Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTLaboratorium TDTBadania magnetyczne lin stalowych (MRT)

Badania magnetyczne lin stalowych (MRT)

Badania magnetyczne lin stalowych (MRT)

Laboratorium TDT wykonuje badania magnetyczne lin stalowych od kilkudziesięciu lat. Obecnie badania prowadzone są według norm europejskich oraz polskich, wysoka jakość usług zapewniona jest przez wdrożony system zarządzania jakością, kwalifikowany personel posiadający certyfikaty 2 i 3 stopnia w metodzie MRT, nowoczesny sprzęt badawczy oraz specjalistyczne stanowisko doświadczalne.

Wykonujemy między innymi badania na takich obiektach jak:

  • koleje linowe
  • wyciągi narciarskie
  • wyciągi zjeżdżalni grawitacyjnych
  • dźwignice

Metoda magnetyczna badania lin stalowych jest jedną z metod badań nieniszczących, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że polega ona na przesuwaniu liny w stałym polu magnetycznym, zarejestrowaniu sygnału elektrycznego będącego funkcją zmiany składowej radialnej i osiowej pola magnetycznego wywołanej miejscowym uszkodzeniem liny oraz obliczeniu na tej podstawie miejscowego ubytku przekroju metalicznego liny, dodatkowo zastosowanie odpowiednich czujników hallotronowych, długich zmian przekroju metalicznego pozwala na wykrywanie i określanie ubytku przekroju metalicznego wywołanego takimi zjawiskami jak starcia i korozja.

Powyżej przedstawiono przykładowy schemat układu pomiarowego zainstalowanego na wyciągu narciarskim lub kolei linowej.

Metoda MRT pozwala na wykrycie zewnętrznych i wewnętrznych uszkodzeń, takich jak: pęknięcia drutów, starcia nierównomierne, zgnioty, korozja itp. Umożliwia również obliczenie wartości uszkodzeń i pozwala na zlokalizowanie ich na długości liny. W wyniku badania liny otrzymujemy defektogram, czyli zapis z rejestratora MRT, zapis może być przedstawiony w formie papierowej lub (coraz częściej) w formie elektronicznej.

Powyżej pokazano przykład wyposażenia badawczego  (rejestrator + komputer), pozwalającego na uzyskanie zapisu w postaci elektronicznej bezpośrednio w trakcie badania.

Inne rodzaje badań

Artykuł
należy do kategorii:
Laboratorium