Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacjaWykaz służb technicznych

Wykaz służb technicznych

Wykaz służb technicznych

Wykaz służb technicznych przeprowadzających badania homologacyjne, wyznaczonych w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora TDT oraz zakres ich wyznaczenia:

 

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa) w zakresie:

1)     homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 1),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii:
M, N,

d) przeprowadzania:

–     kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S,

–     kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M, N;

2)     krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R;

3)     unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

Tabela nr 1

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

70/157/EWG, 70/220/EWG, 70/221/EWG, 70/222/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/443/EWG, 76/114/EWG, 76/115/EWG, 76/756/EWG, 77/389/EWG, 77/541/EWG, 77/649/EWG, 78/316/EWG, 78/317/EWG, 78/318/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 80/1268/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/24/EWG, 92/114/EWG, 94/20/EWG, 95/28/WE, 96/27/WE, 96/79/WE 97/27/WE, 98/91/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40WE, 715/2007, 78/2009, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 130/2012, 351/2012, 1230/2012, 2021/535,

– przepisy UE dla pojazdów dwu, trzy i czterokołowych dla pojazdów kategorii L:

93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/93/EWG, 95/1/WE, 97/24/WE (C3), 97/24/WE (C4), 97/24/WE (C5), 97/24/WE (C6), 97/24/WE (C7), 97/24/WE (C8), 97/24/WE (C9), 97/24/WE (C10), 97/24/WE (C11), 97/24/WE (C12), 2000/7/WE, 2009/62/WE, 2009/78/WE, 2009/79/WE, 2009/80/WE, 2009/139/WE, 134/2014, 3/2014, 44/2014,

– przepisy UE dla pojazdów rolniczych i leśnych dla pojazdów kategorii T, R:

76/432/EWG, 78/764/EWG, 86/415/EWG, 2008/2/WE, 2009/58/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE(A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 2015/208, 1322/2014, 2015/96, 2015/68,

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, R, S:

9, 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 105, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 141, 142, 145, 147.

 

 1. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa) w zakresie:

1)     homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 2),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii:
M i N,

d) przeprowadzania:

–     kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S,

–     kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M, N;

2)     krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R;

3)     unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

Tabela nr 2

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

70/157/EWG, 70/221/EWG (A2), 70/222/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/443/EWG, 76/114/EWG, 76/115/EWG, 76/756/EWG, 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/389/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 77/541/EWG, 77/649/EWG, 78/316/EWG, 78/317/EWG, 78/318/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/22/EWG, 92/23/EWG, 92/24/EWG, 92/114/EWG, 94/20/EWG, 95/28/WE, 97/27/WE, 98/91/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40/WE, 715/2007, 2009/1, 78/2009, 79/2009, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 65/2012, 130/2012, 249/2012, 347/2012, 351/2012, 1230/2012, 2015/166, 2017/1151, 2018/1832, 2021/535,

– przepisy UE dla pojazdów dwu, trzy i czterokołowych dla pojazdów kategorii L:

93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/92/EWG, 93/93/EWG, 93/94/EWG, 95/1/WE (A1), 95/1/WE (A2), 97/24/WE (C1), 97/24/WE (C2), 97/24/WE (C3), 97/24/WE (C4), 97/24/WE (C5), 97/24/WE (C6), 97/24/WE (C7), 97/24/WE (C8), 97/24/WE (C9), 97/24/WE (C10), 97/24/WE (C11), 97/24/WE (C12), 2000/7/WE, 2009/62/WE, 2009/78/WE, 2009/79/WE, 2009/80/WE, 2009/139/WE, 3/2014, 44/2014, 134/2014, 901/2014, 2018/295, 2016/1825, 2016/1824,

– przepisy UE dla pojazdów rolniczych i leśnych dla pojazdów kategorii T, C, R, S:

76/432/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2000/25/WE, 2008/2/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/61/WE, 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A2), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE(A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A3), 2009/144/WE (A4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 1322/2014, 2015/68, 2015/96, 2015/208, 2015/504, 2016/1788, 2016/1789, 2018/828, 2018/829, 2018/830, 2018/985, 2018/986,

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, R, S:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (A21), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 141 (A3, A4, A8), 142, 147, 148, 149 i 150.

 

 1. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Falentach (Falenty, Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn) w zakresie:

1)     homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: T, C, R, S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 3),

c) przeprowadzania:

–     kontroli zgodności produkcji pojazdów kategorii: T, C, R, S,

–     kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, T, C, R;

2)     krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: T, C, R.

Tabela nr 3

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

70/222/EWG, 71/320/EWG (A2, A3, A5, A6, A8), 76/114/EWG, 76/756/EWG, 97/27/WE,

– przepisy UE dla pojazdów rolniczych i leśnych dla pojazdów kategorii T, C, R, S:

76/432/EWG, 76/763/EWG, 78/764/EWG (A4), 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2008/2/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/61/WE, 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A2), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE (A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A2.3), 2009/144/WE (A2.4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 2015/208, 1322/2014, 2015/96, 2015/68,

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, T, C, R:

10, 13 (A4, A6, A8, A12), 48, 71, 86.

 

 1. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała) w zakresie:

1)     homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 4),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii:
M i N,

d) przeprowadzania:

–     kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S,

–     kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M, N;

2)     krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R;

3)     unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

Tabela nr 4

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

70/157/EWG, 70/221/EWG (A2), 70/222/EWG, 71/320/EWG, 76/114/EWG, 76/756/EWG, 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/22/EWG, 94/20/WE (A.V.1, A.V.2), 95/28/WE, 97/27/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40/WE,  715/2007, 692/2008, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 582/2011, 130/2012, 1230/2012, 134/2014, 540/2014, 2017/1151, 2017/1347, 2017/2400, 2021/535,

– przepisy UE dla pojazdów dwu, trzy i czterokołowych dla pojazdów kategorii L:

3/2014 (A4),

– przepisy UE dla pojazdów rolniczych i leśnych dla pojazdów kategorii T, C, R, S:

76/432/EWG, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2), 2009/144/WE (A3 z wyłączeniem A3A pkt 8.1.3.3), 1322/2014 (A17, A22, A24, A25, A26), 2015/68, 2015/208 (A2, A11, A12, A14, A18, A19, A20, A21, A22, A24, A25, A26, A27, A30, A31, A34), 2016/1628, 985/2018,

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, R, S:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (A10), 11, 13, 13H, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 (z wyłączeniem A5 pkt 10), 28, 31, 37, 38, 39, 43 (z wyłączeniem A3 pkt: 3.2, 6.1–6.3), 46 (z wyłączeniem pkt 6.2 i A10), 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 (S.I.5, S.II.13), 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 128, 132, 133, 136, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 154.

 

 1. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka) w zakresie krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: M, N i O.

 

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie (ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków) – Zakład Technologii Szkła (ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków) w zakresie homologacji do:

1)     przeprowadzania badań homologacyjnych przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 5);

2)     przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, L, T.

Tabela nr 5

– regulamin ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T:

43.

 

 1. Politechnika Świętokrzyska – Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej,
  z siedzibą w Kielcach (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce) w zakresie homologacji do:

1)     przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela
nr 6);

2)     przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części  pojazdów kategorii: M, N, O, L, T.

Tabela nr 6

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

70/388/EWG, 72/245/EWG, 74/61/EWG, 75/443/EWG, 76/756/EWG, 76/759/EWG, 95/28/WE,

– przepisy UE dla pojazdów dwu, trzy i czterokołowych dla pojazdów kategorii L:

93/30/EWG, 93/33/EWG,

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T:

6, 10, 18, 28, 39, 45, 48, 62, 65, 87, 97, 116, 118.

 

 1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (ul. Starołęcka 20, 61-361 Poznań) w zakresie homologacji do:

1)     przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela
nr 7);

2)     przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, L, T.

Tabela nr 7

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

92/23/EWG,

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T:

30, 54, 75, 106, 108, 109.

 

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Poznański Instytut Technologiczny, z siedzibą w Poznaniu (ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań) w zakresie homologacji do:

1)     przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju;

2)     przeprowadzania kontroli zgodności produkcji tramwaju;

3)     przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 8)

Tabela nr 8

– regulamin ONZ dla pojazdów kategorii M, N:

134.

 

 1. AUTO LAND R.T. Zduniewicz Spółka Jawna – Laboratorium Badań Szkła,
  z siedzibą w Krakowie (ul. Władysława Łokietka 236, 31-334 Kraków) w zakresie homologacji do:

1)     przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 9);

2)     przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, L, T.

Tabela nr 9

– regulamin ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T:

43.

 

 1. Laboratorium Badań Pojazdów Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce
  (ul. Grodzieńska 74, 16-100 Sokółka) w zakresie:

1)     homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, T, R, S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 10),

c) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, T, R, S,

2)     krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: M, N, O, T, R;

3)     unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

Tabela nr 10

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

78/2009, 2021/535,

– regulamin ONZ dla pojazdów kategorii M, N:

55.

 

 1. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (ul. 17-go Stycznia 56, 02-146 Warszawa) w zakresie homologacji do:

1)     przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju i trolejbusu;

2)     przeprowadzania kontroli zgodności produkcji tramwaju i trolejbusu.

 

 1. Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie (ul. Wołomińska 271, 05-250 Nowy Janków, gm. Radzymin) w zakresie:

1)     homologacji do przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE  pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O.

2)  krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: M, N, O;

 

    14. SYLKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (ul. Nowotomyska 131, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) w zakresie krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: N, O.

 

 1. OINBAS Ośrodek Innowacyjno-Naukowo-Badawczy Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi (ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew) w zakresie:

1)    homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: O, R, S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 11),

c) przeprowadzania:

–     kontroli zgodności produkcji pojazdu pojazdów kategorii: O, R, S,

–     kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S;

2)    krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: O, R, S.

Tabela nr 11

– przepisy UE dla pojazdów samochodowych i ich przyczep dla pojazdów kategorii M, N, O:

1003/2010, 19/2011, 1230/2012, 458/2011, 109/2011, 2021/535,

– przepisy UE dla pojazdów rolniczych i leśnych dla pojazdów kategorii T, C, R, S:

1322/2014, 2015/68, 2015/96, 2015/208, 2015/504, 2016/1788, 2018/830, 2018/985;

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, R, S:

13, 48, 55, 58, 73, 79,  107, 111, 142, 147.

 

 1. Politechnika Świętokrzyska Laboratorium Techniki Świetlnej, z siedzibą w Kielcach (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce) w zakresie homologacji do:
  1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 12),
  2)przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części.

 Tabela nr 12

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, R, S:

3, 4, 6, 7, 10, 19, 23, 38, 48, 65, 87, 123, 128, 148 i 150.

 

 1. CARTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Natolinie (ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki) w zakresie:

1) homologacji do:

  1. przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O,
  2. przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 13);
  3. przeprowadzania:

–         kontroli zgodności produkcji dla pojazdów kategorii: M, N, O,

–         kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów kategorii M, N;

2) krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii: M, N, O;

3) unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

Tabela nr 13

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M, N:

14, 17 (z wyłączeniem Załącznika 7) i 73.

 

18. Agencja Ubezpieczeniowa WENECJA Ewa Gawlik z siedzibą w Stęszewie (ul. Kwiatowa 44B, 62-060 Stęszew) w zakresie krajowego indywidualnego dopuszczenia dla pojazdów kategorii N, O.

 

19. Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk) w zakresie homologacji do przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 14).

Tabela nr 14

– regulamin ONZ dla pojazdów kategorii M, N:

100 (Aneks 8A, C, E).

 

 1. Sychta Laboratorium Sp. J. z siedzibą w Policach (ul. Ofiar Stutthofu 90, 72-010 Police) w zakresie homologacji do przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 15).

Tabela nr 15

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M:

118 (Aneks 6, 7, 8, 9 i 10).

 

21. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Techniki Morskiej i Transportu – Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów z siedzibą w Szczecinie (Al. Piastów 41, 71-065 Szczecin) w zakresie homologacji do przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 16).

Tabela nr 16

– regulaminy ONZ dla pojazdów kategorii M:

118 (Aneks 6, 7 i 8).

Pozostałe tematy w zakresie homologacji:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja