Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTLaboratorium TDTBadania ultradźwiękowe (UT, UT-PA, TOFD)

Badania ultradźwiękowe (UT, UT-PA, TOFD)

Badania ultradźwiękowe (UT, UT-PA, TOFD)

Badania ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa należy do grupy metod objętościowych, podobnie jak metoda radiograficzna. Umożliwia badanie obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, miedzi, i innych.

Wykonujemy między innymi badania:

  • wałów napędowych, osi kół napinających i osi baterii krążkowych w urządzeniach transportu linowego,
  • połączeń spawanych,
  • wyrobów hutniczych w procesach wytwarzania.

Badania UT-PA

Wykonujemy również zawansowane badania ultradźwiękowe techniką Phased Array (PA) z wykorzystaniem głowic wieloprzetwornikowych (mozaikowych). Głowice składają się z więcej niż z jednego przetwornika – jak w przypadku badań klasycznych, zazwyczaj z 16, 32, 64 lub 128 elementów z których każdy działa niezależnie. Sterowanie wzbudzeniem pojedynczych przetworników umożliwia kształtowanie wiązki ultradźwiękowej w zależności od potrzeb: skupianie na dowolnej głębokości badanego elementu lub jej odchylanie o dowolny kąt. Wyniki badań mogą być przechowywane w formie cyfrowej.

Badania ToFD

Badania ToFD (Time of Flight Diffraction) jest ultradźwiękową technika wykorzystującą zjawisko powstawania sygnałów dyfrakcyjnych na krawędziach nieciągłości. Technika ta cechuje się wysoką wykrywalnością oraz dokładnym pomiarem. Zazwyczaj ma zastosowanie podczas badań połączeń spawanych z materiałów o niskim tłumieniu. Wyniki badań mogą być przechowywane w formie cyfrowej.

Inne rodzaje badań

Artykuł
należy do kategorii:
Laboratorium