-45/2121.07.2021Do naprawy zbiorników gaśnic przeprzewoźnych , agregatów gaśniczych oraz butli z systemów gaśniczych nie oznakowanych znakiem „π” zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE.
LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.ul. Michałki 25, 80-716 GdańskTDT-M/N-44/2115.07.2021– do modernizacji, naprawy zbiorników cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym,
– do naprawy zbiorników cystern kolejowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– do nakładania i naprawy wewnętrznych, chemoodpornych, ochronnych powłok malarskich w zbiornikach do transportu towarów niebezpiecznych.
G.MAGYAR Sp. z o.o.ul. Czereśniowa 98, 02-456 WarszawaTDT- M/N-42/2115.07.2021do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:
-cystern drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
- drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
w miejscu wykonywania działalności:
-MAGYAR Sp. z o. o. Zakład w Brzegu, ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg
Odlewnia Elzamech Sp. z o.o.ul. Towarowa 28, 00-839 WarszawaTDT-W-41/2113.07.2021do wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, wywrotnic wagonów, wyciągów statków i przeciągarek pojazdów szynowych,
w miejscu wykonywania działalności:
Dolna 4a, 82-300 Elbląg
WAKE FOCUS CABLE Sp. z o.o. Sp. k.ul. Michała Sobczaka 41, 01-492 WarszawaTDT-W/M/N-39/2105.07.2021do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy wyciągów narciarskich dla narciarzy przemieszczanych po wodzie
Dariusz Czerwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Dariusz Czerwiński Expres-Servis Pomp do BetonuŻuławki 86, 82-103 StegnaTDT-M/N-38/21 29.06.2021Modernizacja i naprawa:
– cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
Wojciech Kardasa TRANSPORT I SPEDYCJA WO-KARul. Beliny Prazmowskiego 21/1, 31-514 KrakówTDT-N-35/2117.06.2021Do naprawy:
– cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
– zbiorników DPPL do transportu materiałów niebezpiecznych klasy 3,8 i 9 g ADR
w miejscu wykonywania działalności:
. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków.
SPAW POMP Sp. z o.o. Sp. k.ul. Hola 4E, 21-500 Biała PodlaskaTDT-W/M/N-31/2101.06.2021 1. w miejscu wykonywania działalności: ul. Henryka Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny:
a) do modernizacji i naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
– cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3,
b) do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– przewodów elastycznych, stanowiących wyposażenie cystern, służących do przeładunku materiałów napełnianych i rozładowywanych pod ciśnieniem,
2. w miejscu wykonywania działalności: Hola 4E, 21-500 Biała Podlaska:
a) do modernizacji i naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
– cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,
– cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3
b) do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– przewodów elastycznych, stanowiących wyposażenie cystern, służących do przeładunku materiałów napełnianych i rozładowywanych pod ciśnieniem.
PRO-GAZ Sp. z o.o.ul. Małowiejska 31/3, 04-962 WarszawaTDT-W/M/N-17/2115.03.2021- do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy,
- do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych.
PALSERWIS Sp. z o.o.ul. Towarowa 11 , 43-190 MikołówTDT-W/M/N-14/2111.03.2021Do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, wyładowarek wagonów.
Worthington Industries Poland Sp. z o.o.Portowa 16B, 76-200 SłupskTDT-W/N-12/2110.03.2021Do wytwarzania zbiorników kompozytowych do sprężonego gazu ziemnego oraz zbiorników kompozytowych do sprężonego wodoru.
Katarzyna Bilig, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMPLEXMajnusza 1, 41-800 ZabrzeTDT-N-11/2124.02.2021Do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz dużych pojemników do przewozu luzem ( DPPL).
MW-SERWIS Wojciech Wiśniewskiul. Szosa Lubicka 170 lok. 49, 87-100 ToruńTDT-W/M/N-7/2101.02.2021do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
w miejscu wykonywania działalności: Probostwo Dolne 13, 87-732 Lubanie.
SILO-TECH Sp. z o. o.ul. Gdyńska 24, 26-600 RadomTDT-W/M/N-2/2129.01.20211) w miejscu wykonywania działalności SILO-TECH Sp. z o. o., ul. Gdyńska 24, 26-600 Radom:
1.1. modernizacje układów wydawczych cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg. ADR,
1.2. modernizacje i naprawy:
a) zbiorników transportowych (cystern) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,
b) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:
– napełnianych lub opóźnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych,
1.3 wytwarzanie, modernizacje i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych, służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
2) w miejscu wykonywania działalności SILO-TECH Sp. z o. o., Oddział w Choruli, ul. Kościelna 11, 47-316 Chorula:
2.1. modernizacje i naprawy cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:
– napełnianych lub opóźnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych.
Edward Nesterowicz wykonujący działalność gospodarczą jako: Nesterowicz Edward Przedsiębiorstwo Usługowe EDPOL Zakład Mechaniczny ZAMEWul. Legnicka 37, 87-100 ToruńTDT-W-M-N-89/2031.12.2020Do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego:
– wyładowarek wagonów,
– wywrotnic wagonów,
– podajników,
– przenośników,
– żurawi na pojazdach kolejowych
– żurawi pływających i pokładowych,
– wyciągów statków,
– dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,
– podestów na pojazdach kolejowych,
– układarek do układania torów,
– wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,
– pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
– urządzeń transportu bliskiego:
– wciągarek i wciągników,
– suwnic,
– żurawi,
– układnic,
– dźwigników (podnośników),
– podestów ruchomych,
– wyciągów towarowych,
– wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
– urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
w miejscu wykonywania działalności: ul. Suwalska 55, 87-100 Toruń.
KONREM S.A.ul. Szydłowiecka 150B, 26-502 JastrząbTDT-W/M/N-88/2031.12.2020Do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– wywrotnic wagonów,
– wyładowarek wagonów,
– przenośników,
– podajników,
– przeciągarek pojazdów szynowych.
RAMB Sp. z o.o.Piaski 2, 97-400 BełchatówTDT-W/M/N-87/20 (zmieniona decyzją nr T.5900.36.2023.T22 z dnia 27.02.2023 r. w zakresie WPQR)29.12.2020Do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, w tym:
– wyładowarek wagonów,
– wyładowarek okrętowych,
– wywrotnic wagonów,
– ładowarek, w tym okrętowych,
– zwałowarek,
– przenośników taśmowych podwieszonych,
– podajników,
– przenośników,
– wyciągów skipowych,
– pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,
– specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, w tym:
- żurawi kolejowych,
– żurawi na pojazdach kolejowych
– żurawi pływających i pokładowych,
– wyciągów statków,
– dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,
– podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
– podestów na pojazdach kolejowych,
– układarek do układania torów,
– wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,
– urządzeń transportu bliskiego:
– suwnic,
– wciągników i wciągarek.
KB POMORZE Sp. z o.o.ul. Sztutowska 16G, 80-711 GdańskTDT-W/M/N-86/20 (zmieniona decyzją nr T.5900.27.2023.T22 z dnia 21.02.2023 r.)18.12.2020a) wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacje i naprawy: - urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, - rurociągów technologicznych i przesyłowych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, - zbiorników magazynowych LNG, - zbiorników do magazynowania oziębionych gazów skroplonych, b) naprawy zbiorników ciśnieniowych.
MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. K.ul. Ks. Władysława Młyńskiego 37 83-110 TczewTDT-M/N-85/2007.12.2020Do modernizacji, naprawy:
– suwnic, wciągników, wciągarek,
– żurawi,
– żurawi montowanych na pojazdach kolejowych,
– urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
– wózków jezdniowych podnośnikowych,
– podestów ruchomych,
– podestów ruchomych montowanych na pojazdach kolejowych
– dźwigników,
– urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
– układnic torów, wypornic, korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
– wyciągów statków,
– przeciągarek pojazdów szynowych.
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.ul. Puszkina 78, 92-516 ŁódźTDT-W/M/N-13/2312.04.2023 r.do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym i mechanicznym wszystkich mechanizmów,
– suwnic specjalnego przeznaczenia,
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– wywrotnic wagonów, - towarowych kolei linowych
w miejscu wykonywania działalności: Oddział Łódź-Warsztat Mechaniczny, ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź
Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne SUPON S.Aul. Spacerowa 1, 83-010 StraszynTDT-N-79/2030.11.2020Naprawa zborników stałych i przenośnych zamontowanych w urządzeniach i instalacjach przeciwpożarowych: w miejscu wykonywania działalności: ul. Małopolska 25, 81-555 Gdynia.
Adam Chamerka Jaroszław Dadacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MADAX S.C. Adama Chamerka & Jarosław Dadaczul. Gdyńska 38, Tuchom, 80-209 ChwaszczynoTDT-W/M/N-80/2030.11.2020– do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu osprzętu elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie tych urządzeń,
– do modernizacji i naprawy:
– zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane, lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
– zbiorników, w tym cystern, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4, 5, 6, 8, 9 wg ADR, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– urządzeń do oddawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
MASTMAX Sp. z o.o.ul. Dąbrowska 71, 42-504 BędzinTDT-M/N-81/2027.11.2020Do modernizacji i naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
– cystern ciśnieniowych napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych, stosowanych w ruchu drogowym do przewozu towarów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych.
BC-LDS Sp. z o.o.ul. Antoniego Hedy ps. Szary 23, 27-400 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiTDT-W/M/N-74/2009.11.2020do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, do modernizacji i naprawy:
– cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– cystern drogowych do przewozu materiałów nie zaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara
Vinstra Sp. z o.o.ul. Surowieckiego 2 lok. U-208, 02-785 WarszawaTDT-M/N-67/2013.10.2020Modernizacja dźwigów i naprawa dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka Akcyjnaul. Mrozowa 9, 31-752 KrakówTDT-W/M/N-60/2007.09.2020Do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników i wyciągów skipowych,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Robert Hankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U. AUTOPOL Robert HankiewiczRuda Lubieniecka 26A, 87-860 ChodeczTDT-W-48/2005.08.2020do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych, w zakresie maszyn do transportu i natrysku zaprawy z pneumatycznym transportem i natryskiem zaprawy w miejscu wykonywania działalności: ul. Szosa Poznańska 29, 62-001 Golęczewo
BUDMAR MB Sp. z o.o.ul. Główna 44, 83-210 BytoniaTDT-N-49/20 (zmieniona decyzją nr T.5990.119.2022.T22 z dnia 20.06.2022 r. w zakresie nazwy firmy)04.08.2020do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
Michał Łączkowski ŁĄCZKOWSKI Pomiary i Automatykaul. Św. Heleny 21, 33-300 Nowy SączTDT-W/M/N-44/2003.08.2020 do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich
RESIN Tadeusz SzarmachRówna 21, 80-067 GdańskTDT-M/N-46/2028.07.2020do modernizacji i naprawy:
– urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
– urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładunkowych,
– maszyn służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
– przeciągarek pojazdów szynowych,
– dźwigów do transportu, osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych
w miejscu wykonywania działalności: ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk
ZREM-BUD Sp. z o.o.ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa GórniczaTDT-M/N-43/2027.07.2020do modernizacji i naprawy wywrotnic wagonów, suwnic, wciągników i wciągarek
POMBET Ł. Dutkowski, J. Piszczek Spółka JawnaMasłomiąca, ul. Długa 57, 32-091 MichałowiceTDT-W-N-40/2021.07.2020do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania elementów rurociągów tych urządzeń
Jan Kajstura KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH KOLSAMul. Kazimierza Wielkiego 16B/48, 43-200 PszczynaTDT-W/M/N-38/2015.07.2020a) do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych i dwudrogowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych i dwudrogowych, układarek do układania torów, wypornic sieci, żurawi i korektorów położenia sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, podnośników montażowych, podestów ruchomych i pomostów roboczych,
– urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągarek i wciągników, żurawi, układnic, dźwigników (podnośników), systemów do parkowania samochodów z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym, podestów ruchomych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w tym specjalizowanych, przeciągarek pojazdów szynowych,
b) do naprawy zbiorników ciśnieniowych,
c) do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
w miejscu wykonywania działalności: Powstańców Śląskich 14, 32-600 Oświęcim
ROMEX Sp. z o.o.ul. Mieszka I 13, 75-124 KoszalinTDT-W/M/N-36/2010.07.2020a) do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
b) do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane, lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
c) do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg ADR,
d) do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym:
– portowych ramion przeładunkowych,
– ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
– ramion przeładunkowych do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowanych do I, II lub III kategorii, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,
– urządzeń, w tym ramion przeładunkowych i elastycznych przewodów przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 32, zaprojektowanych i wytworzonych zgodnie z uznaną praktyką inżynierską, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, tj.:
- gazów o parametrach: PS > 0,5 bara i DN > 32 i PS x DN ≤ 1000 barów,
- cieczy o parametrach: PS > 0,5 bara i DN ≤ 200 lub
0,5 bara < PS ≤ 10 barów i DN > 200 lub
PS > 10 barów i DN > 200 i PS x DN ≤ 5000 barów,
– przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania
MMR Group Polska Sp. z o.o.ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 GdyniaTDT-W/M/N-32/20. Zmienione decyzją nr T.5900.29.2024.T22.1 z dnia 28.02.2024 r.22.06.2020Do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania,
w miejscu wykonywania działalności: MMR Group Polska Sp. z o. o. , ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn
KRIO-SERWIS Sp. z o.o.ul. Krotoszyńska 146, 63-430 OdolanówTDT-W/M/N-28/2003.06.2020do modernizacji i naprawy:
– wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern (z wyłączeniem zbiorników) do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, z wyjątkiem wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,
w miejscach wykonywania działalności:
1. ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów
2. ul. Krotoszyńska 148, 63-430 Odolanów
Irena Kleśta Wiesław Kleśta KOMPLEX PPOŻ BHP Spółka CywilnaGeneralska 12, 70-103 SzczecinTDT-M/N-27/2002.06.2020do modernizacji i naprawy zbiorników gaśnic znajdujących się na obszarze kolejowym, kolejowych pojazdach szynowych, bocznicach kolejowych, na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, na pontonach, w dokach, na terenie portów i przystani morskich i żeglugi śródlądowej oraz zbiorników w agregatach proszkowych zamontowanych na stałe w gaśniczych pojazdach drogowych – z wyłączeniem zbiorników/agregatów gaśnic oznaczonych znakiem π
TAURON Serwis Sp. z o.o.ul. Siemianowicka 60, 40-301 KatowiceTDT-M/N-13/2005.03.2020do modernizacji i naprawy przeciągarek pojazdów szynowych
w miejscach wykonywania działalności:
Serwis Sp. z o. o., ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno
PJP Makrum S.A.Pl. Kościeleckich, 85-033 BydgoszczTDT-W/M/N-12/20 (zmieniona decyzją nr T.5900.229.1.2022.T22 z dnia 28.11.2022 r. i decyzją nr T.5901.14.2024.T22.2 z dnia 04.04.2024 r.)19.02.2020do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników, w miejscach wykonywania działalności: PJP MAKRUM S.A. ul. Grunwaldzka 235 85-438 Bydgoszcz oraz PJP MAKRUM S.A. ul. Szosa Kotomierska 35 86-010 Koronowo.
Zabłocki Transport Jarosław ZabłockiSadłogoszcz 8, 88-192 PiechcinTDT-M/N-6/2006.02.2020do modernizacji i naprawy cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:
a) napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
b) napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara,
c) odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia (PS) i pojemności (V) jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie (PS) większe niż 0,5 bara,
– stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczanych do towarów niebezpiecznych
MHSB Robert Barszcz Usługi SpawalniczeAl. Piastów 4c/7, 52-425 WrocławTDT-W/M/N-5/2029.01.2020do modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, kotłów parowych i parowozowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych i narciarskich przenośników taśmowych
PALMARK Marek Płończak Sp. k.ul. Fabryczna 2A, 62-010 PobiedziskaTDT-W/M/N-4/20 (zmieniona decyzją nr T.5900.220.2022.T22 z dnia 10.11.2022 r. – nowy certyfikat ISO)24.01.20201. do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
2. do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic linotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych, przeciągarek pojazdów szynowych, wyciągów statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszenia i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, żurawi: stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych,
– zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,
– urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego,
– urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
3. do naprawy metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)
ATS Rafał RoguskiOpinogórska 7/9, 04-039 WarszawaTDT-M/N-3/2020.01.2020do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
GAMON TRUCKS Sp. z o.o.ul. Sosnowa 5, 44-203 RybnikTDT-W/M/N-1/2002.01.2020Do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych, wraz z osprzętem i wyposażeniem, do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl.: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,
w miejscu wykonywania działalności:
Oddział w Konstantynowie Łódzkim, ul. Przemysłowa 5, 95-050 Konstantynów Łódzki
SOLIDARIS Sp. z o.o.ul. Kolejowa 23, Dzielawy, 47-260 Polska CerekiewTDT-M/N-71/1917.12.2019do:
– modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, w miejscu wykonywania działalności:
ul. Mostowa 30E, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Michała Maciejewskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTECHul. Machałowskiego 8, 85-603 BydgoszczTDT-W/M/N-65/1926.11.2019do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyłączeniem klas 1 i 7,
– urządzeń, w tym ramion przeładunkowych do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowanych do I, II lub III kategorii, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2,
w miejscu wykonywania działalności:
Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA, Zakład Produkcyjny, Kobylniki 59, 88-150 Kruszwica
Zenon Matuszewski, Mateusz Matuszewski ELBET s. c.Konieczno 3A, 29-100 WłoszczowaTDT-N-62-1913.11.2019do naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.ul. Budowlanych 168, 43-100 TychyTDT-W/M/N-60/1917.10.2019do modernizacji i naprawy i wytwarzania elementów ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, wywrotnic wagonowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
w miejscu wykonywania działalności:
Zakład Produkcyjny w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów
VITKOVICE MILMET S.A.ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 130, 41-200 SosnowiecTDT-W-49/19 - zmieniona decyzją nr T.5900.147.2023.T3.1 z dnia 28.09.2023 r. - przedłużenie warunków uprawnienia.04.09.2019Wytwarzanie zbiorników typu CNG-1 do zasilana pojazdów samochodowych wg Regulaminu EKG ONZ 110
PKS CHEŁM-SERWIS Sp. z o.o.ul. Hutnicza 25, 22-100 ChełmTDT-M/N-52/19. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-271/20 z dnia 24.08.2020 r. oraz decyzją nr T.5900.43.2024.T22 z dnia 20.03.2024 r.02.09.2019do modernizacji i naprawy cystern stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu materiałów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE
ELDA Sp. z o.o.ul. Jasna 1, 13-100 NidzicaTDT-W/M/N-54/19 - zmieniona decyzją nr T.5900.19.2024.T22.1 z dnia 01.02.2024 r.02.09.20191. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,
3. do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.
DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn KoźleTDT-N-50/19 - zawieszona decyzją nr TDT-Z-15/24 z dnia 11.04.2024 r.29.08.2019do naprawy:
– stalowych zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– stalowych zbiorników cystern do przewozu materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara
NAFTOSERWIS Sp. z o.o.ul. Finlandzka 10, 03-903 WarszawaTDT-W/M/N-51/19. Decyzja ważna do dnia 09.04.2023 r. (zmieniono decyzją nr T.5900.67.2023.T22 z dnia 14.04.2023 r. – ważność certyfikatu ISO)29.08.2019Do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
w miejscach wykonywania działalności przez:
1. Zespół Serwisowy – Centrum, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
2. Zespół Serwisowy – Północ, ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Zespół Serwisowy – Południe, ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów
4. Zespół Serwisowy – Wschód, 21-540 Małaszewicze
5. Zespół Serwisowy – Zachód, 62-093 Rejowiec Poznański
Artur Palmowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BET-POMPA Artur PalmowskiZłotopolice 52B, 09-142 ZałuskiTDT-M/N-42/19 z dnia 27.08.2019 r. (zmieniona decyzją nr T.5900.111.2023.T22.1 z dnia 12.10.2023 r.)27.08.2019Do modernizacji i naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane lub opróżniane, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bara.
SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp. k.ul. Wolności 20, Psary, 51-180 WrocławTDT-N-45/1901.08.2019Uprawnienie do naprawy:
a) zbiorników (butli) będących wyposażeniem aparatów oddechowych,
b) zbiorników wchodzących w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych,
– na czynnik gaśniczy,
– na czynnik pędny,
c) innych zbiorników stanowiących wyposażenie urządzeń specjalnych lub będących urządzeniami specjalnymi, które nie są przedmiotami lub naczyniami ciśnieniowymi w rozumieniu umowy ADR.
UNITOR Stosik Sp. z o. o.Cieślin 15, 88-100 InowrocławTDT-W/M/N-44/19, zmieniona decyzją nr T.5900.57.2024.T22 z dnia 21.03.2024 r.30.07.2019do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, przeciągarek pojazdów szynowych
ARGIS Sp. z o.o.ul. Tartaczna 7/9, 26-600 RadomTDT-W-43/19 - zmieniono decyzją nr T.5900.95.2023.T22.1 z dnia 26.07.2023 r. w zakresie ważności certyfikatu.26.07.2019Do wytwarzania uszczelnień gumowych w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POMOT Sp. z o. o.ul. Słowiańska 2, 74-500 ChojnaTDT-W-38/1909.07.2019do wytwarzania:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,
– zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar
SINKOS Sp. z o. o.ul. Piotra i Pawła 45d, 72-015 PoliceTDT-W/M/N-39/1909.07.2019do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,
– rurociągów przesyłowych do gazów i cieczy,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:
– portowych ramion przeładunkowych,
– instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
– instalacji i urządzeń, w tym ramion do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,
do modernizacji, naprawy:
– stałych i przenośnych zbiorników ciśnieniowych i elementów ciśnieniowych,
– rurociągów technologicznych do gazów i cieczy,
– rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
Marcin Gryglas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SILOPET – GRYGLAS Marcin Gryglasul. Mazowiecka 11, 05-100 Nowy Dwór MazowieckiTDT-W/M/N-35/19. Zmieniona decyzją nr T.5900.75.2021.T4 z dn. 21.04.2021 r.17.06.2019do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– hydroakumulatorów stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych ciśnieniem,
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Gen. Morawicza 3, 05-100 Nowy Dwór Maz.
APATOR ELKOMTECH S.A.ul. Wołowa 2c, 93-569 ŁódźTDT-M/N-33/1914.06.2019do modernizacji i naprawy części elektrycznej urządzeń transportu ciągłego i bliskiego podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu,
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Polna 148, 87-100 Toruń
Grzegorz Łużny, Zakład Elektromechaniczny, Naprawa Lokomotyw SpalinowychAl. Niepodległości 20, 57-200 Ząbkowice ŚląskieTDT-N-24/19 - zmieniony decyzją nr T.5900.70.2023.T22 z dnia 20.04.2023 r.18.04.2019Do naprawy zaworów bezpieczeństwa wchodzących w szczególności w skład instalacji układów pneumatycznych pojazdów szynowych i drogowych z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 2014/68/UE.
Stanisław Dropik Zakład Usługowo – Handlowy ELWIKOul. Andrzeja Antosiewicza 1, 71-642 SzczecinTDT-M/N-23/19 (zmieniona decyzją nr T.5900.45.2023.T22 z dnia 18.04.2023 r. - przedłużenie warunków uprawnienia)17.04.2019do modernizacji i naprawy:
– urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek w tym okrętowych, zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,
– urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, schodów i chodników ruchomych, wózków jezdniowych
ORLEN SERWIS S.A.ul. Chemików 7, 09-411 PłockTDT-W/M/N-4/19 - (zmieniona decyzją nr T.5900.93.2923.T22 z dnia 06.06.2023 r. – przedłużenie warunków decyzji, oraz decyzją nr T.5900.200.2023.T22.1 z dnia 09.01.2024 r. - zmiana oznaczenia strony)18.01.20191. wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
2. modernizacji i naprawy:
– przeciągarek wagonów,
3. naprawy:
– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1 wg ADR, wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym, z wyłączeniem zbiorników i wyposażenia eksploatacyjnego zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które są oznakowane znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE,
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,
– dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL),
4. wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, przeznaczonych do:
a) gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
b) cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2 000 barów,
– zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalanych, których prężność pary w temperaturze 50⁰C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61⁰C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1 000 dm3., w miejscu wykonywania działalności: ​Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Stanisław Mysiak prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Mysiakul. Macieja Rataja 5, 20-270 LublinTDT-M/N-1/1903.01.2019modernizacja i naprawa:
– cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych i wytwarzania elementów tych urządzeń,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych
Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. K.ul. Zegadłowicza 10, 40-555 KatowiceTDT-W/M/N-139/1820/12/2018do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas 5.1 wg ADR z wyłączeniem niektórych towarów klas 5.1 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)
w miejscu prowadzenia działalności: Oddział Produkcyjno-Remontowy, ul. Strefowa 8, 59-101 Polkowice
ZAKŁAD MECHANIKI SPECJALISTYCZNEJ ANDRZEJ MUCHAWola Rebkowska, ul. Przemyslowa 54/7, 08-400 GarwolinTDT-M/N-138/18- zmieniono decyzją nr T.5900.1.2023.T22 z dnia 02.01.2023 r. (ważność certyfikatu ISO)19.12.2018do naprawy i modernizacji – zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, – zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo, – zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne wraz z wyposażeniem obsługowym, które są pod ciśnieniem napełniane, oprózniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, – przewodów elastycznych do rozładunku i załadunku w/w zbiorników.
ZYGSZYM Sp. z o. o.Gnojnik 528, 32-864 GnojnikTDT-W/M/N-63/21 02.12.2021- do wytwarzania poprzez montaż cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR, - do modernizacji i naprawy: - cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 oraz 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar, - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 PuławyTDT-W/M/N-136/18. Zmieniona decyzją nr T.5900.232.2022.T22 z dnia 13.12.2022 r. - przedłużenie warunków uprawnienia. 12.12.2018Uprawnienie:
1. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
2. do modernizacji i napraw przeciągarek wagonów i wywrotnic wagonów.
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o. o.ul. Wrocławska 58, 45-701 OpoleTDT-W/M/N-133/18 (zmieniono decyzją nr T.5900.240.2022.T22 z dnia 05.12.2022 r.)04.12.2018do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
w miejscu prowadzenia działalności:
Oddział Płock ul. W. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.ul. S. Dubois 16, 44-100 GliwiceTDT-W/M/N-129/18 (zmieniona decyzją nr T.5900.194.2022.T22 z dn. 01.12.2022 – przedłużenie warunków uprawnienia)29.11.2018do wytwarzania, w tym wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego
w miejscu prowadzenia działalności:
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów, ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
LENA Wilków Sp. z o.o.ul. Fabryczna 21, Nowy Kościół, 59-540 ŚwierzawaTDT-W/M/N-130/1829.11.20181. Do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:
– ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do wytwarzania materiałów wybuchowych i przewozu towarów niebezpiecznych,
– dużych pojemników do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) wraz z wyposażeniem obsługowym, zgodnie z ADR/RID, wykonanych ze stali, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,
– kontenerów do przewozu luzem przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych z wyposażeniem obsługowym,
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 z wyłączeniem cystern oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych wraz z wyposażeniem obsługowym wg ADR/RID/ADN z wyłączeniem kontenerów cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zaworów wentylacyjnych,
2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WAR-NO Sp. z o.o.ul. Ciepłownicza 26, 31-587 KrakówTDT-W/M/N-125/18 (zmieniona decyzją T.5900.121.2023.T22 z dnia 07.07.2023 r. - przedłużenie warunków uprawnienia)22.11.2018do modernizacji i naprawy urządzeń oraz wytwarzania elementów: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, przenośników
JFC Polska Sp. z o.o.ul. Białostocka 1, Karpin 05-252 DąbrówkaTDT-W/N-124/18 (zmieniona decyzją nr T.5900.256.2022.T22 z dnia 27.12.2022 r. - przedłużenie warunków uprawnienia)22.11.2018do wytwarzania i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) towarów niebezpiecznych ciekłych zapalnych, wykonanych z tworzyw sztucznych
ZARMEN Sp. z o.o.ul. Chłodna 51, 00-867 WarszawaTDT-M/N-122/1816.11.2018do modernizacji i naprawy: urządzeń do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego, dźwignic linotorowych, wywrotnic wagonów
w miejscu prowadzenia działalności:
Zdzieszowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice
SERWIS-GAZ Sp. z o.o.ul. Kościuszki 1 m 7, 05-840 BRWINÓWTDT-M/N-121/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.182.2023.T22 z dnia 15.11.2023 r.14.11.2018do modernizacji i naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz kl. 3 wg ADR, z wyłączeniem cystern kl. 2, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
w miejscu prowadzenia działalności:
ul. Wspólna 2, 05-600 Mirowice
Zdzisław Sztokfisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sztokfisz Zdzisław Zakład Produkcji Wyciągów Narciarskichul. Kościuszki 173a, 34-530 Bukowina TatrzanskaTDT-W/M/N-115/1802.11.2018wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacji i i naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich, w tym wodnych, wyciągów pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych z zinfrastrukturą toru zjazdowego, przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla do wytwarzania elementów ww urządzeń w celu podtrzymania stanu technicznego
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych SERWIS UTRZYMANIA RUCHU Sp. z o.o.ul. Naftowa 43, Garki, 63-430 OdolanówTDT-M/N-113/1808.10.2018do modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
TAKO SERWIS Sp. z o.o.ul. Batalionów Chłopskich 2, 42-680 Tarnowskie GóryTDT-M/N-111/18 (zmieniona decyzją nr T.5900.226.2022.T22.1.2023 z dnia 05.06.2023 r. - w zakresie nazwy firmy)28.09.2018do modernizacji i naprawy:
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
Wagony Świdnica Sp. z o.o.ul. Strzelińska 35, 58-100 ŚwidnicaTDT-W/M/N-103/18 (zmieniona decyzją nr T.5900.255.2022.T22 z dnia 29.12.2022 r. - w zakresie warunków uprawnienia)13.09.2018do wykonywania następujących czynności:
– wytwarzanie zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– modernizacja i naprawa zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych klas 2, 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– modernizacja i naprawa zbiorników do transportu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa wraz z wyposażeniem,
– naprawa zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza do układów hamulcowych i sterownia w taborze kolejowym oraz elementów armatury,
– modernizacja i naprawa urządzeń dźwignicowych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Sikorskiego 15, 55-200 Oława
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 TarnówTDT-N-101/1805.09.2018do naprawy:
– zbiorników cystern kolejowych i drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6, 8 i 9 wg RID i ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym, trwale połączonych z podwoziem kolejowym, napełniane lub opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych) stosowanych w ruchu kolejowym do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych,
w miejscu wykonywania działalności:
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu, Mostowa 30F, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
LAG Service Polska Sp. z o.o.ul. Rabowicka 9A, 62-020 JasinTDT-W/M/N-97/18. Zmienione decyzją nr T.5900.195.2021.T3 z dn. 23.08.2021 r. Uprawnienie ważne do dnia 21.08.2024 r.– do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1, 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
‑ do naprawy zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.ul. Bystra 15A, 61-366 PoznańTDT-W/M/N-93/18. Zmienione decyzją nr T.5900.159.2021.T4 z dn. 12.07.2021 r.27.07.2018wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych,
– przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania
REMEX Sp. z o.o.ul. Bitwy Białostockiej 6/1, 15-103 BiałystokTDT-W/M/N-91/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.179.2023.T22 z dnia 09.11.2023 r.20.07.20181. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów,
2. do modernizacji i naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– stałych zbiorników ciśnieniowych oraz kotłów cieczowych i parowych,
3. do modernizacji i naprawy:
a) zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym,
b) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów przewożonych w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych), mieszanek paszowych,
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożącymi te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara
Gawlas Wojciech prowadzący działalność gospodarczą jako: Nowoczesne Technologie Przemysłowe – Gawlas Wojciechul. Wiejska 104, 44-293 GaszowiceTDT-M/N-89/1818.07.2018do modernizacji i naprawy:
suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wyciągarek, dźwigników i podestów ruchomych
COMETTO Z. Ciszewski i W. Ciszewski Sp. J.Wolice 20/2, 88-190 BarcinTDT-M/N-86/1812.07.2018do modernizacji i naprawy:
a) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1 i 8, oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
b) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,
c) DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,
d) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ram lub umożliwiających transport multimodalny:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalanie lub inny sposób,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe) napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3
Mirosław Marzoll prowadzący działalność gospodarczą jako: Transport Towarowy Eksport-Import MARZOLL Mirosław Marzollul. Henryka Sienkiewicza 4, 43-400 CieszynTDT-M/N-58/2326.10.2023 r.do modernizacji i naprawy: - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, - dużych pojemników do przewozu luzem DPPL wg ADR, w miejscu wykonywania działalności: ul. Pawła Stalmacha 2B 43-417 Kaczyce
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskieul. Grzybowska 80/82, 00-844 WarszawaTDT-N-79/1802.07.2018do naprawy wyciągów statków usytuowanych na Kanale Elbląskim, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu,
w miejscu wykonywania działalności:
Zarząd Zlewni z siedzibą w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, Zespół Wsparcia Technicznego, ul. Warszawska 129, 82-300 Elbląg
ZRT Sp. z o.o.ul. Laski 125a, 41-303 Dąbrowa GórniczaTDT-W/M/N-74/1819.06.2018– wytwarzanie poprzez montaż, naprawa i modernizacja oraz wytwarzanie elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– modernizacja i naprawa wywrotnic wagonowych
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY PRANCZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAKorne 173, 83-407 ŁubianaTDT-W/M/N-75/1819.06.20181. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu osprzętu elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie tych urządzeń,
2. do modernizacji i naprawy:
– zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
– zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4, 5, 6, 8 oraz 9 wg ADR
BOTA Technik Sp. z o.o. Sp. k.ul. Nowy Świat 38C ,80-299 GdańskTDT-N-73-18 (zmieniona decyzją nr T.5900.203.2022.T22 z dnia 17.10.2022 r. przedłużenie warunków uprawnienia)18.06.2018 do naprawy wyciagów statków
ORLEN Transport Sp. z o.o.ul. Chemików 7, 09-411 PłockTDT-W/M/N-72/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.80.2023.T22.1 z dnia 24.05.2023 r.12.06.2018do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy cystern drogowych przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR
T.R.E. Industry Sp. z o.o.ul. Ofiar Stutthofu 56, 72-010 PoliceTDT-M/N-69/18 (zmieniona decyzją nr T.5900.30.2023.T22 z dnia 15.02.2023 r.)06.06.2018modernizacja i naprawa:
– pomostów ruchomych,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
SPAW POMP Sp. z o.o.ul. Hola 8, 21-500 Biała PodlaskaTDT-W/M/N-67/18. Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-202/2/20 z dnia 14.09.2020 r. poprzez wygaśnięcie decyzji w części dotyczącej miejsca wykonywania działalności: ul. Wesoła 2, 18-400 Wygoda, (zmieniona decyzją nr T.5900.116.2022.T22 z dnia 15.06.2022 r. - przedłużenie warunków uprawnienia)01.06.2018do modernizacji i naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,
– cystern do przewozu materiałów sypkich niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych, w miejscu wykonywania działalności:
ul. Doktora Huberta 11B, 05-300 Mińsk Mazowiecki
TRANSPORT BLISKI s.c.ul. Nałkowskiej 16, 44-240 ŻoryTDT-W/M-24/2301.06.2023- do modernizacji: suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, podestów ruchomych (w tym zainstalowanych na pojazdach kolejowych), dźwigników (w tym do podnoszenia pojazdów kolejowych), wózków jezdniowych podnośnikowych, żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, wciągników elektrycznych zabudowanych na taborze kolejowym, wywrotnic wagonów, wyładowarek wagonów, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, - do wytwarzania elementów, tj. nakrętek przeznaczonych do dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, w miejscu prowadzenia działalności: ul. Folwarecka 118 44-240 Żory
PREWENT Sprzęt ppoż. i BHP M. Kiełczewski i Wspólnicy Sp. J.ul. Słowiańska 1a, 74-100 GryfinoTDT-M/N-59/1817.05.2018modernizacja i naprawa butli i bębnów ciśnieniowych wg ADR, z wyłączeniem butli i bębnów ciśnieniowych oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE, zbiorników agregatów gaśniczych, zbiorników ciśnieniowych w urządzeniach przeciwpożarowych pojazdów kolejowych, metra i tramwajów, zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych
w miejscu prowadzenia działalności:
ul. Kasztanowa 26, 74-100 Pniewo​
TABOR Dębica Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 DębicaTDT-W/M/N-58/18. Zmieniona decyzją nr T.5900.121.2021.T4 z dn. 12.05.2021 r.14.05.2018do wytwarzania:
– wagonów cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 według RID, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– nakrętek do dźwigników śrubowych, stosowanych do podtrzymania stanu technicznego tych urządzeń, do modernizacji i naprawy:
– wagonów cystern i cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl.: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 według ADR/RID, z wyłączeniem cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego (UTB oraz SUTB),
– wagonów cystern i cystern drogowych, kontenerów cystern do transportu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,
do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
do naprawy:
– zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca
METRIA Yuriy Ardashevul. Jana Kazimierza 31B lok. 100 01-248 WarszawaTDT-W-54/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.84.1.2022.T22 z dnia 17.05.2022 r. w zakresie warunków uprawnienia08.05.2018do wytwarzania dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR oraz zbiorników stacjonarnych
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Zakładowa 22, 39-400 Tarnobrzeg
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMEX Spółka z o.o.ul. Dąbrowskiego 41A, 32-540 TrzebiniaTDT-W/M/N-52/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.169.2023.T22 z dnia 19.10.2023 r. 07.05.20181. do modernizacji i naprawy:
– dużych pojemników do przewozu luzem DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR/RID,
– wyposażenia obsługowego zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR/RID i wyposażenia obsługowego zbiorników do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR/RID, z wyłączeniem wyposażenia obsługowego zbiorników cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
2. do naprawy wyposażenia obsługowego zbiorników cystern drogowych i kolejowych do transportu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara,
w miejscu wykonywania działalności:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Chemików 7, 09-411 Płock
3. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
w miejscu wykonywania działalności:
Dąbrowskiego 41A, 32-540 Trzebinia oraz w miejscu instalacji urządzeń
VEIN Żyła Spółka Jawnaul. Św. Jana Pawła II 3a, 43-215 JankowiceTDT-M/N-49/1826.04.2018do modernizacji, naprawy:
– cystern drogowych (cysterny stałe, cysterny odejmowalne, kontenery-cysterny, cysterny typu nadwozie wymienne, pojazdy baterie) do transportu towarów niebezpiecznych klas 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR (w tym cystern kriogenicznych), z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo,
– cystern przenośnych, zbiorników przenośnych oraz naczyń kriogenicznych,
– dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL),
– ciśnieniowych zbiorników transportowych do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełnianie, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara
Jarosław Werner prowadzący działalność gospodarczą jako: WERMAX Jarosław WernerZłotopolice 52A, 09-142 ZałuskiTDT-M/N-48/18 (zmieniona decyzją nr T.5900.120.2022.T22 z dnia 20.06.2022 r. - przedłużenie warunków uprawnienia)24.04.2018do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
ARC-Heat sp. z o.o.ul. Dolomitowa 6, 41-935 BytomTDT-W-47/1823.04.2018do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 2010/68/UE
w miejscach prowadzenia działalności:
1. ul. Chorzowska 60, 41-709 Ruda Śląska
2. ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków
GASSO POLSKA Sp. z o.o. sp.k.ul. Czeladnicza 7, 43-346 Bielsko- BiałaTDT-W/M/N-45/18. Zmienione decyzją nr T.5900.64.2021.T4 z dn. 22.02.2021 r.19.04.2018wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa:
– systemów ramion przeładunkowych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej i ich elementów,
– przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania,
– wyposażenia obsługowego cystern transportowych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
STAKO Sp. z o.o.ul. Poznańska 54, 76-200 SłupskTDT-W-35/18 (Zmieniona decyzją nr T.5900.81.2022.T3 z dnia 21.04.2022 r. – przedłużenie warunków uprawnienia)18.04.2018do wytwarzania zbiorników na gaz skroplony (LPG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach oraz zaworów bezpieczeństwa stanowiących ich wyposażenie
Jan Zaręba Sp. z o.o.ul. Polna 11, 62-095 Murowana GoślinaTDT-W/M/N-41/18 zmieniona decyzją nr T.5900.109.2022.T4 z dnia 02.06.2022 r. 12.04.20181. do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:
a) specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i kolektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych
b) urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, układnic, wyciągów towarowych, podestów ruchomych, urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, dźwigów
– w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych, dźwignic linotorowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, dźwigników przeznaczonych do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo w tym systemów do parkowania samochodów, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
2. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
3. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
a) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR,
b) zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR,
4. do naprawy:
a) zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π,
b) zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
5. do wytwarzania elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
LETANDO Jarosław BuczyłoHola 4E, 21-500 Biała PodlaskaTDT-M/N-42/18 (zmieniono decyzją nr T.5900.143.2022.T22 z dnia 12.07.2022 r. - przedłużenie warunków uprawnienia)12.04.20181. do wykonywania:
– modernizacji i naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– niektórych urządzeń transportu bliskiego: suwnic, żurawi, wciągników, wciągarek, układnic magazynowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych, wyładowarek, wywrotnic, podajników, przenośników, wypornic i przeciągarek,
– naprawy hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych,
w miejscach prowadzenia działalności:
1. Zalesie 53, 08-500 Ryki
2. Bilcza, ul. Kielecka 17, 08-26 Morawica
2. do wykonywania naprawy:
– urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych
w miejscu prowadzenia działalności:
ul. Mazowiecka 57, 18-300 Zambrów
AUREX LPG Sp. z o.o.ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia MrokowskaTDT-W/M/N-38/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.204.2023.T22 z dnia 06.12.2023 r.06.04.2018- wytwarzanie, naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR,
- naprawa zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
- modernizacja zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/UE,
- naprawa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych,
- modernizacja zbiorników ciśnieniowych cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2014/68/UE
- wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern i cystern przenośnych,
- instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami do podłączenia do odpowiednich króćców
w miejscu wykonywania działalności:
AUREX LPG Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 34, 05-552 Kolonia Mrokowska
Zbigniew Rokosz, Halina Rokosz Firma Usługowo Handlowa TRANS-STAR s.c. Zbigniew, Halina RokoszOcieka 223, 39-104 OciekaTDT-N-34/18. Zmienione decyzją nr T.5900.18.1.2022.T4 z dnia 15.04.2022 r.27.03.2018do naprawy:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas 5.1, 6.1, 8 wg ADR, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
w miejscu wykonywania działalności:
39-206 Pustków – Osiedle 59D
IZOTECHNIK Sp. z o.o.ul. Zglenickiego 44E, 09-411 PłockTDT-W/M/N-30/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.166.2022.T22 z dnia 01.08.2022 r. w zakresie warunków uprawnienia22.03.2018– do wytwarzania, w tym wytwarzania w zakresie montażu oraz wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy:
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– zbiorników magazynowych LNG,
– do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– stałych zbiorników ciśnieniowych,
– rurociągów parowych, rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy,
– kotłów parowych, kotłów wodnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła,
– cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżnianie lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności według dyrektywy 2014/68/UE,
– zbiorników zamontowanych w instalacjach zasilania statków żeglugi śródlądowej, napełnianych,
– skroplonym gazem węglowodorowym LPG stanowiącym mieszaninę węglowodorów,
– sprężonym gazem ziemnym CNG,
– skroplonym schłodzonym gazem ziemnym LNG,
– wodorem
REM Serwis Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o.ul. Ignacego Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-DziedziceTDT-W/M/N-32/1821.03.2018do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Wiesław Techmański TECH-GAZGołębia 19, 81-185 GdyniaTDT-N-23/1809.03.2018do naprawy w zakresie wymiany elementów: butli, zbiorników rurowych, bębnów ciśnieniowych, naczyń kriogenicznych zamkniętych, wiązek butli, nieoznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE
Renata Skrzyńska prowadząca działalność gospodarczą jako: SAP SERWIS Renata SkrzyńskaKamień Kotowy 1A, 87-605 TłuchowoTDT-W/M/N-17/1814.02.2018do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C,
do modernizacji i naprawy,
– zbiorników stałych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE,
– zbiorników przenośnych – zmieniających miejsce między napełnianiem a opróżnianiem – o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do transportowania cieczy lub gazów, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenie techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
– gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
– cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu jest większy niż 2000 barów,
z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE,
w miejscu wykonywania działalności:
Łukoszyn 9, 09-215 Bożewo
ORLEN SERWIS Spółka Akcyjnaul. Chemików 7, 09-411 PłockTDT-W/M/N-56/2221.10.2022- do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, - do modernizacji i naprawy przeciągarek wagonowych, w miejscach wykonywania działalności: 1. ul. Chemików 7, 09-411 Płock 2. Oddział we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek 3. Oddział w Trzebini, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
PETROCRAFT Piotrowski Spółka JawnaWola Rędzińska 487D, 33-150 Wola RędzińskaTDT-M/N-16/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.47.2024.T22 z dnia 11.03.2024 r.12.02.2018do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1, 8, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE ,
– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
– zbiorników cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR
TarCo Sp. z o.o.ul. Opolska 99, Kotórz Mały, 46-045 TurawaTDT-M/N-12/18. Zmienione decyzją nr T.5900.4.2022.T4 z dnia 7.02.2022 r.05.02.2018do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących ich wyposażenie
KAEFER S.A.ul. Poznańska 2 lok. 48, 00-685 WarszawaTDT-W-11/18. Zmienione decyzją nr T.55900.35.2022.T4 z dnia 17.02.2022 r. oraz T.5900.163.2023.T22 z dnia 06.10.2023 r.01.02.2018do wytwarzania w zakresie prefabrykacji oraz montażu izolacji zimnochronnej i ciepłochronnej na rurociągach i urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny
Firma Handlowo-Usługowa BJM Sp. z o.o.ul. Dobropole 8, 70-892 SzczecinTDT-W/M/N-10/18. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-108/20 z dnia 16.04.2020 r.29.01.2018– do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1, 8, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE ,
– do naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
– do modernizacji nie powodującej zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagającej oceny zgodności wg dyrektywy 2014/68/UE zbiorników ciśnieniowych i cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemność jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar
TICON Sp. z o.o.Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 SwarzędzTDT-W/M/N-1/18 - zmieniona decyzją nr T.5900.216.2023.T22.1 z dnia 09.01.2024 r. 02.01.2018Do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych.
Jerzy Wielebski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOMOBEX-PLUSos. Bohaterów Września 1F/1, 31-620 KrakówTDT-W/M/N-124/1720.12.2017do modernizacji i naprawy urządzeń oraz wytwarzania elementów: suwnic, wciągników, wciągarek, wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych,
w miejscu prowadzenia działalności:
Arcelor Mittal Poland S.A., ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
WINDEX HOLDING Sp. z o.o.ul. Roosevelta 120b, 41-800 ZabrzeTDT-W/M/N-119/17. Zmieniona decyzją nr T.5900.245.2021.T4 z dn. 04.02.2022 r.05.12.2017 do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów: suwnic, żurawi stacjonarnych, wciągników i wciągarek, układnic magazynowych, dźwigników, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
Petrodom Paliwa Sp. z o.o.Sidorska 61, 21-500 Biała PodlaskaTDT-W/M/N-118/17. Zmieniona decyzją nr T.5900.26.2022.T4 z dnia 13.04.2022 r.04.12.20171. do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 2, 3 i 9 wg ADR z wyłączeniem cystern kl. 2 oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/36/WE,
– zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 2, 3 i 9 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
w miejscu wykonywania działalności:
Sidorska 59G, Biała Podlaska
TIMEX S.A.ul. Bonifraterska 17, 00-203 WarszawaTDT-W/M/N-112/17. Zmieniona decyzją nr T.5900.171.1.2021.T4 z dn. 28.12.2021 r.28.11.20171. do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1., 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR,
– zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
2. do wytwarzania, naprawy i modernizacji przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie:
– zbiorników cystern służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR
– zbiorników cystern służących do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
w miejscu wykonywania działalności:
Terespolska 58, Konik Nowy, 05-074 Halinów
PEGAS GRUPA Sp. z o.o.ul. Górna 1, 26-803 PromnaDECYZJA NR TDT-W/N-111/17 - zmieniona decyzją nr T.5900.173.2023.T22.1 z dnia 10.11.2023 r.24.11.2017do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy:
- przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców
naprawy:
– cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 (kod 2F) z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE
w miejscu prowadzenia działalności:
Falęcice 4, 26-803 Promna
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 WrocławTDT-M/N-110/17. Zmienione decyzją TDT.T3-5900-187/20 z dnia 10.07.2020 r.21.11.2017modernizacja i naprawa suwnic, żurawi, podestów ruchomych, cięgników, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników, wózków jezdniowych
w miejscu wykonywania działalności:
Jerzmanowska 8f, 54-530 Wrocław
UNIHUT S.A.ul. Jezierskiego 7, 31-983 KrakówTDT-W/M/N-103/17. Zmienione decyzją nr T.5900.220.1.2021.T4 z dnia 18.11.2021 r.13.11.2017do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:
– urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych,
– wywrotnic wagonów,
– zwałowarek,
– wyciągów skipowych,
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
w miejscu wykonywania działalności:
UNIHUT S.A. Zakład Produkcyjny, ul. Igołomska 28H, 30-969 Kraków
Zdzisław Bisewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Usługowo-Handlowy Elektromechaniki i Hydrauliki Siłowej ELEKTRO-HYD Zdzisław BisewskiSitno 13, 83-330 ŻukowoTDT-W/M/N-101/1708.11.2017 modernizacja i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzanie elementów do potrzymania stanu technicznego tych urządzeń
w miejscu prowadzenia działalności:
ELEKTRO-HYD- Warsztat, ul. Pod Otomino 1, 83-330 Żukowo
WARSZTATY PAROWOZOWE MGR INŻ. ZBIGNIEW GOCZAŁul. Karola Miarki 10c/10, 44-100 GliwiceTDT-N-86/17. Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-170-2/19 z dnia 27.02.2020 r.28.09.2017naprawa kotłow parowozowych i kotłow ustawionych w wagonach kolejowych oraz ich osprzętu, kotłow grzewczych stałych, kotłów stałych wodnych i parowych oraz kotłow przepływowych ustawionych w lokomotywach i wagonach spalinowych
Zakład Usług Dźwigowych REMDŹWIG M. Bąkowski, M. Gumiński, J. Krężoch Spółka Jawnaul. Grunwaldzka 212, 80-266 GdańskTDT-M-84/17. Zmienione decyzją nr TDT.T4-5900-360/20 z dn. 16.12.2020 r.31.08.2017 do modernizacji dźwigów osobowych i towarowych
PKP CARGO S.A. Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego SKANSEN w Chabówceul. Grójecka 17, 02-021 WarszawaTDT-N-81/17. Zmienione decyzją nr T.5900.165.2021.T4 z dn. 26.08.2021 r.25.08.2017Naprawa kotłów parowych podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez TDT.
wykonywania działalności:
Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego Skansen, Chabówka, 34-720 Chabówka.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego PATEREK S.A. Paterekul. Przemyslowa 1, 89-100 Naklo n. NoteciąTDT-W/M/N-71/17. Zmienione decyzją nr T.5900.267.2021.T4 z dn. 28.12.2021 r.24.08.2017a) do wytwarzania:
– elementów stanowiących wyposażenie cystern kolejowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8 , 9 wg RID, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8, które są oznaczane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– metalowych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,
b) do modernizacji i naprawy:
– cystern kolejowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8, 9 wg RID, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– metalowych zbiorników do przewozu luzem (DPPL) wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,
– cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem, przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych, sproszkowanych nie podlegających przepisom RID:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowanych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji zbiorników, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymaga oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,
c) do wytwarzania i naprawy elementów konstrukcji nośnej dźwignic.
BOLTECH Sp. z o.o.ul. Kolejowa 37, 32-332 BukownoTDT-M/N-74/1708.08.2017 do modernizacji i naprawy zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg RID
STARTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowaul. Przemysłowa 13, 35-105 RzeszówTDT-W/M/N-43/2319.09.2023● do naprawy: - cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem cystern przeznaczonych do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, ● do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem.
Piotr Wróblewski TRANS-SPECul. Słoneczna 13, 87-100 ToruńTDT-N-69/1727.07.2017do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
Jan Zaręba Sp. z o.o.ul. Polna 11, 62-095 Murowana GoślinaTDT-M/N-68/17. Decyzja ważna do dnia 13.06.2023 r. (zmieniona decyzją nr T.5900.100.2023.T22.1 z dnia 17.08.2023 r.)18.07.2017do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
Grzegorz Partyka prowadzący działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna VEGA Grzegorz Partykaul. I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 RumiaTDT-W/N-65/17. Uprawnienie ważne do dnia 22.05.202328.06.2017do wytwarzania w zakresie montażu oraz naprawy elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Jerzy Staniewicz prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jerzy StaniewiczZielęcice, ul. Klonowa 22, 49-318 SkarbimierzTDT-W/M/N-64/17 (zmieniona decyzją nr T.5900.44.2023.T22 z dnia 14.03.2023 r. – przedłużenie warunków)21.06.2017do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo,
– cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,5 bara, z wyłączeniem wytwarzania elementów cystern, które podlegają ocenie zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE
MAVEX-REKORD VASUTI JARMU ES ALKATRESZ GYARTO, FORGALMAZO ES INGATLANFORGALMAZO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG Sp. z o. o. Oddział w Polsceul. Piaskowa 7, 47-400 RacibórzTDT-M/N-59/17. Zmienione decyzją nr T.5900.71.1.2021.T4 z dn. 14.06.2021 r.12.06.2017Do modernizacji i naprawy:
– specjalistycznych urządzeń dźwignicowych, służących do podnoszenia taboru kolejowego,
– żurawi kolejowych,
– urządzeń dźwignicowych zabudowanych na taborze kolejowym, a w szczególności:
- żurawi hydraulicznych,
-podnośników montażowych, podestów ruchomych i pomostów roboczych,
- korektorów położenia, wypornic i nasuwarek kolejowej sieci trakcyjnej,
- wciągników i wciągarek zamontowywanych na wózkach motorowych, samobieżnych pociągach sieciowych, wagonach pociągów remontowych i innych pojazdach kolejowych,
– suwnic, wciągarek, żurawi i innych urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w procesach produkcyjnych, na placach magazynowych itp.,
– urządzeń transportu bliskiego zabudowywanych na wózkach jezdniowych, platformach i innych pojazdach, do naprawy:
– zbiorników ciśnieniowych.
Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o.Krasków 80, 46-200 KluczborkTDT-M/N-57/17. Zmienione decyzją nr T.5900.139.1.2021.T4 z dn. 12.07.2021 r.08.06.2017modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników​
Inss-Pol Sp. z o.o.ul. Międzyleska 6A, 50-514 WrocławTDT-W/M/N-55/17 (zmieniona decyzją nr T.5900.104.2023.T22.1 z dnia 30.06.2023 r. – przedłużenie warunków decyzji)05.06.2017 do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
- zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
do modernizacji i naprawy:
- zbiorników transportowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BORMECH Sp. z o.o.Charnowo 3, 76-270 UstkaTDT-W-50/17. Zmieniona decyzją nr T.5900.110.2021.T4 z dn. 25.05.2021 r.24.05.2017wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG
Edward Prósiński prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELDA Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósińskiul. Jasna 1, 13-100 NidzicaTDT-W/M/N-49/1719.05.20171. Do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– zbiorników do transportu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników do przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych klasy 3 wg RID,
– elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,
do modernizacji i naprawy:
– zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa Transkol Sp. z o.o.ul. Głogowska 14, 63-400 Ostrów WielkopolskiTDT-M/N-41/17- zmieniono decyzją nr T.5900.92.2023.T22 z dnia 22.05.2023 r. (ważność certyfikatu ISO)15.05.2017 do modernizacji i naprawy:
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych
Dominik Pater Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STAR-SAN-DUOul. Kanałowa 3c, 27-200 StarachowiceTDT-M/N-42/1715.05.20171. do modernizacji i naprawy zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,
2. do naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Krańcowa 4, 27-200 Starachowice
JUNJIN Polska Sp. z o.o.ul. Żwirowa 40, 32-050 SkawinaTDT-W/M/N-16/2320.04.2023 r.- do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych, - naprawy zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów stałych niezaliczonych do towarów niebezpiecznych (sypkich lub granulowanych, mieszanek paszowych), napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.
Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.ul. Kuźnicka 1, 72-010 PoliceTDT-W/M/N-25/17 -zmienione decyzją nr T.5900.15.2022.T4 z dnia 28.01.2022 r. oraz T.5900.58.2023.T22 z dnia 21.03.2024 r.23.03.20171. Do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– zbiorników transportowych, w tym zbiorników cystern drogowych i kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:
– portowych ramion przeładunkowych,
– instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
– instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,
– instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,
– rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy przeznaczonych dla portowych baz przeładunkowych,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– zbiorników magazynowych LNG znajdujących się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.
2. Do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:
– urządzeń portowych baz przeładunkowych i specjalistycznych maszyn służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
3. Do naprawy:
– wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych.
WAKRO Sp. z o.o.ul. Zdzieszowicka 51, Krępna 47-330 ZdzieszowiceTDT-W/M/N-22/17. Zmienione decyzją nr T.5900.62.2021.T4 z dn. 20.04.2021 r.15.03.2017 Do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej,
– elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania.
Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.Wola Dalsza 369, 37-100 ŁańcutTDT-W/M/N-20/17. Zmienione decyzją nr T.5900.13.2021.T4 z dn. 09.03.2021 r.08.03.2017Do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń transportu linowego w tym kolei linowych, kolei linowo-terenowych, wyciągów narciarskich, przenośników transportu ludzi, zjeżdżalni grawitacyjnych oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego i elementów towarzyszących, takich jak taśmy rozbiegowe.
Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.Dworcowa 2, 42-675 PrzezchlebieTDT-M/N-21/17 zmieniona decyzją nr T.5900.165.2022.T22 w zakresie warunków uprawnienia08.03.2017do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych do transportu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, zainstalowanych na wagonach kolejowych wraz z ich wyposażeniem
ENERGOP Sp. z o.o.ul. Inżynierska 32, 96-502 SochaczewTDT-W/M/N-19/17. zmienione decyzją nr T.5900.187.2021.T4 z dn. 02.09.2021 r.27.02.2017do wytwarzania:
– zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,
– rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG
do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych,
do modernizacji i naprawy:
– zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych
PAWTRANS Holding Sp. z o.o.ul. Czereśniowa 98/334, 02-456 WarszawaTDT-W/M/N-63/2306.11.20231. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników posiadających wewnętrze powłoki ochronne, 2. do wytwarzania w zakresie montażu, wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, 3. do naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, w miejscu wykonywania działalności: ul. Kraczewicka 198 24-320 Poniatowa 1. do wytwarzania w zakresie montażu, wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy: - zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników posiadających wewnętrze powłoki ochronne, - zbiorników transportowych (cysterny, silosy, kontenery drogowe) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, 2. do naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, w miejscu wykonywania działalności: ul. Armii Krajowej 37 05-600 Grójec
UNO-TECH s.c. K. Hetmańczyk – J. Adamskiul. Długa 31, 62-021 SarbinowoTDT-W/M/N-13/17. Zmienione decyzją nr T.5900.30.2021.T4 z dn. 04.02.2021 r.03.02.2017do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,
– przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń i instalacji do ich napełniania i opróżniania
LEMAR L. M. D. T. Baranowscy Spółka Jawnaul. Boruty 11, 95 -100 ZgierzTDT-N-9/17. zmienione decyzją nr T.5900.18.2021.T3 z dn. 25.01.2021 r.23.01.2017do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Szumlakowski Sp. z o.o.ul. Starobrzeska 34 L, 49-305 BrzegTDT-W/M/N-7/17. Zmienione decyzją nr T.5900.79.2021. T4 z dn. 11.03.2021 r.19.01.2017Uprawnienie do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR,
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,
do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem PI,
– zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar  dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.
Systemy Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o.ul. Glinki 144, 85-861 BydgoszczTDT-M/N-112/16. Zmienione decyzją nr T.5900.60.2021.T4 z dn. 18.02.2021 r.22.12.2016Do modernizacji i naprawy wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, układnic, dźwigników, wyciągów towarowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dźwigów do transportu towarów, przeciągarek pojazdów szynowych.
Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o.ul. Fabryczna 10, 53-609 WrocławTDT-M/N-111/1615.12.2016Do modernizacji i naprawy urządzeń transportu bliskiego: cięgników, suwnic i żurawi stacjonarnych.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe REMBIS Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 30, 88-160 JanikowoTDT-W/N-110/16. Zmienione decyzją nr T.5900.12.2021.T4 z dn. 19.01.2021 r.14.12.2016– do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy oraz wytwarzania elementów i podzespołów kolei linowych,
– do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy wyciągów narciarskich
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handloweul. Przemysłowa 30, 88-160 JanikowoTDT-W/ N-110/1614.12.2016– do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy oraz wytwarzania elementów i podzespołów kolei linowych,
– do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy wyciągów narciarskich
ANDREX-DĄBROWSKI Spółka JawnaBrzyście 35, 39-307 GawłuszowiceTDT-W/N-107/16. Zmienione decyzją nr T.5900.44.2021.T3 z dn. 24.02.2021 r.13.12.2016do wytwarzania i naprawy stalowych zaworów (kurków) kulowych i motylkowych (przepustnic) oraz elementów wyposażenia obsługowego zbiorników transportowych
OTIS Sp. z o.o.ul. Konstruktorska 13, 02-673 WarszawaTDT-M/N-104/16. Zmienione decyzją nr TDT.T3-5900-381/20 z dn. 07.12.2020 r.06.12.2016do modernizacji i naprawy dźwigów osobowych, towarowo-osobowych, schodów i chodników ruchomych
Gliwicka Fabryka Wagonów Holding S.A.ul. Błogosławionego Czesława 13, 44-100 GliwiceTDT-W/M/N-103/1605.12.20161. Do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
– zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1 i 8 wg RID,
– zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, do przewozu materiałów sypkich, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara,
2. do naprawy i wytwarzania elementów:
– zbiorników ciśnieniowych, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0,5 bara zamontowanych w układzie hamulcowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w układzie sterującym elementami za- i wyładowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w urządzeniu przeciwpożarowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w innych układach tych pojazdów.
ADON Sp. z o.o.Rolna 14, 85-845 BydgoszczTDT-M/N-102/16. Zmienione decyzją nr T.5900.86.2021.T4 z dn. 24.03.2021 r.01.12.20161. do modernizacji i naprawy:
– cystern kolejowych i drogowych oraz kontenerów cystern wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern kolejowych i drogowych oraz kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8 oznaczonych znakiem π i podlegających dyrektywie 2010/35/UE,
– zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
– dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) metalowych,
2. do naprawy wewnętrznych, gumowych i ebonitowych wykładzin chemoodpornych oraz wewnętrznych ochronnych powłok malarskich termo- i chemoutwardzalnych stosowanych w zbiornikach przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR/RID
w miejscu wykonywania działalności:
. Topolowa 1, 88-160 Janikowo
Zakład Produkcyjno Naprawczy Jasło Sp. z o.o.Kolejowa 9, 38-200 JasłoTDT-W/M/N-85/16 - zmienione decyzją nr T.5900.16.2021.T4 z dn. 27.01.2021 r.29.11.2016– zbiorników cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR/RID, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara
Tadeusz Bąk prowadzący działalność gospodarczą jako: Zaklad Produkcji i Uslug Technicznychul. Staszica 11, 83-110 TczewTDT-N-100/1625.11.2016Naprawa wyciągów statków podlegających TDT.
W miejscu wykonywania działaności:
ul. 10 Marca 18, 82- 224 Lisewo Malborskie
DŹWIGAR Brogul i Stępień Spółka Jawnaul. Chodzieska 24, 60-418 PoznańTDT-M/N-90/16. Zmienione decyzją nr TDT.T4-5900-408/20 z dn. 05.01.2021 r.24/11/2016do modernizacji i naprawy:
a) urządzeń transportu bliskiego: dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, podestów ruchomych, suwnic, układnic magazynowych, urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, wózków jezdniowych, wciągników i wciągarek, wyciągów towarowych, żurawi przenośnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi przewoźnych oraz dźwigników,
b) specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych i żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek pojazdów kolejowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo
LAG Service Polska Sp. z o.o.ul. Rabowicka 9A, 62-020 JasinTDT-W/M/N-99/16. Zmienione decyzją nr T.5900.188.2021.T3 z dn. 25.08.2021 r.24.11.2016– do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klas 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
‑ do naprawy zbiorników cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara,
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Zofii Nałkowskiej 32, 41-922 Radzionków
Zakład Transportu Kolejowego Siarkopol Sp. z o.o.ul. Chmielowska 18, 39-400 TarnobrzegTDT-W/M/N-96/16. Zmienione decyzją T.5900.9.2021.T4 z dn. 15.01.2021 r.21.11.2016a) wytwarzanie w zakresie montażu zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 4.1 (siarka stopiona) i klasy 8 wg RID oraz wytwarzania ich elementów,
b) modernizacje i naprawy:
– zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 4.1 (siarka stopiona) oraz klasy 8 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara
PROTOR GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 41-800 ZabrzeTDT-N-87/16 (zmieniono decyzja nr T.5900.241.2022.T22 z dnia 02.12.2022 r.)15.11.2016do naprawy:
– zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 8 i 9 wg RID,
– zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, do przewozu materiałów sypkich, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara
Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.ul. Dworcowa, 47-244 DziergowiceTDT-W/M/N-84/16. Zmienione decyzją nr T.5900.167.2021.T4 z dn. 14.07.2021 r.26.10.2016 1) do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: – żurawi kolejowych, podnośników, podestów i pomostów roboczych, wypornic, nasuwarek i korektorów sieci trakcyjnej, wciągników, wciągarek i urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigników do podnoszenia taboru kolejowego, suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych na pojazdach drogowych, 2) do modernizacji wyciągów narciarskich, 3) do naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w układach hamulcowych pojazdów szynowych.
WAGONY ŚWIDNICA Sp. z o.o.ul. Strzelińska 35 ,58-100 ŚwidnicaTDT-W/M/N-82/16. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-8974/17 z dnia 30.03.2017 r. w zakresie nazwy.25.10.2016Do wykonywania następujących czynności:
– wytwarzanie, w tym wytwarzanie w zakresie montażu i wytwarzanie elementów, modernizacja, naprawa zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1, 8, 9, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– modernizacja i naprawa cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, z wyłączeniem zbiorników cystern klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE.
SCHINDLER POLSKA Sp. z o.o.ul. Postępu 12a, 02-676 WarszawaTDT-M/N-80/1618.10.2016do modernizacji i naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, małych dźwigów towarowych, schodów i chodników ruchomych
EL-HYD Sp. z o.o.ul. Długa 41, Borowo, 83-332 DzierżążnoTDT-M/N-76/1614.09.2016do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, w tym hydroakumualtorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie tych urządzeń w miejscu wykonywania działalności: ul. Nowowiejska 4, 83-330 Borkowo
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Nowowiejska 4, 83-330 Borkowo
PROTEA Sp. z o.o.ul. Galaktyczna 30A, 80-299 GdańskTDT-W/M/N-71/1626/08/2016do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów wciągarek, wciągników, suwnic, żurawi, wyciągów towarowych, dźwigów, z wyłączeniem modernizacji i wytwarzania elementów wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE,
w miejscu prowadzenia działalności:
PROTEA Sp. z o.o. ul. Gorzowska 18, Ligota Górna, 46-200 Kluczbork
Zakład Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o.ul. Kościuszki 115, 32-650 KętyTDT-W/M/N-69/16. Zmienione decyzją nr T.5900.35.2021.T4 z dn. 03.02.2021 r.24.08.2016wytwarzanie, modernizacja i naprawa dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL) kl. 3, 4.2, 6.1 oraz 9 wg ADR/RID oraz wytwarzania ich elementów
BLS Engineering Sp. z o.o.ul. Perkusyjna 19A/6, 51-531 WrocławTDT- M-65/1611.08.2016do modernizacji:
– specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,
– specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
– urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników, wciągarek,
w miejscu prowadzenia działalności:
BLS Engineering Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 22/4, 46-200 Kluczbork
ELPIGAZ Sp. z o.o.ul. Magazynowa 14, 86-300 GrudziądzTDT-W-63/16. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-270/20 z dnia 20.08.2020 r. w zakresie warunków uprawnienia.05.08.2016do wytwarzania cylindrycznych i toroidalnych stalowych zbiorników na gaz skroplony (LPG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach
w miejscu prowadzenia działalności:
Zakład Produkcji Zbiorników PolmoCon, ul. Korczaka 11, 38-300 Gorlice
Andrzej Górecki, Tadeusz Orlewicz, Jarosław Szmagaj wykonujący działalność gospodarczą jako PORT-REM s.c.ul. Gdańska 20b, 70-661 SzczecinTDT-W/M/N-64/16. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-302/20 dnia 22.09.2020 r.05.08.2016modernizacja, naprawa oraz wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego:
– urządzeń transportu bliskiego, w tym: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, dźwigników samochodowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
– specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego, w tym: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PROHAMAT SERVICE JACEK PRZYBYLSKIul. Bolesława Prusa 42-3, 41-902 BytomTDT-W/M/N-57/16. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-20582-1/19 z dnia 04.07.2019 r. w zakresie adresów i decyjzą nr TDT.T22-5900-232/20 z dnia 30.07.2020 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.29.07.2016do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: podestów ruchomych, suwnic, wózków jezdniowych, wciągników i wciągarek, żurawi (przenośnych, przewoźnych, samojezdnych, stacjonarnych, wieżowych), z wyłączeniem modernizacji i wytwarzania elementów wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Łokietka 10, 41-933 Bytom
ZPS Sp. z o.o.ul. Górczewska 228D lok. U2, 01-460 WarszawaTDT-M/N-55/16. Zmienione decyzją nr T.5900.186.2021.T3 z dn. 05.08.2021 r.25.07.2016do modernizacji i naprawy:
– urządzeń transportu bliskiego służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w tym: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, żurawi na pojazdach kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
- wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg RID,
– wagonów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i po­jemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
do naprawy:
– wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które nie są oznaczone znakiem π,
w miejscu wykonywania działalności:
Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński
Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Spółka z o.o.ul. Ossowskiego 55, 46-203 KluczborkTDT-M/N-49/16 (zmieniona decyzją nr TDT.T3-5900-199/20 z dnia 02.07.2020 r. - w zakresie warunków uprawnienia)01.07.2016do modernizacji i naprawy:
– specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wywrotnic wagonów, ładowarek (tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników,
– specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– urządzeń transportu bliskiego: suwnic, żurawi stałych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, podestów ruchomych
Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „ORWO” Andrzej Wolański, Franciszek Orliński, Stefan Rembelski Spółka Jawnaul. Nowodworska 26A, 82-300 ElblągTDT-W-45/16. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-183/20 z dnia 25.06.2020 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.24.06.2016wytwarzanie odlewów nakrętek z metali nieżelaznych do urządzeń dźwignicowych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu
HYDROMEGA Sp. z o.o.ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GdyniaTDT-M/N-44/16. Zmienione decyzją nr T.5900.11.1.2022.T4 z dn. 22.03.2022 r.20.06.2016do modernizacji i naprawy:
– urządzeń technicznych służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
– urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
– urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych
Warsztaty Mechaniczne WISŁOUJŚCIE Jerzy Świergiel, Jan Górczyński Spółka Jawnaul. Wielopole 6, 80 - 556 GdańskTDT-W/M/N-43/16 - Zmieniona decyzją nr T.5900.246.2022.T22 z dn. 22.12.2022 r. - przed. warunków uprawnienia 20.06.2016do modernizacji i naprawy:
– wciągarek i wciągników,
– wciągarek statków,
– suwnic,
– żurawi,
– podestów ruchomych,
– przenośników,
– urządzeń służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
– urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
– wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem podnoszenia,
– podnośników pojazdów kolejowych,
do wytwarzania:
– elementów urządzeń transportu bliskiego oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego w celu podtrzymania ich stanu technicznego
ASCO RAIL Sp. z o.o.ul. Wielowiejska 53, 44-120 PyskowiceTDT- M/N-42/16. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-293/20 z dnia 16.09.2020 r. w zakresie nazwy.14.06.2016do modernizacji i naprawy żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów ruchomych zainstalowanych na pojazdach kolejowych, wypornic, żurawi i korektorów służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej
w miejscu prowadzenia działalności:
ASCO RAIL Sp. z o. o., ul. Piaskowa 2, 44-120 Pyskowice
KING MOTORS Sp. z o. o.ul. Wilgi 18/10 44-100 GliwiceTDT- W/M/N-40/1613.06.2016do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, w tym hydroakumualtorów
w miejscu prowadzenia działalności:
ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 12A, 44-100 Gliwice
PRO-WAM sp. z o. o.ul. Zwycięstwa 278, 75-671 KoszalinTDT- W/M/N-39/1607.06.2016– Do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane, lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar, z wyłączeniem modernizacji powodujących zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 97/23/WE,
– do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg ADR.
PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Żurawicyul. Grójecka 17, 02-021 WarszawaTDT- N-38/1630.05.2016naprawa żurawi kolejowych
w miejscu wykonywania działalności: PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki, Sekcja Utrzymania Infrastruktury w Dębicy
. Kościuszki 50, 39-200 Dębica
PCC APAKOR Sp. z o. o.ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg DolnyTDT-W/M/N-36/16. Zmienione decyzją nr T.5900.87.2021.T4 z dn. 24.03.202130.05.2016– wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– modernizacja i naprawa cystern drogowych i kolejowych, bębnów ciśnieniowych, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR i RID, z wyłączeniem cystern drogowych i kolejowych, bębnów ciśnieniowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– modernizacja i naprawa cystern drogowych i kolejowych do transportu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa,
– naprawa zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza zainstalowanych w pojazdach szynowych,
– wytwarzanie i naprawa wewnętrznych wykładzin antykorozyjnych zbiorników oraz wyposażenia obsługowego cystern kolejowych i drogowych
Grupa Azoty KOLTARul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 TarnówTDT- W/M/N-33/16. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-119/20 z dnia 23.04.2020 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.22.04.2016do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:
– zbiorników transportowych wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 wg RID/ADR, z wyłączeniem wytwarzania elementów, modernizacji i napraw zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 oraz 8 wg RID/ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników cystern wraz z wyposażeniem do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, z wyłączeniem wytwarzania elementów, które wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.Grzybów, 28-200 StaszówTDT-M/N-22/16. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-272/20 z dnia 25.08.2020 r. w zakresie warunków uprawnienia.11.03.2016do modernizacji i naprawy:
– zbiorników wagonów cystern do przewozów towarów niebezpiecznych wg RID:
– DISIARCZEK WĘGLA – UN 1131, kl. 3, kod klasyfikacyjny FT1, grupa pakowania I,
– SIARKA STOPIONA – UN 2448, kod klasyfikacyjny F3, grupa pakowania III,
włącznie z montażem tych zbiorników na podwoziach wagonowych oraz montażem wyposażenia.
PPHU OKTAN Miodek Andrzej, Miodek Małgorzata Spółka Jawnaul. Tylna 7, 90-348 ŁódźTDT-M/N-19/16. Zmieniono decyzją nr T.5900.61.2024.T22 z dnia 02.04.2024 r. w zakresie warunków uprawnienia.02.03.2016– do naprawy i modernizacji zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR oraz drogowych cystern ciśnieniowych do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych,
– do naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
w miejscu prowadzenia działalności:
ul. Rokicińska 156 , 92-412 Łódź
MOSTOSTAL PŁOCK S.A.Targowa 12, 09-400 PłockTDT-W/M/N-53/2218.10.2022 r.a) do wytwarzania, wytwarzania elementów, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, - urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, - rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy, rurociągów LNG, rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników LNG, - zbiorników magazynowych LNG, b) do wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy: - rurociągów parowych, - kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, - stałych zbiorników ciśnieniowych.
Rail Polska Sp. z o. o.ul. Willowa 8/10 lok. 11, 00-790 WarszawaTDT-M/N-18/16. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-94/20 z dnia 26.03.2020 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.29.02.2016do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1, 8 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników cystern drogowych oraz kolejowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x cm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
– zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 6.1, 8 wg RID, z wyłączeniem zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
w miejscu wykonywania działalności:
Zakład Taboru Kolejowego, ul. Długa 1, 32-642 Włosienica
ZBIKO KONSTRUKCJE-SERWIS Sp. z o. o.ul. Domeyki 1, 80-124 GdańskTDT-M/N-17/16. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-184/20 z dnia 24.06.2020 r. w zakresie warunków uprawnienia.24.02.2016– do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
ARIMET Tomasz Przyłuckiul. Rapackiego 33, 86-300 GrudziądzTDT-M/N-16/16. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-46/20 z dnia 18.02.2020 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.17.02.20161) do modernizacji i naprawy:
a) cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
b) DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,
c) cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara, stosowanych w ruchu drogowym do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, z wyłączeniem modernizacji cystern, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,
d) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
2) do naprawy:
a) dźwignic z wyłączeniem dźwigów,
b) urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
ENERGOREM Płock Sp. z o.o.ul. Witolda Zglenickiego 42G, 09-411 PłockTDT-W/M/N-9/16. Zmieniono decyzją nr T.5900.221.2021.T4 z dn. 11.10.2021 r. oraz decyzją nr T.5900.23.2024.T22.2 z dnia 02.04.2024 r.09.02.2016do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów
Jerzy Masewicz prowadzący działalność gospodarczą jako: STRIM Jerzy Masewiczul. Harcerska 30, 05-820 PiastówTDT-W/M/N-4/16. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-85/20 z dnia 25.03.2020 r. w zakresie warunków uprawnienia oraz zakresie uprawnienia21.01.2016– do modernizacji i naprawy zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, kod klasyfikacyjny 2F, które nie są oznaczone znakiem π, a modernizacja nie powoduje zmian zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymaga oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/UE,
– do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz innych elementów stanowiących stałe lub okresowe wyposażenie zbiorników transportowych (przewodów elastycznych z końcówkami, elementów łącznych)
Janusz Domagała prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALMA Janusz Domagałaul. Fabryczna 1, 42-530 Dąbrowa GórniczaTDT-M-3/16. Zmienione decyzją nr T.5900.250.2021.T4 z dnia 04.12.2021 r.15.01.2016modernizacja dźwigników do pojazdów i wagonów, urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów, układarek do układania torów, przeciągarek do pojazdów szynowych, z wyłączeniem modernizacji powodujących zmianę zasadniczych parametrów technicznych i wymagających oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.ul. Toruńska 155, 85-950 BydgoszczTDT-W-2/16. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-235/1/20 z dnia 27.08.2020 r. – w zakresie ważności warunków uprawnienia.13.01.2016wytwarzanie niewulkanizowanych płyt antykorozyjnych z mieszanek gumowych, przeznaczonych do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR i RID
GRACO Sp. z o. oul. Żurawia 6/12, 00-503 WarszawaTDT-M/N-76/15. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-141-1/19 z dnia 12.12.2019 r. w zakresie warunków uprawnienia.19.10.2015 do modernizacji i naprawy:
żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi pokładowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic sieci, żurawi i korektorów sieci trakcyjnej
w miejscach prowadzenia działalności:
1. GRACO Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 05-860 Płochocin
2. GRACO Sp. z o.o., ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
WILLIG POLSKA Sp. z o.o.ul. Jasna 1, 13-100 NidzicaTDT-W/M/N-73/15. Zmienione decyzją nr T.5900.24.2022.T4 z dnia 09.02.2022 r.06.10.2015– do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara
PORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY Sp. z o.o.ul. Warsztatowa 4, 81-341 GdyniaTDT-M/N-69/15 - zmienione decyzją nr T.5900.201.2023.T22 z dnia 05.01.2024 r.01.10.2015modernizacja i naprawa wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe SIDUS s.c. Bogumił Janecki, Wojciech Kowalski, Piotr Płatek, Leszek Stopińskiul. Kołłątaja 9B, 46-203 KluczborkTDT-W/M/N-60/15 - zmieniona decyzją nr T.5900.153.2023.T22.1 z dnia 20.12.2023 r.19.08.2015Wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacja i i naprawa:
a) specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego, w tym:
– wyładowarek wagonów,
– wyładowarek okrętowych,
– wywrotnic wagonów,
– ładowarek (w tym okrętowych), ładowarko-zwałowarek,
– zwałowarek,
– przenośników taśmowych podwieszonych,
– podajników,
– przenośników,
– wyciągów skipowych,
– pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów sypkich,
b) specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w tym:
– żurawi kolejowych,
– żurawi na pojazdach kolejowych,
– żurawi pływających i pokładowych,
– wyciągów statków,
– dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,
– podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– podestów na pojazdach kolejowych,
– układarek do układania torów,
– wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
– podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych,
c) urządzeń transportu bliskiego:
– suwnic,
– wciągników i wciągarek. oraz wytwarzania elementów ww. urządzeń dla podtrzymania stanu technicznego.
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.ul. Grójecka 17, 02-021 WarszawaTDT-W/M/N-59/15. Zmieniona decyzją TDT.T3-5900-34/19 z dnia 4.11.2019 r.12.08.2015modernizacja i naprawa:
– zbiorników cystern wagonowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 wg RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg RID, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych, niezaliczanych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżnianie lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– urządzeń transportu ciągłego i bliskiego:
– wyładowarek wagonów,
– przenośników taśmowych podwieszanych,
– podajników,
– przenośników,
– pneumatycznych urządzeń transportowych do materiałów masowych luzem,
– żurawi kolejowych,
– żurawi na pojazdach kolejowych,
– dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– układarek do układania torów,
– podestów na pojazdach kolejowych,
– podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych
- wytwarzanie elementów urządzeń transportu ciągłego i bliskiego,
w miejscu wykonywania działalności:
Zakład Napraw Taboru w Krakowie, ul. Półłanki 1, 30-858 Kraków
KRÓLMET Sp. z o.o.ul. Żelazna 63, 42-400 ZawiercieTDT-W-56/15. Zmienione decyzją nr T.5900.148.2021.T4 z dn. 21.06.2021 r.24.07.2015wytwarzanie odlewów elementów stosowanych w kolejach linowych i wyciągach narciarskich w miejscu wykonywania działalności:
ODLEWNIA PRECYZYJNA, ul. Żelazna 63, 42-431 Zawiercie
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Lucyna Hadaś, Antoni Hadaś Spółka Jawnaul. Józefa Bema 162, 63-400 Ostrów WielkopolskiTDT- W/M/N-55/15. Zmienione decyzją nr T.5900.20.2021.T4 z dn. 28.01.2021 r.22/07/2015Do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– cystern do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADN, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADN oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych, napełnianych podciśnieniowo wg ADR,
– dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR,
– zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– do modernizacji i naprawy cystern do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
– do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
DB Cargo Polska S.A.ul. Wolności 337, 41-800 ZabrzeTDT-M/N-52/15. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-117/20 z dnia 22.04.2020 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.14.07.20151. do o modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern kolejowych i drogowych, kontenerów-cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8,
– zbiorników cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,
– urządzeń służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu: wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, dźwigniki, przeciągarki pojazdów szynowych
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle
2. do o naprawy:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR,
– zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 8 wg RID
– zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,
– urządzeń służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
POMPBET Dariusz StrębskiMoszna-Wieś 17A, 05-840 BrwinówTDT-M/N-51/15. Zmienione decyzją nr T.5900.211.2021.T4 z dnia 17.09.2021 r. oraz decyzją nr T.5900.208.2023.T22 z dnia 03.01.2024 r.07.07.2015do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych, w miejscu wykonywania działalności Domaniew, ul. Baśniowa 45, 05-840 Brwinów
Dobrowolski Sp. z o.o.ul. Obrońców Warszawy 26a, 67-400 WschowaTDT-W/M/N-35/15. Zmienione decyzją nr T.5900.85.2021.T4 z dn. 24.03.2021 r.08.05.20151. wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacja, naprawy, wytwarzanie elementów:
– zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem cystern kl. 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE
– zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 napełnianych podciśnieniowo
2. modernizacja i naprawy:
– zbiorników cystern wraz z osprzętem i wyposażeniem do transportu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkuje zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
TABOR Dębica Sp. z o.o.ul. Sandomierska 39, 39-200 DębicaTDT-M/N-34/15. Zmiana warunków uprawnienia decyzją nr TDT.T22-5900-15708/19 z dnia 20.05.2019 r. w zakresie ważności.06.05.20151. do naprawy:
– wagonów cystern i cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 8 według ADR/RID, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– wagonów cystern i cystern drogowych, kontenerów cystern do transportu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
– zbiorników ciśnieniowych pracujących w układach pneumatycznych hamulca,
w miejscu wykonywania działalności:
1. TABOR DĘBICA Sp. z o. o., ul. Plażowa 1, 41-208 Sosnowiec
2. do modernizacji i naprawy:
– wagonów cystern i cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3, 8 i 9 według ADR/RID, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– wagonów cystern i cystern drogowych, kontenerów cystern do transportu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkuje zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,
– urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego (UTB oraz SUTB),
w miejscu wykonywania działalności:
2. TABOR DĘBCA Sp. z o. o., ul. Słowackiego 72, 32-540 Trzebinia
KNK SERWIS Sp. z o.o.Schodnia, ul. Powstańców Śląskich 3, 46-040 OzimekTDT-M/N-27/15. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-9274/19 z dnia 16.04.2019 r., zmieniona decyzją nr T.5900.10.2022.T4 z dnia 01.02.2022 r.15.04.2015modernizacja i naprawa urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
TEMTECH Sp. z o.o.Obrońców Modlina 7, 30-733 KrakówTDT-W-26/15. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-9391/19 z dnia 01.04.2019 r. - przedłużono ważność warunków uprawnienia.31.03.2015Do wytwarzania uszczelek stosowanych w zbiornikach do transportu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID.
Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.ul. Mostowa 24D, 47-220 Kędzierzyn-KoźleTDT-W/M/N-25/15 (zmieniono decyzją nr T.5900.62.2023.T22.1 z dnia 30.06.2023 r. - przedłużono ważność warunków uprawnienia)26.03.20151. Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów: wytwarzanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzanie ich elementów.
2. Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o., ul. Mostowa 24D, 47-220 Kędzierzyn Koźle: wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Andrzej Ciepiela prowadzący działalność gospodarczą jako: CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION Andrzej Ciepielaul. Królowej Marysieńki 19/134, 02-954 WarszawaTDT-M/N-23/15. Zmieniona decyzją nr T.5900.167.2023.T22.1 z dnia 22.11.2023 r. w zakresie warunków uprawnienia.23.03.2015do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
w miejscu wykonywania działalności:
Baza Magazynowo – Serwisowa CTP, Lipie 27, 05-620 Błędów
ANIGER Sp. z o.o.ul. Nowa 10a, 63-400 Ostrów WielkopolskiTDT-W/M/N-21/15. Zmieniono decyzją nr T.5900.50.2023.T22.1 z dnia 12.06.2023 r. – przedłużenie warunków uprawnienia.11.03.2015Do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,
– przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania.
Kingspan Water&Energy Sp. z o.o.ul. Topolowa 5, 62-090 RokietnicaTDT-W-16/15. Zmieniona decyzją nr TDT.T3-5900-344/20 z dn. 16.11.2020 r.19.02.2015do wytwarzania dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)
PPHU BONEX Bożena Nowowiejskaul. Magazynowa 21 A, 42-260 Kamienica PolskaTDT-N-12/1516.02.2015do naprawy cystern drogowych wraz z ich osprzętem do przewozu materiałów niebezpiecznych klas: 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 oraz materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara
NAFTOREMONT-NAFTOBUDOWA Sp. z o.o.ul. Zglenickiego 46, 09-411 PłockTDT-W/M/N-9/15 - zmieniona decyzją nr T.5900.125.2023.T22 z dn. 13.07.2023 r. przedłużenie warunków uprawnienia04.02.2015do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
ARON Spółka z o.o.ul. Chorzowska 40, 25-852 KielceTDT-W/M/N-1/15. Zmienione decyzją nr T.5900.29.2021.T4 z dn. 05.03.2021 r.07.01.2015– Do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– do modernizacji i naprawy: cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.
Zakład Napraw i Legalizacji Butli, Konserwacja i Naprawa Sprzętu P. Poż. LEGAL Szulc Zygmuntul. Jasienicka 7, 72-010 PoliceTDT-M/N-123/1402.12.2014Do modernizacji i naprawy butli, wiązek butlowych i bębnów ciśnieniowych wg ADR (z wyłączeniem butli, wiązek butlowych i bębnów ciśnieniowych oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE), zbiorników agregatów gaśniczych, zbiorników ciśnieniowych w urządzeniach przeciwpożarowych pojazdów kolejowych, metra i tramwajów, zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych.
FLOW TECHNICS Sp. z o.o.ul. Mirosławiecka 38, 78-520 ZłocieniecTDT-W/M/N-114/14. Zmienione decyzją nr T.5900.12.2024.T22 z dnia 23.01.2024 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.27.11.2014Do wytwarzania modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,
– dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wraz z osprzętem i wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR.
Tomasz Bednarski prowadzący działalność gospodarczą jako: TOBI Tomasz Bednarskiul. Piołunowa 7, 54-530 WrocławTDT-W/M/N-109/14. Zmieniono decyzja nr TDT.T22-5900-14056/19 z dnia 02.05.2019 r. – przedłużono ważność warunków uprawnienia. Zmieniono decyzją nr T.5900.160.2021.T4 z dn. 12.07.2021 r.24.10.2014– do wytwarzania, modernizacji i naprawy elastycznych przewodów stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji transportowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami,
– do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Heatmasters Poland Sp. z o.o.ul. Sielecka 63, 42-500 BędzinTDT-W-104/1401.10.2014do wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych nie podlegających dyrektywie 97/23/WE
P. W. ADAMS Ewa LacheraDębno 1a, 55-140 ŻmigródTDT-W/M/N-41/2307.09.2023do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: - zbiorników cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,05 Mpa, - dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL), w miejscu wykonywania działalności: ul. Ślusarska 1A Dębno Polskie 63-900 Rawicz
CTE sp. z o.o.Istebna 634, 43-470 IstebnaTDT-W/N-91/1410.09.2014do wytwarzanie w zakresie montażu i naprawy:
– osobowych kolei linowych,
– wyciągów do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,
– przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym
w miejscach prowadzenia działalności:
1) Istebna 634, 43-470 Istebna
2) ul. J. Sitki 8, 34-335 Krzyżowa
Władysław Gierko i Zygmunt Szewczuk wykonujący działalność gospodarczą jako: Zakład Produkcyjno-Handlowy KRIOGAZ s.c.ul. Gen. J. Bema 9, 56-100 WołówTDT-W/N-89/14. (zmieniona decyzją nr T.5900.21.2023.T22 z dnia 21.02.2023 r.)19.08.2014miejsce zakładu, gdzie będzie wykonywane uprawnienie: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Targowa 1
- do wytwarzania i naprawy elastycznych metalowych węży do gazów sprężonych, skroplonych i skroplonych schłodzonych,
- do wytwarzania, naprawy i wytwarzania elementów węży elastycznych ciśnieniowych z PTFE z zakuwanymi końcówkami do gazów sprężonych
Zakład Naprawy Środków Transportu, Roman Polak, Marian Wolbrecht, Cezary Żbik, Spółka Jawnaul. Gdańska 57, 83-110 TczewTDT-M/N-81/14 - zastępuje/rozszerza decyzję TDT-M/N-93/08 z dn. 14.10.200830.07.2014Do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6, 8 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
– zbiorników cystern ciśnieniowych wraz z wyposażeniem, napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,
– żurawi na pojazdach kolejowych,
– dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,
do naprawy:
- zbiorników sprężonego powietrza zainstalowanych w kolejowych pojazdach szynowych.
Altrad Babcock Europe S.A.ul. Golejowska 73B 44-207 RybnikTDT-W/M/N-76/14 z dnia 11 lipca 2014 r. Zmieniona decyzją nr T.5900.8.2021.T4 z dn. 15.01.2021 r. oraz nr T.5900.8.2023.T22 z dnia 23.01.2023 r.11.07.2014modernizacja i naprawa urządzen do przemieszczania wagonów po torach kolejowych, dLwigników do podnoszenia taboru kolejowego, wywrotnic wagonowych oraz wytwarzanie ich elementów nie podlegających ocenie zgodności według dyrektywy WG
Jan Dziura-Bartkiewicz, Grzegorz Bartkiewicz PETROSTER sp. j.Leśmiana 2, 30-220 KrakówTDT-W/M/N-69/1423.06.2014wytwarzanie urządzeń poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
PONER sp. z o.o.Mianowice 3A, 63-600 KępnoTDT-W/M/N-60/14. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-3522/15 z dn. 11.02.2015 r., oraz decyzją nr T.5900.37.2022.T4 z dn. 23.02.2022 r.04.06.20141. Do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych,
2. do modernizacji i naprawy:
- rurociągów technologicznych.
PGNiG TECHNOLOGIE S.A.ul. Naftowa 8, 38-400 KrosnoTDT-W/M/N-54/14. Zmieniona decyzją znak TDT.T3-5900-21641/15 z dnia 22.07.2015 r.22.05.2014do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
ELGUM-PLUS Sp. z o.o. Sp. k.Sochaczewska 13, 01-327 WarszawaTDT-W/M/N-46/18 , zmieniona decyzją nr T.5900.99.2022.T22 z dnia 16.05.2022 r.14.05.2018r. - do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, takich jak: g) instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, h) instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, i) instalacje i urządzenia, w tym ramiona przeładunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi. - wytwarzania poprzez montaż elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami, zaworami, przejściówkami oraz złączami dla podłączenia do odpowiednich przyłączy - wytwarzania poprzez montaż urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych na stanowiskach przeładunkowych z wyłączeniem portowych ramion przeładunkowych
G. Ceglarz, M. Kabat, R. Żbik – Fortech S.C.Żytniów 31, 46-325 RudnikiTDT-W/M/N-27/14. Zmienione decyzją znak: TDT.T16-5900-8654/16 z dnia 4 kwietnia 2016 r.10.03.2014uprawnienie dotyczy modernizacji i naprawy suwnic, żurawi stałych, żurawi przenośnych, wciągników, wciągarek i elementów urządzeń dźwignicowych, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu oraz wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych nie podlegających ocenie zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE
TECH-BUD Spółka z o.o.ul. Główna 18, Przejazdowo, 83-021 WiślinaTDT-W/M/N-11/14 (zmieniona decyzją nr T.5900.145.2022.T22 z dnia 13.07.2022 r. - przedłużenie warunków uprawnienia)05.03.2014do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu osprzętu elastycznych przewodów, stanowiących wyposażenie tych urządzeń,
do modernizacji i naprawy:
– wciągarek i wciągników,
– suwnic,
– żurawi,
– układnic,
– dźwigników (podnośników), w tym systemów do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
– wyciągów towarowych,
– wyciągów statków,
– podestów ruchomych,
– urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
– wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
– urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
– urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
– przeciągarek pojazdów szynowych,
– pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
– urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,
– zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 2, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
– zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
– urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
Piotr Kawecki prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe VEGAul. Okrętowa 4D, 74-320 BarlinekTDT-M/N-26/14. Zmienione decyzją nr TDT.T22-5900-270/20 z dnia 21.08.2020 r. w zakresie warunków uprawnienia.04.03.2014do modernizacji i naprawy: układów cięgnowych stanowiących integralną część specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego, portowych ramion przeładunkowych oraz urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny
PKP Cargotabor Sp. z o.o.Grójecka 17, 02-021 WarszawaTDT-W-23/14. Zmienione decyzją znak TDT.T3-5900-21579/14 z dnia 8.08.2014 r.24.02.2014do wytwarzania nakrętek przeznaczonych do dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, dla podtrzymania stanu technicznego tych urządzeń
Ryszard Hawryliszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TRANSPORT CIĘŻAROWY RYSZARD HAWRYLISZYNul. Borowska 281/2, 50-556 WrocławTDT- M/N-3/14 - zmieniona decyzją nr T.5900.31.2024.T22 z dnia 22.02.2024 r.02.01.2014do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych
ENERGOCEM Sp. z o.o.ul. Fabryczna 6, 22-100 ChełmTDT- M/N-106/1308.11.2013do modernizacji i naprawy:
suwnic, wciągarek, wciągników w zakresie elektrycznym
Agnieszka Hoffmann Tomasz Hoffmann prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Urządzeń Mechanicznych s.c.Nowy Dwór 39, 56-500 SycówTDT-W/N-71/13 - zmieniona decyzją nr T.5900.177.2023.T22.1 z dnia 08.12.2023 r.02.08.2013– do wytwarzania i naprawy zaworów bezpieczeństwa, z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 97/23/WE oraz 2010/35/UE,
– do naprawy zaworów odcinających
OT Port Świnoujście Sp. z o.o.ul. Bunkrowa 1, 72-602 ŚwinoujścieTDT-W/M/N-64/13. Zmienione decyzją znak: TDT.T22-5900-16686/15 z 17.06.2015 r.18.07.2013Uprawnienie do wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego, modernizacji i naprawy:
– urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
– specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi pływających i pokładowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
– specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych.
Maciej Stasiewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych POLMIX-AST Maciej Stasiewskiul. Sienna 48, 80-605 GdańskTDT-M/N-110/1212.12.2012do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego
Daniel Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą jako PRIMUSul. Sobieskiego 40/2, 82-300 ElblągTDT-W/M/N-109/1205.12.2012do wytwarzania, modernizacji i naprawy wyciągów dla narciarzy wodnych oraz wytwarzania ich elementów
w miejscu wykonywania działalności:
ul. Berylowa 12, 82-320 Gronowo Górne
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.ul. Sobieskiego 5, 84-230 RumiaTDT-W/M/N-100/1219.10.2012wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Enitra Sp. z o.o.ul. 1 Maja 62, 58-300 WałbrzychTDT-M/N-79/1225.07.2012modernizacja i naprawy przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym
TANKO S.p.A. / TANKO S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsceul. Stary Rynek 38-39, 61-722 PoznańTDT-W-63/12. Zmiana: TDT-W-15/12 z dnia 06.03.2012 r.19.06.2012wytwarzanie zbiorników magazynowych LNG oraz rurociągów i innych elementów stanowiących ich wyposażenie
CGH Polska Sp. z o.o.Srebrna 39, 85-461 BydgoszczTDT-W-51/1212.06.2012do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, poziomych, jednopłaszczowych i dwupłaszczowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, o zakresie średnicy do 2900 mm i pojemności do 100 m3
ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A.ul. Mickiewicza 15, 40-951 KatowiceTDT-W/M/N-27/12. Zmieniono decyzją znak TDT.T3-5900-13119/12 z dnia 12.07.2012 r. w zakresie pkt 5.3 warunków uprawnienia20.04.2012do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,
– kriogenicznych naziemnych zbiorników magazynowych LNG,
– rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,
– elementów urządzeń ciśnieniowych, niepodlegających ocenie zgodności wg dyrektywy nr 97/23/WE. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Przez:
Zakład Produkcji Montażowej, ul. Żwirki i Wigury 58, 43-190 Mikołów
Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.ul. Wrocławska 59, 49-200 GrodkówTDT-W-13/12 - zmieniono decyzją znak: TDT.5900.30.2024.T22.1 z dnia 11.04.2024 r.07.03.2012wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG
Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.ul. 11-go Listopada 26, 14-100 OstródaTDT-W/M/N-7/12. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-112/20 z dnia 23.04.2020 r. w zakresie ważności warunków uprawnienia.01.02.2012– wytwarzanie przez montaż zbiorników wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE,
– modernizacja i naprawy zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE,
– wytwarzanie i naprawy wyposażenia obsługowego zbiorników wagonów cystern z wyjątkiem wyposażenia obsługowego wagonów cystern oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 2010/35/WE
w miejscu wykonywania działalności:
Wagon Service Ostróda Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 26, 14-100 Ostróda
– modernizacja i naprawy zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym
w miejscu wykonywania działalności:
Zakład Gospodarki Cysternami w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o.ul. Wysocka 52, 63-400 Ostrów WielkopolskiTDT-W/M/N-92/11 - zmieniona decyzją nr T.5900.214.2023.T22.1 z dnia 22.02.2024 r.15.12.2011– modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny: suwnic, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, układnic magazynowych, podestów ruchomych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach oraz elementów urządzeń dźwignicowych,
– wytwarzanie elementów nośnych dźwigników śrubowych: śruba, nakrętka
Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o.ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko BiałaTDT-W/M/N-77/11. Zmieniono decyzją znak T.5900.15.2021.T3 z dnia 19.01.2021 oraz nr T.5900.205.2023.T22.1.2024 z dnia 08.02.2024 r.06.12.2011– wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawy oraz wytwarzanie elementów dla podtrzymania stanu technicznego wyciągów narciarskich do przemieszczania osób oraz przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym, – naprawa elementów kolei linowych
PATRONIK Maszyny Ślusarstwo Technika Cieplnaul. Nowa 33, 58-500 Jelenia GóraTDT-W/N-27/1101.06.2011wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego
Michał Misiewicz, Piotr Szabłowski prowadzący działalność gospodarczą: Zakład Usług Spawalniczo-Lakierniczych SPAW-MAL s.c.ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 LęborkTDT-W/N-24/1101.06.2011do wytwarzania, modernizacji i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL) zgodnie z przepisami ADR
STOKOTA Spółka z o.o.ul. Niska 2, 82-300 ElblągTDT-W/M/N-9/1119.04.2011wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
– cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
– cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,
do wytwarzania:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern,
do modernizacji i naprawy:
– cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, które nie podlegają oznakowaniu znakiem p zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
– cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar ´ dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
w miejscach wykonywania działalności:
1. STOKOTA Spółka z o.o., ul. Niska 2, 82-300 Elbląg,
2. STOKOTA Spółka z o.o., Oddział w Kielcach, ul. Łódzka 296A, 25-655 Kielce
FAMAK S.A.ul. Fabryczna 5, 46-200 KluczborkTDT-M/N-24/16 - zmieniona decyzją nr T.5900.56.2023.T22 z dnia 28.03.2023 r. w zakresie nazwy firmy.14.10.2010do modernizacji i naprawy
– urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek (w tym okrętowych), zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników,
– specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny: podestów ruchomych, układnic magazynowych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników i wciągarek, elementów urządzeń dźwignicowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
Doppelmayr Polska Sp. z o.o.ul. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko BiałaTDT-W/M/N-49/1026.07.2010wytwarzania poprzez montaż, modernizacja i naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich przeznaczonych do przewozu osób
dBP Products Sp. z o.o.Kamienista 4, 63-900 RawiczTDT-W/M/N-44/10. Zmieniono decyzją znak TDT.T22-5900-2569/15 z dnia 29.01.2015 r.20.07.2010modernizacja i naprawa:
– zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 i 3 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
– cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w tym do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych), mieszanek paszowych,
wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
– instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Mostostal Puławy S.A.ul. Budowlanych 5, 24-110 PuławyTDT- W/M/N-47/1015.07.2010do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
do modernizacji i naprawy:
– rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do gazów i cieczy dla materiałów o właściwościach trujących, żrących i palnych,
– zbiorników stałych,
– zbiorników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 199, poz. 1469)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 87-800 WłocławekTDT- M/N-41/1001.07.2010cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara, stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
HAAR POLSKA Sp. z o.o.ul. Forteczna 18, 32-086 WęgrzceTDT-M/N-21/10. Zmieniono decyzją znak TDT.T22-5900-2182/15 z dnia 27.01.2015 r.12.05.2010do modernizacji i naprawy cystern drogowych do przewozów materiałów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR poprzez wymianę i naprawę armatury oraz montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających zmieszaniu produktów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOTŁOREMBUD” Leszek Cichosz Bogdan Szatlach Spółka Komandytowa ul. Ołowiana 13, 85-461 BydgoszczTDT-W-36/2223.08.2022 r.do wytwarzania dennic wykonanych ze stali, w tym stali wysokostopowych, oraz aluminium przeznaczonych do zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID, zbiorników magazynowych oraz innych zbiorników podlegających dozorowi technicznemu, z wyłączeniem zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, 8 wg ADR/RID, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE
METALKO Spółka z o.o.Al. Wojska Polskiego 65, 85-825 BydgoszczTDT-W/M/N-74/0912/08/2009Do:
– modernizacji i naprawy: cystern kolejowych i drogowych, kontenerów cystern, DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg RID i ADR, z wyłączeniem cystern klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 99/36/WE,
– wytwarzania: cystern kolejowych i drogowych, kontenerów cystern, DPPL metalowych, do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg RID i ADR, z wyłączeniem cystern klasy 6.1 i 8, które podlegają ocenie zgodności zgodnie z dyrektywą 99/36/WE,
– modernizacji i naprawy cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny, przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych, sproszkowanych i granulowanych nie podlegających przepisom RID i ADR:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara z wyłączeniem modernizacji zbiorników, które skutkują zmianą podstawowych podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,
– naprawy ciśnieniowych zbiorników sprężonego powietrza o iloczynie nadciśnienia i pojemności większym niż 50 bar x dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara zamontowanych:
– w układzie hamulcowym pojazdu kolejowego i metra lub układzie sterującym elementami za- i wyładowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w układzie sterującym elementami za- i wyładowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w urządzeniu przeciwpożarowym pojazdu kolejowego i metra,
– na stale w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych,
– wykładania i naprawy wewnętrznych, gumowych i ebonitowych wykładzin chemoodpornych zbiorników przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg RID i ADR,
– nakładania i naprawy wewnętrznych chemoodpornych, ochronnych powłok malarskich termo- i chemoutwardzalnych,
– wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Krzysztof Rozworowski wykonujący działalność gospodarczą jako Zakład Naprawy Cystern TIGREul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk MazowieckiTDT- M/N-63/09. Zmieniono decyzją nr T.5900.137.2021.T4 z dn. 10.06.2021 r.01.06.2009do modernizacji i naprawy cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR oraz cystern drogowych do przewozu towarów stałych niezaliczonych do towarów niebezpiecznych (sypkich lub granulowanych) napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem
Bogdan Sarapuk, Mariusz Langowski wykonujący działalność gospodarczą jako: Firma MIKRON Bogdan Sarapuk Mariusz Langowski Spółka Cywilnaul. Grunwaldzka 41, 41-100 OstródaTDT- N-56/0912.05.2009do naprawy zaworów bezpieczeństwa typu ZB I/a oraz zaworów kulowych DN100 przeznaczonych do zamontowania na wagonach cysternach do przewozu towarów niebezpiecznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe UNIMAT Spółka z o.o.Nowy Dwór 27, 86-070 Dąbrowa ChełmińskaTDT-W-46/0923.03.2009do wytwarzania szybkozłączy, armatury i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg RID/ADR
Bogdan Czyżewski, Janusz Szwech, Włodzimierz Żaglewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Usług Gospodarczych SERWKOMB s.c.Otolińska 25, 09-407 PłockTDT-M/N-101/0822.10.2008do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, cystern przenośnych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
– dużych pojemników do przewozu luzem DPPL,
– kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych klas 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9,
– cystern napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR,
– cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
Zakład Naprawy Środków Transportu Roman Polak, Marian Wolbrecht, Cezary Żbik Spółka Jawnaul. Gdanska 57, 83-110 TczewTDT–M/N–93/0814.10.2008do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 6, 8 wg RID wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
– zbiorników kolejowych cystern ciśnieniowych wraz z wyposażeniem, napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
do naprawy
– zbiorników sprężonego powietrza zainstalowanych w kolejowych pojazdach szynowych
CEMET Spółka Akcyjnaul. Przasnyska 6A, 01-756 WarszawaTDT-N-80/0829.09.2008naprawa stalowych zbiorników cystern wagonowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, w miejscach wykonywania działalności:
1. Placówka Terenowa Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
2. Placówka Terenowa Działoszyn, 98-355 Działoszyn
3. Placówka Terenowa Kujawy, 88-192 Piechcin
4. Placówka Terenowa Nowiny, ul. Przemysłowa 12, 26-052 Sitkówka
5. Placówka Terenowa Ożarów, Karsy 77, 27-530 Ożarów
6. Placówka Terenowa Górażdże, Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże
Józef Kosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZUT Wągrowiecul. Rogozińska 90, 62-100 WągrowiecTDT-W/M/N-79/0819.09.2008do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych i wagonów-cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników cystern klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
do modernizacji i naprawy:
– zbiorników cystern drogowych i wagonów-cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR/RID, z wyłączeniem zbiorników cystern, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
– zbiorników cystern drogowych i wagonów-cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji cystern, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
TRANSCHEM Spółka z o.o.Toruńska 153, 87-810 WłocławekTDT-W/M/N-62/0806.08.2008do wytwarzania:
– elementów stanowiących wyposażenie cystern kolejowych, cystern drogowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8, 9 wg RID i ADR, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8, które oznaczane są znakiem, π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
-DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,
do modernizacji i naprawy:
– cystern kolejowych, cystern drogowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8, 9 wg RID i ADR, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π, zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE,
– DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,
– cystern ciśnieniowych
– zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem, przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych, sproszkowanych i granulowanych nie podlegających przepisom RID i ADR:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych),
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożących pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara z wyłączeniem modernizacji zbiorników, które skutkuje zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymaga oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
HORKA Horka Piotrul. Trzemeszeńska 33, 88-410 GąsawaTDT-M/N-27/0804.04.2008do naprawy:
– cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern drogowych i kontenerów cystern klasy 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 99/36/WE,
– DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu materiałów niebezpiecznych,
do modernizacji:
– cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern drogowych i kontenerów cystern klasy 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 99/36/WE,
– DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu materiałów niebezpiecznych,
do modernizacji i naprawy:
– cystern ciśnieniowych
– zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny, przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych, sproszkowanych i granulowanych nie podlegających przepisom RID i ADR:
– napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,
– napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych),
– napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
– odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożących pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara,
z wyłączeniem modernizacji zbiorników, które skutkuje zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
Zakład Produkcyjno-Remontowy REM-SUW Sp. z o.o.ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 BydgoszczTDT-W/M/N-25/0819.03.2008do modernizacji – urządzen transportu bliskiego oraz specjalistycznych urządzen transportu bliskiego: suwnic, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
do naprawy – maszyn slużących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu, dźwignic linotorowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów polożenia słuzących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek pojazdów szynowych, wyciągów narciarskich,
do wytwarzania – części do w/w naprawianych urządzeń technicznych z wyjątkiem wyciągów narciarskich
GATX Rail Poland Spółka z o.o.ul. Twarda 30, 00-950 WarszawaTDT-W/M/N-8/0821.01.2008– naprawa zbiorników wagonów cystern wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia eksploatacyjnego zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 8 wg RID, które są oznakowanie znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE,
w miejscu działalności:
Gospodarki Cysternami w Gdańsku, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
– wytwarzanie przez montaż zbiorników wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE,
– modernizacja i naprawa zbiorników cystern wagonowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 8, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyjątkiem zbiorników i wyposażenia obsługowego wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 8 wg RID oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE,
– wytwarzanie i naprawa wyposażenia obsługowego zbiorników wagonów cystern z wyjątkiem wyposażenia obsługowego wagonów cystern oznakowanych znakiem π wg dyrektywy 1999/36/WE,
– naprawa i modernizacja nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych dźwigników śrubowych zespolonych,
w miejscu działalności:
Naprawczy Taboru Kolejowego w Ostródzie, ul. 11 Listopada 26, 14-100 Ostróda
i naprawy zbiorników wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym,
w miejscu wykonywania działalności:
Zakład Gospodarki Cysternami w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Sikorski Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKON-S ul. Klejowa 24 26-600 Radomul. Tokarska 3, 26-600 RadomTDT-M/N-94/0727.11.2007do:
– naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym wraz z ich wyposażeniem obsługowym, służących do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie bedących niebezpiecznymi, przewożonych lub rozladowywanych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara
– modernizacji nie powodującej zmian zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagającej oceny zgodności wg dyrektywy 97/23/WE, zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym wraz z ich wyposażeniem obsługowym, służących do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi, przewożonych lub rozładowywanych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niz 0,5 bara
ZASTA Spółka z o.o.ul. Owocowa 4 - 8, 76-200 SłupskTDT-W/M/N-75/0707.09.2007do:
– wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników wagonów cystern i cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg RID/ADR,
– naprawy zbiorników wagonów cystern i cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID/ADR, które nie są oznaczone znakiem π,
– modernizacji nie powodującej zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagającej oceny zgodności wg dyrektywy 1999/36/WE zbiorników wagonów-cystern i cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID/ADR, które nie są oznaczone znakiem π,
– naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu kolejowym i drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
– modernizacji nie powodującej zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagającej oceny zgodności wg dyrektywy 97/23/WE zbiorników ciśnieniowych wagonów cystern i cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,
– wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg RID/ADR
Danuta Ziobro, Ryszard Ziobro ZIOBRO S.c.ul. Tkacka 3, 43-200 PszczynaTDT–N-40/07. Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-2336-1/19 z dnia 13.09.2019 r. – zmianie uległ zakres uprawnienia.11.05.2007– zbiorników cystern drogowych do przewozu towarow niebezpiecznych klasy 2 wg ADR wraz z osprzętem obsługowym, które nie są oznaczone znakiem p oraz wiązek butli nieoznaczonych znakiem p,
– naczyń kriogenicznych, które nie są oznaczone znakiem p wraz z armaturą
TRANSMET Sp. z o.o.ul. Obronców Westerplatte 87, 40-335 KatowiceTDT–M/N-39/0711.05.2007modernizacja i naprawa zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR oraz klasy 2, które nie są oznaczone znakiem pi
CELTECH Sp. z o.o.ul. Rubież 46 C3 lok. 28, 61-612 PoznańTDT-W/M/N-44/06. W miejscu prowadzenia działalności: 64-000 Kościan, ul. Łąkowa 8A22.09.2006 Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecz-nych klasy: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR,
- cystern drogowych napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych wg ADR,
naprawa:
- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π,
- cystern drogowych do przewozu materialów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
Franz Kaminski Waggonbau Polska Sp. z o.o.ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4, 48-300 NysaTDT-N-32/0627.06.2006Naprawa:
– zbiorników wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg RID,
– zbiorników wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które nie są oznaczone znakiem π,
– zbiorników wagonów cystern do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 MielecTDT-W-69/0402.09.2004 Wytwarzanie stalowych zbiorników ciśnieniowych zabudowywanych w samolotach.
POL – MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.59-301 LubinTDT-N-50/0408.06.2004Naprawa zbiorników cystern wagonowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 8 wg RID.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.ul. Hubska 6, 50-502 WrocławTDT-M/N-36/0423.04.2004Naprawa i modernizacja maszyn służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, układarek do okładania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszenia i regulacji sieci trakcyjnej, podlegających TDT.
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe PORT PÓŁNOCNY Sp. z o.o.ul. Budowniczych Portu Północnego 23, 80-601 GdańskTDT-M/N-45/2031.07.2020 r.Naprawa - maszyn służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu, - urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunko-wych, - urządzeń do transportu materiałów niezaliczonych jako materiały niebezpieczne wg ADR/ADN/RID/IMD-Code, stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych portowych baz przeładunkowych, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu
ROLLMEX Spółka z o.o.ul. Hutnicza 20 B, 81-061 GdyniaTDT-W/M/N-116/0329.12.2003Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi klasy 2, 3, 6.1 i 8 wg ADR/RID,
- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
- urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów,
- pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych oraz maszyn służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
TALMEX Sp. z o.o.ul. Chopina 94, 43-600 JaworznoTDT-W/N-113/0318.12.2003Wytwarzanie i naprawa wykładzin chemoodpornych i antykorozyjnych zbiorników cystern drogowych i kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELEKTROREM Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 30 88-160 JanikowoTDT- N-97/0324.10.2003Naprawa instalacji elektrycznych towarowych kolei linowych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
Zespól Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych Sp. z o.o. AUTORYTETUl. Kopalniana 1, 59-320 PolkowiceTDT-W-57/0307.07.2003Wytwarzanie końcówek lin dla kolei linowych i wyciągów narciarskich.
Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.ul. Lędzińska 8, 43-143 LędzinyTDT-M/N-31/2222.07.2022do modernizacji i naprawy urządzeń transportu linowego: układów hamulcowych i układów napinających
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.Ul. Techniczna 5, 92-518 ŁódźTDT-W/N -63/0202.10.2002Wytwarzanie i naprawa poprzez montaż przekładni zębatych oraz motoreduktorów, przeznaczonych do kolei linowych i wyciągów narciarskich, a wykonanych z elementów i część dostarczonych z zakładów Firmy SEW-EURODRIVE GmbH & Co: Ernst-Blickle, Strasße 1, D-76676 Graben i Ernst-Blickle, Straße 42, D-76646 Bruchsal w Niemczech
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LECH-KOL LESZEK MUCHAUl. Warszawska 99, 95-040 KoluszkiTDT-N/M-48/0211.07.2002Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg ADR, zbiorników transportowych do przewozu materiałów sypkich i ciekłych napełnianych i opróżnianych pod ciśnieniem, urządzę do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
FABRYKA WĘŻY GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH FAGUMIT Sp. z o.o.Ul. 1 Maja 100, 32-340 WolbromTDT-W-47/0209.07.2002Wytwarzanie węży gumowych stosowanych do napełniania i przelewania z cystern paliw na bazie ropy naftowej oraz gazu LPG.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.ul. Michałki 25 80-716 GdańskTDT-M/N-9/23 - zmieniona decyzją nr T.5900.127.2023.T22.1 z dnia 22.09.2023 r.16.02.2023do modernizacji i naprawy stalowych zbiorników cystern wagonowych wraz z osprzętem do przewozu: - materiałów niebezpiecznych klasy: 2, 3, 4.1, 6, 6.1, 8 i 9 wg RID, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 2, 6.1, i 8 wg RID, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - materiałów sypkich i granulowanych, załadowywanych i rozładowywanych pod ciśnieniem, w miejscu wykonywania działalności: Zakład Gospodarowania i Utrzymania Wagonów Centrum (CB), ul. Chemików 7, 09-411 Płock
bct-Baltycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.Ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 GdyniaTDT-N-72/0131.12.2001Naprawa dźwignic podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
FELJAN s.c. J. Feliks, M. Kitaul. Kościelna 8, 47-150 RaszowaTDT- N-62/0112.12.2001Naprawa zaworów bezpieczeństwa i zaworów odcinających do zbiorników cystern w ruchu drogowym i kolejowym.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.Ul. Sandomierska 17, 80-51 GdańskTDT- N-61/0104.12.2001Naprawa dźwignic podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
Zakład Handlowo-Usługowy Grzegorz PrósinskiUl. Kopernika 4B/7, 13-100 NidzicaKDT-N-5/9926.01.1999Naprawa zbiorników cystern drogowych napełnianych podciśnieniowi, zbiorników do transportu drogowego materiałów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR i materiałów sypkich oraz ciśnieniowych zbiorników transportowych.
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zakład Produkcji PrzemysłowejUl. Żwirki i Wigury 58, 43-190 MikołówKDT-W/N-11/9817.03.1998Wytwarzanie i naprawa pojemników DPPL do przewozu węglika wapnia (karbidu) – materiału niebezpiecznego klasy 4.3 pkt 17b wg ADR.
Zakład Mechaniczny HYDROMETul. Łagiewnicka 12a, 41-902 BytomKDT-WN-7/9703.03.1997Wytwarzanie i naprawa dźwigników hydraulicznych podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu.
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o.ul. Mrozowa 9, 30-969 KrakówTDT-W/M/N-16/21 Do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:
1. specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi transportu kolejowego i drogowego:
– wywrotnic wagonowych,
– zwałowarek,
– przenośników taśmowych podwieszanych,
– podajników,
– przenośników,
– wyciągów skipowych,
2. specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem:
– przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach.
Tubes Engineering Sp. z o.o.ul. Bystra 15A, 61-366 PoznańTDT-W/M/N-10/21Do wytwarzania, modernizacji i naprawy:
– urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych,
– przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania.
REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.ul. Chłodna 51, 00-867 WarszawaTDT-W/M/N-1/21Do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– rurociągów technologicznych,
– rurociągów technologicznych do materiałów palnych,
– rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
– rurociągów LNG,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,
– zbiorników magazynowych LNG,
– do modernizacji i naprawy zbiorników stałych ciśnieniowych.
REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.ul. Chłodna 51, 00-867 WarszawaTDT-W/M/N-1/21Do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:
– rurociągów technologicznych,
– rurociągów technologicznych do materiałów palnych,
– rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
– rurociągów LNG,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
– zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących,
– zbiorników magazynowych LNG,
– do modernizacji i naprawy zbiorników stałych ciśnieniowych.
Aleksander Józefowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-TRANS” Aleksander JózefowiczZalesie Barcińskie 7, 88-192 PiechcinTDT-M/N-25/20 26.05.2020do naprawy - cystern ciśnieniowych: zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny: - napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób, - napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych), mieszanek paszowych, - napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, - odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara.
ELDA Sp. z o.o. ul. Jasna 1 13-100 NidzicaTDT-W/M/N-23/20 13.05.2020 1. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: - zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników, 2. do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara; w miejscu wykonywania działalności: ul. Zofii Nalkowskiej 51 41-922 Radzionków
Jan Wagner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Automatyka Jan Wagner ul. Obornicka 229, 60-650 PoznańTDT-N-4/22 21.01.2022do napraw zbiorników kompozytowych do sprężonego gazu ziemnego CNG (CNG-3, CNG-4), w miejscu prowadzenia działalności: ul. Rogozińska 83, 62-095 Murowana Goślina.
KMB Krzysztof Maciej Banaszczukul. Stanisława Moniuszki 48, 82-300 ElblągTDT- M/N-7/22 02.02.2022 do modernizacje i naprawy: - suwnic, - wciągarek i wciągników, - żurawi, - żurawi montowanych na pojazdach kolejowych, - urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, - wózków jezdniowych podnośnikowych, - podestów ruchomych, - podestów ruchomych montowanych na pojazdach kolejowych, - dźwigników - urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych, - układnic torów, - wypornic, korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, - wyciągów statków, - przeciągarek pojazdów szynowych: w miejscu wykonywania działalności: ul. Budowniczych Portu Północnego 24 80-601 Gdańsk
SSE Polska Sp. z o.o. ul. Wrocławska 58, Rogów Sobócki, 55-050 SobótkaTDT-W/M/N-10/22 09.02.2022do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji, napraw i wytwarzanie elementów cystern, kontenerów do przewozu luzem i specjalnych przedziałów ładunkowych do materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi, wchodzących w skład ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)
FUGOR Sp. z o.o. ul. Zamkowy Folwark 1TDT-W/M/N-12/2218.02.2022do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: 1. specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego: - wyładowarek wagonów, - wyładowarek okrętowych, - wywrotnic wagonów, - ładowarek, w tym okrętowych, ładowarko-zwałowarek - zwałowarek, - przenośników taśmowych podwieszonych, - podajników, - przenośników, - wyciągów skipowych, - pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem, 2. specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem: - żurawi kolejowych, - żurawi na pojazdach kolejowych, - żurawi pływających i pokładowych, - wyciągów statków, - dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, - podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, - podestów na pojazdach kolejowych, - układarek do układania torów, - wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, - przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, - podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, 3. urządzeń transportu bliskiego: - suwnic, - wciągników i wciągarek.
Ugasimy.pl Sp. z o.o.Gwiaździsta 66/13.B.04, 53-413 WrocławTDT-M/N-77/2019.11.2020do modernizacji, naprawy urządzeń transportu bliskiego i ciągłego w zakresie instalacji przeciwpożarowych stanowiących ich wyposażenie
PERN Spółka Akcyjna ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 PłockTDT-W/M/N-63/2214.12.2022do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych, - rurociągów przesyłowych dla materiałów ciekłych zapalnych, - rurociągów technologicznych dla materiałów ciekłych zapalnych, - urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Polskie Koleje Linowe S.A.ul. Bachledy 7D, 34-500 ZakopaneTDT-W/M/N-37/2301.09.2023do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: - kolei linowych, - wyciągów narciarskich, w tym wyciągów pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych, - wyciągów narciarskich dla narciarzy przemieszczanych po wodzie, - przenośników taśmowych.
ALLTECH Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 42, 80-299 GdańskTDT-M/N-1/2311.01.2023do modernizacji i naprawy: - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, - hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.
ACOTANK Sp. z o.o.ul. Michała Rosnowskiego 3, 82-300 ElblągTDT-W/M/N-2/2313.01.2023do wytwarzania, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów: - cystern stałych, - kontenerów-cystern, - cystern przenośnych, - cystern odejmowalnych, - cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID.
BUBAK GAZY Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 215 43-262 RadostowiceTDT-N-7/2308.02.2023do naprawy wiązek butli, z wyłączeniem wiązek oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywy 2010/35/UE
BUBAK GAZY Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 215 43-262 RadostowiceTDT-M/N-8/2308.02.2023- do modernizacji i naprawy: butli, naczyń kriogenicznych, pojazdów baterii i wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC), z wyłączeniem urządzeń oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - do modernizacji wiązek butli, z wyłączeniem wiązek butli oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE.
Maciej Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MK TECH Maciej KarczewskiZajączkowo 51, 83-111 MiłobądzTDT-W/M/N-12/2318.04.20231. do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie montażu osprzętu elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie tych urządzeń, 2. modernizacji i naprawy: - zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, - zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4, 5, 6, 8 oraz 9 wg ADR, dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych, - suwnic, wciągników i wciągarek, - żurawi, - żurawi montowanych na pojazdach kolejowych, - urządzeń służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, - wózków jezdniowych podnośnikowych, - podestów ruchomych, - podestów ruchomych montowanych na pojazdach kolejowych, - dźwigników, - urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych, - układnic torów, wypornic, korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, - wyciągów statków, - przeciągarek pojazdów szynowych.
BELMAR Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-KoźleTDT-W/M/N-18/2305.05.20231. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, 2. do wytwarzania elementów, modernizacji i naprawy specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych: - cystern napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób, - cystern w ruchu drogowym, napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych, - cystern w ruchu drogowym, napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, - cystern odejmowalnych (zbiorników kontenerowych), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara.
DEM Technika Sp. o.o.ul. Nad Śluzami 33/8, 76-200 SłupskTDT-W/M/N-33/2321.07.2023 r.do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Tomasz Kidawa Włodzimierz Góra Piotr Prenger, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą: SURAND s.c. Tomasz Kidawa, Włodzimierz Góra, Piotr Prenger ul. Bór 77/81B, 42-202 CzęstochowaTDT-W/M/N-36/2321.08.20231. do modernizacji i naprawy: a) zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, b) specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych: - cystern w ruchu drogowym, napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób, - cystern w ruchu drogowym, napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych, - cystern w ruchu drogowym, napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, - cystern odejmowalnych (zbiorników kontenerowych), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara. 2. do naprawy i wytwarzania elementów zaworów bezpieczeństwa i zaworów odcinających do zbiorników cystern w ruchu drogowym i kolejowym, w miejscu wykonywania działalności: ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle
NAVITECH Maritime and Offshore Services Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sołtana 1 72-602 ŚwinoujścieTDT-W/M/N-34/2321.08.2023do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów dla podtrzymania stanu technicznego: 1. specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego, służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego, w tym: - wyładowarek wagonów, - wyładowarek okrętowych, - wywrotnic wagonów, - ładowarek, w tym okrętowych, - ładowarko-zwałowarek, - zwałowarek, - podajników, - przenośników, - wyciągów skipowych, - pneumatycznych urządzeń transportowych do materiałów sypkich, 2. specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem, w tym: - żurawi kolejowych, - żurawi na pojazdach kolejowych, - żurawi pływających i pokładowych, - wyciągów statków, - dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, - podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, - przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, - podestów na pojazdach kolejowych, - układarek do układania torów, - wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, - podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, 3. urządzeń transportu bliskiego: - suwnic, - wciągników i wciągarek, - żurawi, - urządzeń służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych.
Pana Leszek Tomaszkiewicz, Pana Henryk Jarząb działający wspólnie w ramach spółki cywilnej: KTM Warsztaty Usługowo-Naprawcze s.c. Leszek Tomaszkiewicz, Henryk Jarząbul. Akacjowa 6, 55-216 DomaniówTDT-W/M/N-38/2305.09.2023 r.● do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: - zbiorników cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - zbiorników cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo, - cystern do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara, - kontenerów do przewozu luzem, - kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID/ADN z wyłączeniem kontenerów cystern, które są oznakowane znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, ● do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów: - dużych pojemników do przewozu luzem DPPL, - kontenerów do przewozu luzem BK1 i BK2 wg ADR, będących między innymi na wyposażeniu urządzeń MEMU (ruchomych jednostek do materiałów wybuchowych), ● do wytwarzania elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (urządzeń NO), w tym węży przeładunkowych cystern drogowych.
NIJWA Sp. z o.o.ul. Holenderska 3 99-300 KutnoTDT-W/M/N-44/2321.09.2023 r.1. do modernizacji i naprawy cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny: a) napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych, b) napełnianych materiałami płynnymi i przewożącymi te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, c) odejmowalnych (zbiorników kontenerowych), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia (PS) i pojemności (V) jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie (PS) większe niż 0,5 bara, – stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, 2. do wytwarzania, modernizacji i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny: a) napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych, b) napełnianych materiałami płynnymi i przewożącymi te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, c) odejmowalnych (zbiorników kontenerowych), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia (PS) i pojemności (V) jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie (PS) większe niż 0,5 bara, – stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych.
APCOM DEVELOPMENT Sp. z o.o.ul. Nowodworska 15/29, 54-433 WrocławTDT-M/N-62/2327.10.2023do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych, w miejscu wykonywania działalności: ul. Jarnołtowska 15 54-530 Wrocław
Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.ul. Kontenerowa 7, 80-601 GdańskTDT-M/N-61/2327.10.2023do modernizacji i naprawy: - wciągarek i wciągników, - suwnic, - żurawi, - dźwigników, - podestów ruchomych, - wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, - urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych.
OLUS Sp. z o.o.ul. Ostródzka 147a, 03-289 WarszawaTDT-M/N-64/2303.11.2023 r.do modernizacji i naprawy: - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych, - hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych w miejscu wykonywania działalności: ul. Konwaliowa 11 03-194 Warszawa
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże GórneTDT-M/N-74/2319.12.2023do modernizacji i naprawy: - urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych kl. 3 i kl. 8 oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych towarami niebędącymi towarami niebezpiecznymi pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, - wywrotnic wagonów, - przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach.
ProClean Tank Cleaning Group A.Wójtowicz i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Drogowców 2B, 39-200 DębicaTDT-M/N-70/2313.12.2023- zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, cystern przenośnych, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, wraz z wyposażeniem obsługowym, - do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, - dużych pojemników do przewozu luzem DPPL - kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych klas: 4.1, 4.2,4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9, - cystern napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 - cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara - w miejscu wykonywania działalności: ul. Mościckiego 2B 39-200 Dębica
Pan Paweł Kalinowski Pani Martyna Kalinowska działający wspólnie w ramach spółki cywilnej Zakład Usług Gospodarczych SERWKOMB s.c. P. Kalinowski, M. Kalinowskaul. Otolińska 25, 09-407 PłockTDT-M/N-14/2418.03.2024do modernizacji i naprawy: - cystern stałych (pojazdów cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów cystern, cystern typu nadwozie wymienne, cystern przenośnych, naczyń ciśnieniowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu lub utrzymywania towarów niebezpiecznych klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern klas: 2, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, - dużych pojemników do przewozu luzem DPPL, - kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych klas: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9, - cystern napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, - cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/WE
Artykuł
należy do kategorii:
Działalność dozorowaRejestry i wykazy