Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Akty prawne

Akty prawne

Egzaminy na diagnostów

Na egzaminie obowiązuje znajomość poniższych aktów prawnych wraz z ich zmianami, które są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronie danego aktu, w rubryce “Akty zmieniające”. Jeżeli akt prawny posiada tekst ujednolicony, to dotychczasowe zmiany są w nim uwzględnione. Warto jednak sprawdzić, czy nie było zmian po ogłoszeniu aktu jednolitego. Jeśli akt nie był zmieniany, to rubryki “Akty zmieniające” po prostu nie ma.

Podajemy poniżej linki, pod którymi znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje na temat poszczególnych aktów prawnych.

 

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
 3. Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Warunki techniczne pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

Zakres i sposób badań:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

Rejestracja i oznaczanie pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Rozporządzenia dodatkowe:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów:

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów