Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościCertyfikacja wyrobów przez jednostkę organizacyjną

Certyfikacja wyrobów przez jednostkę organizacyjną

Certyfikacja wyrobów przez jednostkę organizacyjną

Rodzaj działalności:Dokument odniesienia:
Ocena zgodności w obszarze koleiRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 1923 z późn.zm.)

LISTA AKREDYTOWANYCH DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

Rodzaj Specyfikacje techniczne / dokumenty normatywne Moduł oceny zgodności
O którym mowa w art. 25d ust. 1 pkt 5 ustawy*) dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**) Zgodność typu

Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem

Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu

Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji

Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu

Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu

Zgodność z typem na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem

O których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 6 i art. 25f ustawy*) dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**)
Infrastruktury metra dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**)

dla TABORU**)

Infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**)

dla TABORU**)

Bocznice kolejowe dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**)

dla TABORU**)

Infrastruktura prywatna, o której mowa w art. 4 pkt 1c ustawy, oraz sieci kolejowe, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy*) dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**)

dla TABORU**)

Zakres akredytacji AC 126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 1923 z późn.zm)

 

Obiekty Specyfikacje techniczne / dokumenty normatywne Moduł oceny zgodności
Rodzaj Wyrób / grupa wyrobów
O którym mowa w art. 25d ust. 1 pkt 5 ustawy*) Budowle:
 1. rozjazdy kolejowe
 2. skrzyżowania torów kolejowych
 3. podkłady stalowe
 4. mostownice
 5. podpory blokowe
dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**) Zgodność typu

Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem

Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu

Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji

Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu

Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu

Zgodność z typem na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem

 

 

O których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 6 i art. 25f ustawy*) Budowle:
 1. szyny kolejowe
 2. systemy przytwierdzeń
 3. podkłady kolejowe
 4. podrozjazdnice
 5. mostownice
 6. podpory blokowe
 7. rozjazdy kolejowe
 8. skrzyżowania torów
dla podsystemu INFRASTRUKTURA**)
Infrastruktury metra Budowle:
 1. szyny kolejowe
 2. systemy przytwierdzeń
 3. podkłady kolejowe
 4. podrozjazdnice
 5. podpory blokowe
 6. rozjazdy kolejowe
 7. skrzyżowania torów kolejowych
dla podsystemu INFRASTRUKTURA**)
Pojazdy kolejowe:
 1. pojazdy trakcyjne
 2. wagony pasażerskie
 3. wagony towarowe
 4. pojazdy specjalne
dla TABORU**)
Infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm Budowle:
 1. szyny kolejowe
 2. systemy przytwierdzeń
 3. podkłady kolejowe
 4. podrozjazdnice
 5. mostownice
 6. podpory blokowe
 7. rozjazdy kolejowe
 8. skrzyżowania torów
dla podsystemu INFRASTRUKTURA**)
Pojazdy kolejowe:
 1. pojazdy trakcyjne
 2. wagony pasażerskie
 3. wagony towarowe
 4. pojazdy specjalne
dla TABORU**)
Bocznice kolejowe Budowle:
 1. szyny kolejowe
 2. systemy przytwierdzeń
 3. podkłady kolejowe
 4. podrozjazdnice
 5. mostownice
 6. podpory blokowe
 7. rozjazdy kolejowe
 8. skrzyżowania torów
dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**)
Pojazdy kolejowe:
 1. pojazdy trakcyjne
 2. wagony towarowe
 3. pojazdy specjalne
dla TABORU**)
Infrastruktura prywatna, o której mowa w art. 4 pkt 1c ustawy, oraz sieci kolejowe, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy*) Budowle:
 1. szyny kolejowe
 2. systemy przytwierdzeń
 3. podkłady kolejowe
 4. podrozjazdnice
 5. mostownice
 6. podpory blokowe
 7. rozjazdy kolejowe
 8. skrzyżowania torów
dla podsystemu INFRASTRUKUTRA**)
Pojazdy kolejowe:
 1. pojazdy trakcyjne
 2. wagony towarowe
 3. pojazdy specjalne
dla TABORU**)

*) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

**) Lista specyfikacji technicznych i dokumentów normatywnych wykorzystywanych w procesach oceny zgodności objętych zakresem akredytacji jest utrzymywana, aktualizowana oraz dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie.

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja