Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAkademia TDTBadania wizualne

Badania wizualne

Szkolenia

Badania wizualne

Szkolenia w zakresie badań wizualnych Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT oferuje w trybie stacjonarnym.

Szkolenia odbywają się w Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, przy ul. Pocieszka 5 przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, zapobiegających zarażeniu się koronawirusem SARS-CoV-2 – zob. Wytyczne dotyczące szkolonych, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Szkolenia w zakresie badań wizualnych:

Badania nieniszczące. Metoda wizualna I i II stopień VT1 + VT2 w sektorach przemysłowych: (1) wytwarzanie, naprawa i modernizacja urządzeń technicznych i materiałów i (4) wytwarzanie i badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne urządzeń ciśnieniowych oraz w sektorach wyrobów: f (odkuwki) i w (złącza spawane).

Program ramowy

 • Wprowadzenie i terminologia badań nieniszczących
 • Zasady fizyczne i wiedza techniczna
 • Wyposażenie do badań wizualnych
 • Wiedza dotycząca wyrobu i możliwości metody oraz metod pochodnych
 • Organizacja badań wizualnych
 • Badanie
 • Instrukcja badania
 • Aspekty jakościowe
 • Egzamin wewnętrzny

Niezbędne informacje oraz warunki związane z udziałem w szkoleniu znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o przystąpieniu do szkolenia/kursu (załącznik nr 1 do WYTYCZNYCH) należy przesłać na adres: akademia.tdt@tdt.gov.pl lub Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

Badania nieniszczące. Metoda wizualna I i II stopień VT1 + VT2 w sektorze przemysłowym: (3) diagnostyka lin stalowych oraz w sektorze wyrobu: r (liny stalowe).

Program ramowy

 • Podstawy badań NDT
 • Podstawy fizyczne badań wizualnych
 • Aspekty jakościowe
 • Wyposażenie do badań wizualnych
 • Organizacja badań wizualnych
 • Wiedza dotycząca wyrobu i możliwości metody
 • Zużycie i uszkodzenia lin stalowych
 • Badanie
 • Przykłady oraz ćwiczenia z pisania instrukcji badań VT liny
 • Egzamin wewnętrzny

Niezbędne informacje oraz warunki związane z udziałem w szkoleniu znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o przystąpieniu do szkolenia/kursu (załącznik nr 1 do WYTYCZNYCH) należy przesłać na adres: akademia.tdt@tdt.gov.pl lub Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

W przypadku zainteresowania innymi szkoleniami w zakresie badań wizualnych, prosimy o przesłanie zapytania na adres akademia.tdt@tdt.gov.pl.

Kontakt:

Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT
Adres Puławska 125, 02-707 Warszawa
Telefon +48 728 333 198