Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny

na diagnostę samochodowego

  • Egzamin kwalifikacyjny z części praktycznej dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty polega na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, na wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych w przypadku tego badania.
  • Egzamin kwalifikacyjny części praktycznej dla diagnostów uzupełniających uprawnienia polega na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, na wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych w przypadku tego badania, w zależności od zakresu uzupełnianego uprawnienia.
  • Część praktyczna egzaminu kwalifikacyjnego jest przeprowadzana w terminie wyznaczonym przez Dyrektora TDT, w stacji kontroli pojazdów wskazanej przez Dyrektora TDT.
  • Część praktyczną egzaminu kwalifikacyjnego uważa się za zaliczoną w przypadku wykazania się praktyczną umiejętnością prawidłowego wykonania badania technicznego w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, wydania prawidłowej oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu oraz poprawnego wypełnienia dokumentów stosowanych w przypadku tego badania.
  • Jeżeli uczestnik egzaminu kwalifikacyjnego nie uzyska pozytywnego wyniku z części praktycznej egzaminu, może przystąpić ponownie do egzaminu z tej części, jeżeli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  • Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni posiadać ubranie ochronne.

    Godzina rozpoczęcia egzaminu praktycznego
    podana zostanie indywidualnie w piśmie dotyczącym zakwalifikowania na egzamin. Prosimy o przybywanie na egzamin na wyznaczoną godzinę.

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów:

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów