Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęOdbiory techniczneRaport z oceny w zakresie 402/2013

Raport z oceny w zakresie 402/2013

Załatw sprawę

Raport z oceny w zakresie 402/2013

W celu nawiązania współpracy w obszarze sporządzenia raportu z oceny bezpieczeństwa przez jednostkę oceniającą zgodnie Rozporządzeniem Komisji UE Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013, str. 8 z późn. zm.) prosimy o  przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej info@tdt.gov.pl.

Prosimy o podanie informacji o znaczącej zmianie tj. co jest przedmiotem zmiany, jakiego podsystemu dotyczy, preferowanym terminie otrzymania raportu, stopniu zaawansowania prac w procesie zarządzania ryzykiem oraz danych kontaktowych.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie zostanie sporządzona oferta.

Szczegółowy zakres usług znajduje się zakładce Odbiory techniczne.

Znajdź inną sprawę do załatwienia:

Artykuł
należy do kategorii:
Odbiory techniczne