Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osób

Egzaminy i kwalifikacje osób

Egzaminy i kwalifikacje osób

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób:

  • obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
  • doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
  • diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów

Ponadto Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

 

Artykuł
należy do kategorii:
Diagności i Doradcy DGSAEgzaminyKwalifikacje